> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Muvatta > Abdestle ilgili diğer hadisler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Abdestle ilgili diğer hadisler  (Okunma Sayısı 1177 defa)
14 Ekim 2011, 16:55:02
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 14 Ekim 2011, 16:55:02 »6. Abdestle İlgili Diğer Hadisler27. Urve (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.)'a: îstincâyı sordukla­rında: «Üç taş bulamaz mısınız?» diye cevap verdi.[28]

 

28. Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor: Resûlullah (s.a.v.) mezarlığa gittiğinde «Esselâmü aleyküm ey mezarlıkta yatan mü'minler! ALLAH dilerse biz de sizlere kavuşacağız.» dedi[29]ve de­vamla «kardeşlerimizi görmeyi çok isterdim,»

«—Ya Resulallah! Biz kardeşlerin değil miyiz?» dediler. Kesûlah:

«—Hayır, sizler aynı zamanda ashâbımsınız. Kardeşlerim henüz gelmediler. Ben onları (ahirette) havz'ın başın-ı bekliyeceğim.» buyurdu. Ashab-ı Kiram:

«— Ya Resulallah, ümmetinden senden sonra gelecekleri nasil tanıyacaksın?» deyince:

«—Söyleyin! Bir adamın siyah atlat arasında alnı ve Üç yağı beyaz bir atı olsa onu tanımaz mı?» dedi. Onlar:

«—Evet Ya Resulallah!» diye cevap verdiler. Hz. Peygamber: İşte onlar, Kıyamet gününde dünyada iken aldıkları ablestlerden dolayı alınları nur gibi parlayarak gelirler. Ben lana önceden gidip kendilerini Havz'ın başında bekleye­ceğim. O kimseler Havz'ımdan sahipsiz develer gibi kovul­mazlar. Onlara «Hey! Gelin, gelin, gelin!» diye seslenirim. O sırada «Bunlar senden sonra dinlerinde çok şey değiştirdi­ler.[30] denilir. Ben de; «Öyleyse benden uzak olsunlar! Uzak olsunlar! Uzak olsunlarl..» derim» buyurdu.[31]

 

29. Hz.Osman'ın azatlısı Hümran anlatıyor: Osman b. Affan (r.a.) sekide oturuyordu. O sırada müezzin gelip, ikindi namazı vaktinin geldiğini haber verince, hemen su istedi, abdest aldı.

Sonra: «Vallahi size bir hadis söyleyeceğim, eğer imam da olmasa[32] söylemezdim.» dedi. Daha sonra şöyle devam etti: «Resûlullah (s.a.v.)'ı işittim» buyurdular ki: «Her kim azalarını iyice yıkayarak abdest alır» namaz kılarsa, o namazı ile sonraki kılacağı namazı arasında işlediği günahları mut­laka affolunur.»

îmam Malik der ki: Hz. Osman'ın kasdettiği ayet şudur sanı­rım: «Günün iki tarafında ve gecenin ilk saatlerinde nama­zı hakkıyle kılın. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. Bu düşünenlere bir öğüttür.» (Hud, /114).[33]

 

30. Abdullah el-Sunabihi (r.a.) den: Resûlullah (s.a.v.) buyur­dular ki: «Mü'min bir kimse abdest alırken mazmaza edince (ağzını yıkayınca) ağzından günahları çıkar. Burnunu yıkayınca da burnundan günahları çıkar. Yüzünü yıkayın­ca, yüzünden ve hatta gözkapaklarının altından günahları çıkar. Ellerini yıkadığı vakit ellerinden günahları dökülür. çiKar. Başını mesh edince ba­şından, hatta kulaklarından günahları çıkar. Ayaklarını yıkayınca da ayaklarından, hatta ayak tırnaklarının altın­dan günahları çıkar. Daha sonra mescide gidip namaz kılı­şı ecrini ve günahların affını arttırır.»

