๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Lügatca => Konuyu başlatan: Safiye Gül üzerinde 06 Eylül 2010, 21:22:11Konu Başlığı: Lügatca Harfi - E
Gönderen: Safiye Gül üzerinde 06 Eylül 2010, 21:22:11
Lügatca Harfi - E


Eazim-i ümmet: Ümmetin ileri gelenleri.

Eb´ad": Çok uzak.

Ebrâr-i ümmet: Ümmetin hayırlı insanları.

Ecrâm: Cansız olan cisimler.

Ecr-i manevî: Manevî mükâfat.

Ecsâm-i lâtife: Lâtif, güzel olan cisimler.

Edâ-yı mahsûs: Husûsi tavır.

Edebiyât-ı kadîme: eski edebiyat.

Edvar: Devirler.

Edvâr-i hilkat: Yaratılış devirleri.

Edvâr-i takallübât: Değişme devirleri.

Edyân: Dinler.

Ef âl: Işler, hareketler.

Efkar-ı ıımûmiyye: umûmî fikirler, halkm düşüncesi.

Efrâd: Ferdler.

Efrâd-ı beşer: İnsanlar.

Ehl-i kubur: Ölmüşler.

Ehl-i sâlib: İnanmıyanlar.

Eimme-i müetehidîn: Hüküm veren imamlar.

Ekâbir: Görgü ve faziletçe ileri gelenler.

Ekâbir-i ümmet: İslâm büyükleri.

Ekalliyet: Azlık, azınlık.

Ekmel: Mükemmel ve kâmil olan.

Elfâz-ı perakende:Dağınık, parça parça sözler.

Elkâb: Lâkablar.

Elvâh: Levhalar, tablolar, manzaralar.

Elvâh-i tabiat: Tabiat levhaları, manzaraları.

Emânet-i kübra:En büyük emanet.

Emaret: Emirlik.

Eşmrâz-ı dahiliyye: İç hastalıklan.

Emrâz-ı içtimâiyye: Cemiyete ait marazlar, hastalıklar.

Emr-i hayr: Hayırlı iş,

Emrü nehy: Emir ve yasa.k.

Encümen: Komisyon, cemiyet.

Enfös: Ruhlar, yaşayanlar.

Enîn: İnilti.

Enîn-i rûh-i giryan: Ağlayan ruhun iniltisi.

Enîs-i can: Can dostu.

Enkâz-ı beşer: İnsan vücûdu parçaları.

Ensâr: Yârdım edenler; Peygamberimize ve arkadaşlarına yardım eden müslüman Medîneliler.

Enzâr-i tecessüs: Meraklı bakışlar.

Erbâb-i îmân: İmân edenler.

Erkân: Esaslar.

Esbâb: Sebepler.

Esbâb-ı helak: Mahvolma sebepleri.

Eshâb-ı güzin: Seçkin kişiler.

Eshâb-ı kiram: Peygamber Efendimizin sohbetinde bulunma şerefine erişenler.

Eslâf: Yerine geçilmiş olanlar, atalar.

Esrâr-i felah: Kurtuluşun sırları.

Esrâr-ı İlâhî: Allah´ın sırları.

Eş´âr: Şiirler.

Eşhâs-i marufe-i tarihîye: Tarihin bilinen şahısları.

Eşkâl: Şekiller.

Etibba: Doktorlar.

Evâmir: Emirler.

Eyâmir-i îlâhiyye: Allah´ın emirleri.

Evham: Vehimler, kuruntular.

Evleviyyet: Üstün tutulmaya lâyık olma.

Evsâf: Vasıflar, sıfatlar.

Ezvâc-ı tâhirât: Peygamber Efendimizin ismetli zevceleri.