๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Ömer N. Bilmen Meali => Konuyu başlatan: Eflaki üzerinde 21 Ocak 2011, 19:49:39Konu Başlığı: Cin Suresi
Gönderen: Eflaki üzerinde 21 Ocak 2011, 19:49:39
072-CİNN SURESİ
 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
 

[072.001]     De ki, bana vahy-olundu ki şüphe yok ki, cinden bir tâife (Kur'-anı) dinlemiş de demişler ki, «Muhakkak biz, bir acâib (bedî') bir Kur'an işittik.»

[072.002]
    «Doğru yola rehberlik ediyor, artık biz ona imân ettik ve Rabbimize hiç bir kimseyi ortak tutmayacağız.»

[072.003]
     «Ve şüphe yok ki, Rabbimizin azameti pek yücedir. Ne bir refika ve ne de bir veled edinmemiştir.»

[072.004]     «Ve muhakkak ki, bizim sefihimiz, Allah'a karşı pek ziyâde yanlış şeyler söyler olmuştur.»

[072.005]     «Ve doğrusu biz sanmış idik ki, insan ve cin, Allah'a karşı bir yalan söyler değildir.»

[072.006]     «Ve hakikaten insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınır olmuştur. Artık onlar için bir azgınlık arttırmışlardır.»

[072.007]     «Ve şüphesiz onlar da sizin zannetiğiniz gibi zannetmişlerdir ki, Allah hiçbir kimseyi peygamber göndermeyecektir.»

[072.008]     «Ve muhakkak ki, biz göze dokundukta hemen onu şiddetli bekçiler ile ve şihaplar ile doldurulmuş bulduk.»

[072.009]     «Ve hakikaten biz dinlemek için ondan oturulacak yerlerde oturuyorduk. Fakat şimdi kim dinleyecek olursa onun için bir gözetici şihap buluyor.»

[072.010]
     «Ve doğrusu biz bilmiyoruz ki, yerde bulunanlar için bir şer mi murad edilmiştir, yoksa onlar için Rableri bir doğruluk mu irâde buyurmuştur?»

[072.011]     «Ve şüphe yok ki bizden sâlih kimseler vardır ve bizden onun dûnunda olanlar da vardır. Biz müteferrik cemaatler olmuşuzdur.»

[072.012]     «Ve muhakkak anladık ki, Allah'ı yerde acze düşüremeyiz ve kaçmakla da onu aciz bırakamayız.»

[072.013]     «Doğrusu biz vaktâ ki, o rehber-i hidâyeti dinledik, O'na imân ettik. İmdi kim de Rabbine imân ederse artık ne noksaniyetten ve ne de bir zillete uğramadan korkmaz.»

[072.014]
     «Ve muhakkak ki, bizden müslümanlar da vardır ve bizden mütecavizler de vardır, artık kimler İslâmiyet'e nâil olmuşlar ise, işte onlar doğru yolu araştırmışlardır.»

[072.015]     «Amma, hakkı tecavüz edenler ise, işte onlar da cehennem için bir odun olmuşlardır.»

[072.016]     Ve eğer onlar, o yol üzerin de dosdoğru gitse idiler, elbette kendilerine bol bol su içirirdik.

[072.017]     Onları bu hususta imtihana çekelim diye. Ve her kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu da pek meşakkatli bir azaba sevkederiz.

[072.018]     Ve şüphe yok, mescitler Allah içindir, artık Allah ile beraber hiçbir kimseye ibadette bulunmayın.

[072.019]     Ve muhakkak ki, Allah'ın kulu vaktâ ki kalktı, O'na dua eder oldu, az kaldı ki, onun üzerine toplaşmış cemaatler oluversinler.

[072.020]
     De ki: «Ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O'na hiçbir kimseyi şerik edinmem.»

[072.021]
     De ki: «Doğrusu ben sizin için ne bir zarara ve ne de bir faideye malik değilim.»

[072.022]     De ki: «Şüphe yok, beni Allah'tan hiç bir kimse elbette koruyamaz ve ben O'ndan başka bir sığınacak bulamam.»

[072.023]
     Ancak Allah'tan ve O'nun gönderdiklerinden bir tebliğdir ve her kim Allah'a ve onun resûlüne isyan ederse, artık şüphe yok ki,onun için cehennem ateşi vardır, orada ebedîyen kalıcılar olmak üzere.

[072.024-5] Tehdid olunur oldukları şeyi gördükleri vakit artık bileceklerdir ki, yardımcı itibariyle en zaif ve adeden en az olan kim imiş? De ki: «Ben bilmem ki tehdid edilir olduğunuz şey, yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir müddet mi tayin kılar?»

[072.026]     O, gaybı bilendir, fakat gaybı üzerine bir kimseyi apaçık haberdar etmez.

[072.027]     İhtiyar buyurduğu bir resûl müstesna, çünkü o, bunun önünden ve ardından muhafızlar sevkeder.

[072.028]     Rablerinin risâletlerini hakkıyla eriştirmiş olduklarını bilmesi için (öyle muhafızlar tayin buyurulmuştur). Ve onların yanlarında olanı ilmen kuşatmıştır ve her bir şeyi adeden sayıp bilmiştir.


Konu Başlığı: Ynt: Cin Suresi
Gönderen: Ceren üzerinde 19 Mart 2014, 02:47:41
Elhamdülillah.Cinlerinde Allah'a iman ettiğini ve nasıl olduğunu bildirmiş bu sure bize.


Konu Başlığı: Ynt: Cin Suresi
Gönderen: Sevgi. üzerinde 15 Haziran 2021, 06:10:10
Esselamü aleyküm. Bilgiler için Allah razı olsun kardeşim


Konu Başlığı: Ynt: Cin Suresi
Gönderen: Mehmed. üzerinde 18 Haziran 2021, 15:16:59
Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun