๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Sahih-i Müslim Muhtasarı => Konuyu başlatan: Vatan Var Olsun ! üzerinde 03 Aralık 2011, 22:52:55Konu Başlığı: Çocuğun Yaptığı Haccın Sahih Olması
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 03 Aralık 2011, 22:52:55
72- Çocuğun Yaptığı Haccın Sahih Olması Ve Onu Hac Ettiren Kimseye Sevab Verilmesi
1221- Abdullah İbn Abbâs (r.a)'tan rivayet edilmiştir:

“Resulullah (s.a.v.) Medine'ye 36 mil mesafede olan Ravha'da bir deve kerva­nına rastlayıp onlara:

“Hangi kavimdensiniz?” diye sordu. Onlar da:

“Müslümanlarız” diye cevap verdiler. Onlar, Resulullah'a:

“Siz kimsiniz?” dîye sordular. Resulullah (s.a.v.):

“Allah'ın resulüyüm!” diye cevap verdi.

Bunun üzerine bir kadın, Resulullah (s.a.v.)'a bir çocuk uzatıp:

“Bunun yaptığı hac geçerli midir?” diye sordu. Resulullah (s.a.v.):

“Evet, geçerli! Sana da sevab var!” buyurdu. [414]

Açıklama:

İmam Malik, İmam Şafii ile İmam Ahmed'e göre küçük çocuğun haccı sahihtir. Yalnız nafile yerine geçtiği için ergenlik çağına girdikten sonra imkan bulduğu takdirde hac etmesi gerekir.

Ebu Hanife'ye göre ise çocuğun haccı sahih değildir.


[414] Ebu Dâvud, Menasik 7,1736; Nesâî, Menasik 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/219, 244, 288, 344; İbn Huzeyme, Sahih, 3049.