> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Eğitim > Mükafat ve Ceza > İbadetler Konusundaki Teşvik ya da İlgisizliğin Ço­cuk Üzerindeki Etkileri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İbadetler Konusundaki Teşvik ya da İlgisizliğin Ço­cuk Üzerindeki Etkileri  (Okunma Sayısı 905 defa)
04 Kasım 2010, 23:21:40
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 04 Kasım 2010, 23:21:40 »3- İbadetler Konusundaki Teşvik ya da İlgisizliğin Ço­cuk Üzerindeki Etkileri


Ebeveynin dinî prensipleri yaşayıp yaşamamasının, çocu­ğuna yapacağı dinî telkinlerde önem arzettiği daha önce belir­tilmişti. Bu başlık altında ise, ilgili sorunun tahliliyle, bu ilişki­nin derecesi tesbite çalışılacaktır. Soruda oluşturulan seçenek­lerin, önanketteki soruya verilen açık uçlu cevaplar gözönüne alınarak hazırlandığını, bu nedenle öğrencinin durumunu bü­yük ölçüde yansıttığını belirtmek istiyoruz. Buna göre öğrencilerce, "İbadetler konusundaki teşvik ya da ilgisizlik sizi nasıl et­kiliyor?" sorusuna, aşağıdaki cevaplar verilmiştir:


Tablo- 13: İbadetlere Teşvik Ya Da İlgisizliğin Çocuk Üzerindeki Etkileri

 

1. Ailem ibadetlerini yerine getiren kimseler oldukları için teşviklerini de olumlu karşılıyorum. Onlarla birlikte ibadetlere katılıyorum.
 Sayı 628
 % 63.24
 
2. Ailem ibadetler konusunda gevşek davrandıkları için teşvikleri beni pek etkilemiyor. İbadetlerimi düzenli olarak yaptığımı söyleyemem.
 106     10.68
 
3. İbadetlere önem vermedikleri için bu konudaki teşvikleri bana baskı gibi geliyor ve ters tepki gösteriyorum. İbadetlere karşı ilgim az.
 8
 0.81
 
4. İbadetler konusundakiilgisizlikleri beni üzüyor.Keşke beni de teşvik etseler,ibadete yöneltselerdi.
 20
 2.01
 
5. Ailemden uzakla olduğum için onların baskı veya teşvikine gerek kalmadan ibadetlerimi kendim isteyerek yapıyorum.
 169
 17.02
 
6.  Farklı bir durumunuz varsa yazınız..
 62
 6.24
 
Katılan
 993
 100.00
 
Cevapsız
 7
 
 
TOPLAM
 1000
 

Tablodan da anlaşıldığı üzere öğrencilerin % 63.24ü, aile­leri tarafından yapılan teşvikleri olumlu karşılayarak onlarla bir­likte ibadetlerini yerine getirmektedir. Ailenin ibadetler konu­sundaki gevşekliklerinin kendilerine de yansıdığını ve bu ne­denle "ibadetlerini düzenli olarak yapmadıklarını" ifade eden öğrencilerin oranı ise %10.68 gibi önemli bir düzeydedir. İba­detler konusuda gevşek davranan anne babaların oranının ise %13 düzeylerinde bulunması da [422] bu iki faktör ara­sında var olan anlamlı bir ilişkinin ilk belirtisidir.

Gerçekleştirdiğimiz detay analizinde bu konuda da çevre faktörünün birtakım farklılaşmalara yol açtığı görülmektedir. Sözgelimi, kendisi ibadetlerini yaşayarak çocuklarını da teşvik eden ailelerin en yoğun olduğu il Erzurum'dur (%73.70). Bunu Van (%65.16), Balıkesir (%60.61) ve Bursa (%53.63) izlemek­tedir. Erzurum ve Van ilinin bu yüksek düzeylerini, bu bölgede­ki ebeveynlerin dinî prensipleri bizzat yaşama konusunda da yüksek düzeyde olmalarına [423] bağlamak herhalde hatalı olmayacaktır.

Öğrencilerin %6.24'ünün verdikleri açık uçlu cevaplar, ebeveyn-çocuk-ibadet ilişkisindeki düğümleri çözecek pek çok önemli ipuçları ihtiva etmektedir. Bu bağıntıyı belirlemek için 13.14.15.16. sorular arasındaki ilişkiyi hem analitik, hem de istatistikî açıdan ele alacağız.

Açık uçlu sorulara verilen cevaplar ile diğer soruların ana­lizi, bu sorular arasındaki ilişkiyi açığa çıkarıcı niteliktedir. Bir­kaç örnek vermek istiyoruz:

"Özellikle babamın teşviki çok olumlu etkiler bırakıyor."(Anne ibadetlerde gevşek, baba ise düzenli olarak yerine getiriyor)

“Yalnızca annem beni teşvik ediyor. Babamın teşvikle­rini ise umursamıyorum. Çünkü o yapmıyor.(Baba ibadetlere karşı oldukça ilgisiz. Annesi ise düzenli olarak yerine getiriyor)

"Ailemden böyle bir teşvik görmüyorum. İbadetlerini eksik yapıyorlar. Benim de ibadetlerimi tam olarak yap­tığım söylenemez" (Anne ve babası ibadetlere karşı gev­şek davranıyorlar)