 

31. Ebû Hüreyre (r.a.)'den, Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: «Bir müslüman -yahut bir mü'min- abdest alırken yüzünü yıkayınca yüzünden akan su ile beraber (veya suyun son damlası ile) gözleri ile işlediği (namahremlere baktığı) bü­tün günahları dökülür. Ellerini yıkadığı zaman, elleri ile işlemiş olduğu günahları su ile beraber (diğer bir rivayette suyun son damlası ile) ellerinden dökülür. Ayaklarını yı­kayınca, ayaklan ile giderek işlediği günahları su ile bera­ber veya suyun son damlası ile çıkar. Böylece bütün günah­larından temizlenmiş olur.»34

 

32. Enes b. Malik (r.a.) der ki: Bir gün ikindi namazı yaklaş­mıştı, insanlar abdest almak için su arıyorlar, bulamıyorlardı. O sırada Resûlullah'a bir kapta su getirdiler. Hz. Peygamber elini kabın içine koydu, sonra ashabına o kaptan abdest almalarını emretti. Enes der ki: Suyu görüyordum, Resulü Ekrem'in parmaklarınin arasından kaynıyordu. Bütün insanlar ondan abdest aldı­lar.[34]

 

33. Ebû Hüreyre (r.a.) der ki: Bir kimse güzelce abdest aldık­tan sonra namaza çıkarsa (mescide gidinceye kadar), o kimse na­mazda sayılır. Her iki adımının biriyle bir sevap kazanır, diğeriyle bir günahı affolur. Sizden herhangi biriniz kamet edildiğini işitin­ce koşmasın. Çünkü en çok sevap kazanan, evi camiden en uzak olanmızdır.

Dinleyenler:

«— Niçin Ey Ebû Hüreyre?» deyince, Ebû Hüreyre (r.a.); «daha çok adım atıldığı için»,[35] diye cevap verdi.[36]

 

34. Yahya b. Saîd'den: Saîd b. el-Müseyyeb'e büyük abdestten sonra su ile taharetlenmenin hükmü sorulunca: «O, ancak kadın­ların taharetlenmesidir.» diye cevap verdi.[37]

 

35. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.): «Köpek her­hangi birinizin kabından su içer veya bir şey yerse, o kabı yedi kez yıkasın» buyurdu.[38]

 

36. imam Malik'e şu hadis rivayet edildi: Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: «Doğru ve dürüst yaşayın. Her şeyi yapamaz­sınız. İyi ve yararlı ameller işleyin. Amellerinizin en hayır­lısı namazdır. Abdesti ancak kâmil mü'min muhafaza ede­bilir.*[39][28] Ebu Davud (Taharet, 1/21), Hz. Aişe'den mevsul olarak rivayet eder; Tirmizî, Taharet, 1/40.

Arabistan'da Resûlullah (s.a.v.) zamanında her yerde su bulunmadığı için toprakla teyemmüm edildiği gibi -abdest bozduktan sonra- taş ve benzer­leriyle temizlenmek âdetti. Resûlullah (s.a.v.) bu sözüyle: «Su bulamıyor-san, taş da mı bulamıyorsun?» demek istemiş, her yerde olduğu gibi tevh­ide (tekliğe) işareten, burada da üç taş kullanılmasını istemiştir.

[29] Burada Resulü Ekrem'in «ALLAH dilerse size kavuşacağız» demesi şüphe et­tiği için değil, ALLAH Teâlâ'mn: «Hiçbir şey için - ALLAH dilerse demeden ya­rın şunu yapacağım- deme.» (Kehf sûresi: 24) emrine uyarak söylemiştir.

[30] «Dinlerinde, çok şeyler değiştirdiler.» demek, «sünnetini bıraktılar, bid'at « **« olmadığı şeyleri işlediler» demektir.

[31] Müslim Taharet, 2/39.

[32] Buhâri ve Müslim rivayetlerinde «Urve» der ki: Hz, Osman'ın «Eğer Al­lah'ın kitabında olmasa...» diye kasdettiği ayet şudur; «Gerçekten indirdi­ğim ayetleri ve doğru yolu Kitap'ta insanlara açıkladıktan sonra, gizleyen kimseler var ya, onlara hem ALLAH lanet eder, hem lânetçiler lanet eder, ancak tevbe edenler, ıslah olanlar ye gerçeği ortaya koyanlar müstesna; iş­te onların tevbesini kabul ederim. Ben tevbeleri daima kabul eder ve mer­hamet ederim.» (Bakara, 2,159-160.)

Hz. Osman «Bildiğim şeyi gizlemeyi yasaklayan (yukarıdaki) âyet olmasaydı, onu söylemezdim.» demek istiyor.

Urve'nin Buharı ve Müslim'de yer alan bu görüşü, hadisin ravilerinden ol­ması ve kesin söylemesi bakımından 29. hadisin sonundaki İmam Malili hazretlerinin beyanından evlâ ve daha sahihtir.

[33] Buharı, Vudû, 4/24; Müslim, Taharet, 2/6.

