๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Mükayeseli İbadetler İlmihali => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 28 Temmuz 2012, 09:03:49Konu Başlığı: Beşerî İlişkilerle İlgili Keffaretler
Gönderen: Sümeyye üzerinde 28 Temmuz 2012, 09:03:49
16. Beşerî İlişkilerle İlgili Keffaretler

1- Zıhar Keffareti (Keffaretu'z-Zıhâr):
 
Tanımı:

 
Kocanın karısını, neseb, süt veya evlilik dolayısıyla, kendi­siyle evlenmesi ebediyen haram olan bir kadının, tamamına veya kendisine bakılması caiz olmayan bir organına benzetmesi Zıhâr, bunu yapan kişi Müzahir, yapılan kadın Muzâherun Biha, bunun için ödenecek keffaret de Zıhâr Keffareti (Keffaretu'z-Zıhâr) adını alır. [881]
Cahiliye devrinde çok yapılan, boşanma sonucunu doğuran ve helali harama benzetmek olacağından zıhar, İslâm'da hoş görül­memiştir, boşanma hükmü tanınmamış, sadece birleşme haram kabul edilmiştir. Bu sebeple, zıhar yapan kimse keffaret ödeme­dikçe, eşiyle, cinsî birleşme yapamaz. Karı-koca ilişkilerinin ye­niden başlaması için, müzahirin keffaret ödemesi gerekir. [882]
 
Gerekmesi:
 
Zıhâr keffaretinin gerekmesi konusunu; gerektiren sözler, keffaretin gerekme şartları ve gerektiren halin tekrarı başlıkları altında inceleyebiliriz:
 
Gerektiren Sözler: [883]
 
Zıhâr keffareti ödemeyi gerektiren sözler, bazan erkekler, ba-zan da kadınlar tarafından söylenir[882] el-Mücadele: 58/3. Ayrıca bkz. Bilmen, HFK, c. II, s. 318-319.
[883] İbn Rüşd, BM, c. II, s. 87, 90; Şafiî, Umm, c. V, s. 277-278; Şeybânî, el-Camiu's-Sagîr, s. 22.