"Annemle babam ayrı yaşadığı için annem pek karışmı­yor. Babam ise ara sıra beni teşvik ediyor. Fakat kendi­si namaz kılmadığı için bana soğuk geliyor." (Anne iba­detlerini yerine getiriyor, babası ise ibadetlere karşı ta­mamen ilgisiz)

Yukarıdaki ifadeler, ebeveyni ibadetlere karşı ilgisiz olan öğrencilerin verdikleri cevaplar idi. Buna karşılık olmak üzere, ebeveyni dinî prensipleri yaşayan öğrencilerin verdikleri cevap­lardan da birkaç örnek vermek faydalı olacaktır:

"Ailemde herkes düzenli olarak ibadetlerini yerine geti­ren kimseler oldukları için ben de olumlu yönde etkileniyorum".

"Ailem İslâm'ın yaşama biçimini örnek aldıkları için ve beni de teşvik ettikleri için çok bahtiyarım".

"Bana en etkili örnek ailemin gözümün önünde na­maz kılmaları idi".         

Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri bu cevapların ya­nı sıra 13.14.15.16. sorular arasında istatistikî açıdan da bir ilişkinin var olduğu görülmektedir. Buna göre, gerek öğrenci­nin ibadetlere katılımını teşvik amacıyla ilgilenmenin, gerekse bu ilgi ve teşviğin öğrenci üzerindeki etkilerinin, anne babanın ibadetlere karşı tavrıyla olan ilişkisini tesbit amacıyla uygulanan chi-kare testlerinde oldukça anlamlı sayılabilecek sonuçlar elde edilmiştir.[424] Sonuçlardan anlaşılacağı üzere, ibadetlere katılım amacıyla yapılan teşvik ve ilginin, ebeveynin ibadetlerini yaşa­ma oranıyla direkt alâkalı olduğu ortaya çıkmıştır.

Aynı şekilde, açık uçlu soruya verilen cevaplarda belirle­nen "ebeveynin ibadetleri yaşamasıyla, ibadete teşvik ya da ilgi­sizliğin çocuk üzerinde etkili olması arasında bir ilişkinin oldu­ğu" gerçeği, istatistikî açıdan da, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde desteklenmiştir.[425]

Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere, hem anne hem de ba­banın ibadetleri yaşama durumu ile, çocuğa yapılan teşvik ya da bu konuda ilgisiz kalmanın onun üzerindeki etkileri arasın­da da istatistikî açıdan oldukça anlamlı sayılabilecek bir ilişki vardır.

Gerek açık uçlu sorular arasındaki analitik çalışma, gerek­se istatistikî metodlarla sağlanan bilgiler sonucunda denilebilir ki, dinî prensipleri yaşayan ebeveyn, daha rahat ve emin bir şekilde, aynı zamanda haklı olarak çocuklarının ibadete katılı­mını teşvik etmekte, çocuklar da bu teşviklere olumlu bir şekil­de karşılık vermektedirler. Dolayısıyla herhangi bîr çatışma ya da çocuğun anne babasını eleştirmesi sözkonusu olmamakta­dır. Buna karşın, ibadetleri yerine getirme konusunda gevşek­lik gösteren ya da bu konuda oldukça zayıf olan ebeveyn, ço­cuklarını ya ibadete teşvik etmemekte, ya da yaptıkları bu teş­vikler onlar üzerinde olumlu etki bırakmamaktadır. Öte yandan bu şekilde davranan ebeveynlerin, çocukları tarafından eleştiril­dikleri ve sözlerine itibar edilmedikleri de tesbitlerimiz arasın­dadır. Böylece, çocuğun, dinî prensipleri yaşama konusunda da kendisi için en önemli ve değerli model olan anne babasından büyük ölçüde etkilendiği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. [426]

 

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.042


View Profile
Re: İbadetler Konusundaki Teşvik ya da İlgisizliğin Ço­cuk Üzerindeki Etkileri
« Posted on: 01 Mart 2024, 20:48:44 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İbadetler Konusundaki Teşvik ya da İlgisizliğin Ço­cuk Üzerindeki Etkileri rüya tabiri,İbadetler Konusundaki Teşvik ya da İlgisizliğin Ço­cuk Üzerindeki Etkileri mekke canlı, İbadetler Konusundaki Teşvik ya da İlgisizliğin Ço­cuk Üzerindeki Etkileri kabe canlı yayın, İbadetler Konusundaki Teşvik ya da İlgisizliğin Ço­cuk Üzerindeki Etkileri Üç boyutlu kuran oku İbadetler Konusundaki Teşvik ya da İlgisizliğin Ço­cuk Üzerindeki Etkileri kuran ı kerim, İbadetler Konusundaki Teşvik ya da İlgisizliğin Ço­cuk Üzerindeki Etkileri peygamber kıssaları,İbadetler Konusundaki Teşvik ya da İlgisizliğin Ço­cuk Üzerindeki Etkileri ilitam ders soruları, İbadetler Konusundaki Teşvik ya da İlgisizliğin Ço­cuk Üzerindeki Etkileriönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &
Enes