๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ => Mezhep İmamları => Konuyu başlatan: ღAşkullahღ üzerinde 09 Aralık 2007, 20:10:02Konu Başlığı: İmamı Malik Hz.
Gönderen: ღAşkullahღ üzerinde 09 Aralık 2007, 20:10:02
Malik b. Enes b. Malik b. Ebi Amir el Asbahî'ye nisbet edilen fıkhî ekolün adı. Büyük fıkıh ekollerinden biri olan Malikî mezhebinin imamı İmam Malik, Hicrî 93 yılında Medine'den doğmuştur. İmam Malik, ilimle uğraşan bir aileye mensup olduğu için tahsil hayatına küçük yaşta başlamış ve Medine'nin seçkin âlimlerinden hadis ve fıkıh dersleri alarak kısa zamanda ilmî olgunluğa erişmiş, yeterliliğine kanaat getirince de Mescid-i Nebî'de ders okutmaya başlamıştı.

    İmam Malik'in fıkıhta hocası Rabi'atu'r-Rey'dır. Bununla birlikte, onun fıkıhta derinleşmesinde ve hadis ilminde söz sahibi bir seviyeye yükselmesinde Medine'nin seçkin âlimlerinden Abdurrahman ibn Hürmüz, Şihab ez-Zuhrî, Ebu Zinad, Yahya b. Sa'id el-Ensârî ve Hz. Ömer'in azadlısı Nafi'in büyük katkıları olmuştur. O Nafi'den Hz. Ömer (r.a) ve oğlu Abdullah'ın fıkhını ve fetvalarını iyice öğrenmişti.

    O, hayatı boyunca Medine'den başka bir yere gitmemiştir. İlimde ihtiyacı olduğu her şeyin, sahih bir şekilde Medine'de bulunduğuna inanıyor, manevî havasını teneffüs ettiği Peygamber şehrinden uzaklaşmak istemiyordu. Tahsilini Medine'de yapması ve hayatı boyunca oradan ayrılmamış olmasının, onun fıkhının oluşmasındaki tesirleri büyük olmuştur.

    İmam Malik'in zamanı, âlimlerin odaklaştığı bir kısım şehirlerde, daha önce Ashab'ın ve Tabiinin buralara taşıdığı ilimler çerçevesinde, ekolleşmelerin başladığı bir dönemdir. Basra fıkıh ile birlikte, akaidle alâkalı meselelerin tartışıldığı, kelâmı görüşlerden doğan fırkalaşmaların görüldüğü, vaizlerin ve az da olsa fakihlerin bulunduğu bir şehirdi. Burada kendi şartlarına has bir fıkıh ekolü oluşmakta idi. Kûfe ise, İbn Mes'ud'un rivayetlerine dayanan Irak fıkhının merkezini oluşturuyordu. Bu fıkıh ekolünün, İmamı Malik'in de kendisiyle görüşüp bilgi alış verişinde bulunduğu Ebu Hanife'dir. Burada fıkıh, sadece vuku bulmuş olaylara verilen fetvalar üzerine bina edilmiyordu. Meydana gelmiş hadiseler yanında, vuku bulması muhtemel meseleler çerçevesinde bir takdirî ve farazî fıkıh oluşmuştu.

   Irak fıkhının en belirgin özelliği ise, reye çokça başvurulmasıdır. Kıyas ve istihsan, orada en çok kullanılan temel fıkhi öğelerdendir. Şam bölgesinde ise sahabe kavilleri ve Tabi'in fetvalarına dayanan fıkıh hakim olup, reye pek başvurulmazdı. Şam ekolünün temsilcisi ise Evzâi'dir.

    İmam Malik'in imamı olduğu Medine ise, hadisin beşiği, Sünnetin amelî rivayetinin yapıldığı ve herkesin Sünnete sıkıca yapıştığı bir yerdi. Ayrıca, Hz. Ömer (r.a), Zeyd b. Sabit (r.a), Hz. Aişe ve İbn Ömer'in fıkhî görüşleri ve onları takip edenler, Medine'de bulunmaktaydı. Medine'nin Yedi Fukahası diye şöhret bulan Tabi'inden, Sa'id b. Müseyyeb, Urve b. Zübeyr, Kasım b. Muhammed, Harise b. Zübeyr, Ebu Bekir b. Ubeyd, Süleyman b. Yesar ve Ubeydullah b. Abdullah Ashabın fıkhını nakleden Medine'nin seçkin âlimleriydi. İmam Malik bu âlimlerin fıkıh usullerini kavramış, fıkhî görüşlerini iyice özümlemişti. Medine; hadis, sünnet ve reyin hepsinin bir arada bulunduğu, her taraftan ilim arayanların doluştuğu ve yüksek bir ilmî hareketliliğin yaşandığı bir yerdi.
 


Konu Başlığı: Ynt: İmamı Malik Hz.
Gönderen: Ceren üzerinde 20 Temmuz 2015, 20:19:07
Esselamu aleykum.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim.İmamı Malik Hicri 93 yılında Medinede doğmuştur.İlim ile uğraşarak hasis ve fıkıh noktasında ilerlemiştir.


Konu Başlığı: Ynt: İmamı Malik Hz.
Gönderen: Sefil üzerinde 20 Temmuz 2015, 23:25:28
Ve aleykum selam ; İslam mezheplerinden Malikilerin imamı olan büyük islam ufkunun hayatına dair okuduğu ilimlere dair bilgilendik inşaallah istifade edenlerden oluruz ve onun benimsediği ilim yolunu kendine düstur edinenlerden oluruz .

Allah razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: İmamı Malik Hz.
Gönderen: Mehmed. üzerinde 21 Temmuz 2015, 06:02:02
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah,  İlim neredeyse orada olunmalıdır.  İlimsiz bir toplum güneşsiz dünyaya benzer. İlim de güneşin dünyayı aydinlattigi gibi insanı aydınlatır.  Rabbim ( celle celaluhu ) bizleri ilim öğrenen ve öğretenlerden eylesin.


Konu Başlığı: Ynt: İmamı Malik Hz.
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 21 Temmuz 2015, 10:42:38
Ve aleykumusselam. İmam Malik görüşlerinde hadis ekolcu bir yaklaşımı tercih etmiş. Bu tercihte bir çok sebep var elbette. Ama en önemlisi İslamin iki ana kaynağı olan hadis ve sünnete tam bağlı olarak yaşamak istemesi. Aynı zamanda Medine'de sahabe ve tabiin görüşlerinin hala aktif olarak benimsenmesi. Rabbim Onlardan razi olsun.


Konu Başlığı: Ynt: İmamı Malik Hz.
Gönderen: Rüveyha üzerinde 13 Nisan 2016, 13:00:02
Ve aleykumusselam.Mevlam İmam Malik hz.razı olsun makamını âli kılsın İnşaAllah..Bu mübarek alimler İslama ışık olmuşlar,ilim yolun da ömürlerini vermişler.Mevlam bizlere de nasip eylesin İnşaAllah..


Konu Başlığı: Ynt: İmamı Malik Hz.
Gönderen: Sevgi. üzerinde 13 Mayıs 2021, 09:34:01
Aleyküm selam. Bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için Allah sizlerden razı olsun kardeşim