๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Sahih-i Müslim Muhtasarı => Konuyu başlatan: Vatan Var Olsun ! üzerinde 03 Aralık 2011, 22:49:27Konu Başlığı: Haccin Ömürde Bir Defa Farz Olması
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 03 Aralık 2011, 22:49:27
73- Haccin Ömürde Bir Defa Farz Olması


1222- Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edilmiştir: “Resulullah (s.a.v.) bize hutbe okuyup:

“Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Dolayısıyla hac edin!” bu­yurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkıp:

“Ey Allah'ın resulü! Her sene mi hac yapalım?” diye sordu.

Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) sustu, öyle ki o adam, bu sözünü üç defa tek­rarladı. Derken Resulullah (s.a.v.):

“Soruya “Evet” diye cevap verseydim, o zaman hac size her sene vacip olurdu. Siz de buna güç yetîremezdiniz” buyurdu. Daha sonra da:

“Ben sizi serbest bıraktığım sürece gereksiz yere soru sormamak üzere beni bırakın. Sizden öncekiler, ancak çok soru sormaları ve peygamberlerine ters düşmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Dolayısıyla ben size bir şey emrettiğimde onu gücünüz yettiğince yerine getirin. Bir şeyi yasakladığımda ise ondan kaçının” buyurdu. [415]

Açıklama:

Haccın ömürde bir defa farz olması hususunda ümmet ittifak etmiştir.


[415] Buharı, İ'tisam 2; Nesâî, Menasik 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/447, 456, 467, 508; İbn Huzeyme, Sahih, 2508