๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Mükayeseli İbadetler İlmihali => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 21 Ağustos 2012, 13:25:08Konu Başlığı: Hz. Peygamber Devrindeki Ürünler
Gönderen: Sümeyye üzerinde 21 Ağustos 2012, 13:25:08
II. Hz. Peygamber Devrindeki Ürünler:

Abdullah b. Ömer, el-Hasenu'1-Basrî, Şa'bî, bir nakilde Ah­med, Musa b. Talha, İbn Şirin, el-Hasen b. Salih, İbn Ebi Leyla ve İbnu'l-Mubarek gibi selef müctehi di eriyle Ebu Ubeyd ve Şevkani'ye göre, -Hz. Peygamber devrindeki uygulamaya ve hadislere baka­rak- sadece buğday, hurma, arpa ve kuru üzümden dolayı öşür öde­nir. Nehaî de bu görüştedir; ancak o bunlara zerreyi de ekler. [1030]


[1030] Ebu Ubeyd, Emval, s. 479, no: 1410; Karaman, age, c. I, s. 156; Kardavî, FZ, c. I, s. ,349; Sıddık Hasan Han, er-Ravdatu'n-Nediyye, c. I, s. 198; Yavuz, İZM, s. 189-190.