[34] Buharı, Vudû, 4/32; Müslim, Fedâil, 43/5.

Sözün gelişinden anlaşıldığı gibi, hadise bir yolculuk sırasında ve suyun kıt olduğu bir yerde oluyor. Hz. Peygamber'in mübarek elini koyduğu kü­çük bir kapta parmaklarının arasından suyun kaynaması açık bir mucize oluyor. Böylece Hz. Peygamber ve mü'minler, ne zaman ve nerede darda kalırlarsa ilahi kudret tecelli ediyor, Peygamberimizden mucizeler zuhur ediyor.

Kadı îyad der ki: Resûlullah (s.a.v.)'ın parmaklarının arasından suyun kaynamasını (ashabın da bulunduğu) birçok toplantı yerlerinde ve asker­lerin arasında güvenilir raviler tarafından rivayet edildi, bunu hiçbir sa-habi red ve inkâr etmedi. Bu da, Resulü Ekrem'in kesinleşen mucizelerin­den biridir.

[35] Camiye giderken koşmak ve acele yürümek namaz adabına aykırıdır. Bu hareket, insanın vekar ve ağırbaşlılığını bozduğu için doğru değildir.

[36] Ibn Abdilber der ki: imam Malik ve diğerleri: Nuaym, Ebû Hüreyre'nin ha­dislerini mevkuf olarak rivayet etmiştir. Ashaptan rivayet edilen bu gibi sözler, şahsi görüş ve içtihatla olamadığı için, müsned hadis gibi sayılır, yani Resulü Ekrem'den işitmişlerdir, Bu manada Ebû Hüreyre ve diğerle­rinden sahih isnadlarla hadis rivayet edilmiştir.

[37] Said b. el-Müseyyeb bu sözüyle, erkeklerin taşla silinmeleri kâfidir, demek istiyor. Fakat İmam Mâlik ve birçok ulema bu görüşte değildirler. Yani er­kek olsun, kadın olsun mecbur kalmadıkça, su ile temizlenmelidirler.

[38] Buharî, Vudû, 4/33; Müslim, Taharet, 2)90.

Başka bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.); «Köpeğin dokunduğu kabı yedi kez yıkayın,» bir defasında da «Toprakla yıkayın» buyuruyor, îlim adamla­rı, köpeğin salyasında bir tür mikrop olduğunu, onu da ancak toprağın öl­düreceğini belirtmişlerdir. «Köpek olan eve melek girmez» hadisinin bir sırrı da budur.

[39] Bu, mürsel bir hadistir. İbn Abdilber, et-Takassî'de der ki: "Sevbân'ın Hz. Peygamber'den (s.a.v.) sahîh yollarla rivayetiyle, müsned ve muttasıl olur. İbn Mace (Taharet, 1/4) tarafından da rivayet edilir.

Yapılacak işler çok olur da zaman az olursa işlerin en Önemlilerini yapın. Namaz da en önemli işlerin başında gelir. Her zaman abdestli bulunmak da imanın kemaline işarettir ve abdest mü'minin silâhıdır.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 20 Ekim 2011, 15:02:18 Gönderen: Sidretül Münteha »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Abdestle ilgili diğer hadisler
« Posted on: 14 Haziran 2021, 03:22:54 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Abdestle ilgili diğer hadisler rüya tabiri,Abdestle ilgili diğer hadisler mekke canlı, Abdestle ilgili diğer hadisler kabe canlı yayın, Abdestle ilgili diğer hadisler Üç boyutlu kuran oku Abdestle ilgili diğer hadisler kuran ı kerim, Abdestle ilgili diğer hadisler peygamber kıssaları,Abdestle ilgili diğer hadisler ilitam ders soruları, Abdestle ilgili diğer hadislerönlisans arapça,
Logged
11 Temmuz 2017, 15:34:32
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.516


« Yanıtla #1 : 11 Temmuz 2017, 15:34:32 »

Esselamu aleykum. Rabbim abdestini hakkiyla alan ve feyzine erisen kullardan olalim insallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Temmuz 2017, 15:12:38
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.808« Yanıtla #2 : 12 Temmuz 2017, 15:12:38 »

Ve Aleyküm Selam. Mevlam bizleri herdaim abdestli olmamızı nasip etsin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Temmuz 2017, 15:43:13
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.759Site
« Yanıtla #3 : 12 Temmuz 2017, 15:43:13 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri dosdoğru abdest alanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &