๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ => Mezhep İmamları => Konuyu başlatan: ღAşkullahღ üzerinde 09 Aralık 2007, 20:18:25Konu Başlığı: Malikî Mezhebinin Yayıldığı Yerler
Gönderen: ღAşkullahღ üzerinde 09 Aralık 2007, 20:18:25
Malikî Mezhebi, başlangıçta Hicaz'da yaygındı. Ancak sonraları çeşitli sebeblerden dolayı bu bölgedeki müntesipleri azalmıştır.

    İmam Malik'in görüşleri, henüz hayatta iken, yukarıda kendilerinden bahsedilen öğrencileri tarafından Mısır'a taşınmıştı. Mısırlı öğrencilerin memleketlerine döndüklerinde, Malikî fıkhına göre yetiştirdikleri öğrencileri vasıtasıyla mezheb, Mısır'da yayılarak yerleşmeye başladı. Ancak daha sonra, Şafiî mezhebi buradaki üstünlüğü ele geçirmişti. Bundan sonra, Mısır'da her iki mezheble de amel edilmeye devam edilmiş, yargı işlerinde Hanefî Mezhebi de müracaat edilen bir merci olarak varlığını göstermişti. Ancak daha sonra Fatımîler Mısır'a hâkim oldukları zaman, kaza ve fetva işlerinde Şia ön plana çıkmıştı. Fatımîler, Câmi'u'l-Ezher'i kurarak burayı, Şia Mezhebinin ilmî merkezi haline getirmişler ve Ehl-i Sünnet mezhepleri silinmeye çalışılmıştır.

    Selahaddin Eyyubî tarafından Fatımî hâkimiyetine son verilince, Ehl-i Sünnet ihya edilmiş, Şafiî meıhebi tekrar birinci seviyeye çıkmıştı. Bununla birlikte, Malikî fıkhının okutulduğu medreseler sayesinde Malikîlik de güç kazannııştır. Memlûklular devrinde kaza işlerinde dört mezheb esas alınmıştır. Mısır baş kadısı Şafiîlerden, ikinci kadı da Malikîler'den atanırdı.1920'lerde Mısır'da şahıslar hukuku Malikî mezhebi esas alınarak yeniden gözden geçirilmiştir.

    Bu mezhebin hakim olduğu diğeı bir bölge de Mağrib ülkesidir. İmam Malik'in öğrencileri tarafından buraya getirilen Malikî fıkhı, âlimlere danışmadan karar almayan, ciddi ve fukuhaya saygılı yöneticilerin uygulamalarıyla halk arasında yaygınlık kazanmıştır.

    Malikî Mezhebi, Endülüs'te de en çok müntesibi bulunan mezhebdir. Endülüs'te önceleri Evzâi mezhebi üstündü. Fakat, Hicrî 200'lerden sonra Malikî mezhebi, bu bölgeye hâkim olmaya başladı. Mlikîliği Endülüs'e ilk getiren kimse, İmam Malik'in seçkin öğrencilerinden biri olan, Ziyad b. Abdurrahman olmuştur. Endülüs Emevi devletinin Abbasilerle olan kötü ilişkileri onların Malikî mezhebini devletlerine hâkim kılmasına sebeb olmuştur.

    Malikî mezhebi, Sicilya, Fas, Sudan'da yayılmış; Bağdat, Basra hatta Nişabur'a kadar uzanmıştır.

    Malikî mezhebinin Mısır, Kuzey Afrika ve Endülüs'te yayılıp da, diğer bölgelerde etkinlik gösterememesinin sebebi olarak; Endülüs'ten Medine'ye kadar olan bölgede, Medine'nin kuzey ve doğu tarafındaki memleketlerde olduğu gibi, ilmî merkezler ve etrafında ders halkalarının oluştuğu müctehid imamların olmayışı, ayrıca Batı'dan gelen öğrencilerin fıkhî ekolleşmelerin geliştiği doğu taraflarına yönelmelerinin zorluğu gösterilmektedir. İmam Malik'e gelen talebeler onun gibi bir üstada kavuştuktan sonra ilmin kaynağı Medine'nin dışına çıkıp doğuya yönelmeye, ihtiyaç da duymuyorlardı. Kuzey ve doğuya doğru Malikîliğin az gelişmesinin sebebinin yolları üzerinde bulunan Şam ve Irak bölgesinde ilmî hareketliliğin had safhaya ulaşmış bulunması sebebiyle buralara ilim tahsili için uğrayan öğrencilerin burada bulduklar ile ilmî doygunluğa ulaşmaları olduğu şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır (bk. Ebu Zehra, a.g.e., 407 vd).
 


Konu Başlığı: Ynt: Malikî Mezhebinin Yayıldığı Yerler
Gönderen: Ceren üzerinde 20 Temmuz 2015, 20:21:02
Esselamu aleykum.Maliki mezhebinin nasıl yayıldığını öğrenmiş olduk.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim....


Konu Başlığı: Ynt: Malikî Mezhebinin Yayıldığı Yerler
Gönderen: Sefil üzerinde 20 Temmuz 2015, 22:59:10
Ve Aleykum selam ; İmam Malik mezhebi daha çok Mısır ve Afrika kıtasında sıcak iklim bölgelerinde yaygınlık kazanmış özellikle Mısırda Şafii mezhebiyle beraber süregelmiş kadıları ve din adamlarını bu iki mezhep doğrultusunda seçmişler ve istifade etmişerdir.Cenabı hak ilimlerinden istifade edebilmeyi nasip etsin .

Allah razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Malikî Mezhebinin Yayıldığı Yerler
Gönderen: Mehmed. üzerinde 21 Temmuz 2015, 06:08:01
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah,  İlim yayılır fakat kişinin nasibi aslında kendisindedir. İlim isteyene verilir. Rabbim ( celle celaluhu ) bizlere ilmi nasib eylesin.


Konu Başlığı: Ynt: Malikî Mezhebinin Yayıldığı Yerler
Gönderen: İkraNuR üzerinde 21 Temmuz 2015, 13:04:16
ve aleykümüsselam ve rahmetullah ve berekatuh.
paylaşım için Allah razı olsun. sayenizde Maliki Mezhebinin nasıl ve nerelere yayıldığını öğrendim. önceden bilmiyordum.


Konu Başlığı: Ynt: Malikî Mezhebinin Yayıldığı Yerler
Gönderen: Pelinay üzerinde 21 Temmuz 2015, 14:04:16
Ve aleykumusselam ve rahmetullah...
Allah razi olsun hocm..paylasinlarinizin hepside cok guzel ve bilgi dolu..vesilenizle bircok konuda aydinlaniyoruz elhamdulillah bu konuda oldugu gibi...
Rabbim emeklerinizin karsiligini kat kat ihsan eder insallah.


Konu Başlığı: Ynt: Malikî Mezhebinin Yayıldığı Yerler
Gönderen: Sevgi. üzerinde 16 Mayıs 2021, 17:43:25
Esselamü aleyküm. Bilgiler için Allah razı olsun kardeşim


Konu Başlığı: Ynt: Malikî Mezhebinin Yayıldığı Yerler
Gönderen: Ceren üzerinde 16 Mayıs 2021, 18:49:09
Esselamu aleyküm.rabbim razı olsun paylaşım dan kardeşim...