> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Lümmetüş Şeytân ve Kötülüklerin Süslü Gösterilmesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Lümmetüş Şeytân ve Kötülüklerin Süslü Gösterilmesi  (Okunma Sayısı 604 defa)
20 Şubat 2011, 17:39:07
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 20 Şubat 2011, 17:39:07 »Lümmetü'ş - Şeytân ve Kötülüklerin Süslü Gösterilmesi

 İnsanın şerre olan meylini anlatırken şeytanı anlatmamak olmaz. İlk insan Âdem (as) ile eşinin işledikleri ilk günahta, büyük hisse şeytanların atası olan İblis'indir.

“Bunun üzerine şeytan onla­rın ayağını oradan kaydırdı, içinde bulundukların­dan onları çıkarıvermişti. [805] Allah, bundan önce, Âdem (as)'a secde etme­diği için, Şeytan'ı cennetten koğduğunda, O, Allah Teala'dan mühlet istemişti de bu mühlet kendisine verilince [806] hemen, insanlara karşı savaş ilan etmişti:

“(Madem ki) sen beni azgınlığa mahkum ettin, ben de bu sebeple, andolsun ki onları saptırmak için senin doğru yolunda oturacağım. Sonra, andolsun ki, onların önlerinden arkalarından, sağlarından, sol­larından (yanıltmak için hak ve batılın her cihe­tinden[807] kendilerine geleceğim, sen de onların çoğunu, şükrediciler olarak bulamayacaksın.” [808] İblis böylece hak dinden insanları sap­tıracağım, onları Allah'a itaat ve ibadetten alıko­yacağını iddia etmişti.[809]

Allah, imtihan için, bu ahdine rağmen İblis'e mühlet vermişti.[810] Ama insanlara onun apaçık bir düşmanları olduğunu da bildirmişti [811] Çünkü O, ahdine uyarak, insanları saptırmak için uğraşır [812] Birçoklarını da hakdan saptırır [813] Bunun için, şeytanın en büyük silah vesvesesidir. O, insanların göğsü­ne daima vesvese verendir [814] Hâkim'in riva­yetinde İbn Abbas (ra): “Hiçbir kimse yoktur ki, kalbinde gaflet zamanlarında vesvese veren, uya­nık anlarında, Allah'ı andığı zamanlarda, sinen bir vesvâs şeytan bulunmuş olmasın.” demiştir.[815] Şeytan Nas suresinde, mübalağa sîğasıyla “Vesvâs” diye isimlendirilmiştir. Şeytanın bütün işi gücü vesvese olduğu için, sanki vesvesenin bizzat kendisiymiş gibi, bu şekilde isimlendirilmiştir.[816]

İnsanın kalbine doğan manalar vardır. Tasav­vuf erbabının “havâtır” dediği bu manalar bazan şeytandan, bazan bizzat nefsin kendisinden, bazan Allah Teala'dan ve meleklerden gelir. Şeytandan gelenlere “vesvese”, meleklerden gelenlere “il­ham”, nefisten gelenlere “hevâcis”, Allah Teala'dan gelenlere de “hâtır-ı Hakk” denilmiştir.[817] Aslında kalbe doğan bu manalar ister vesvese ol­sun ister ilham, herbiri Allah Teala'nın müsaade­siyle, binaenaleyh Allah Teala'dandır.[818] Şey­tandan gelen vesveseler, hep insanı günah işleme­ye sevk eder. Nefsten gelen manalar da insanı he­veslere tabî olmaya ve nefsin hususiyeti olan di­ğer vasıflara çağırır. Bu iki hatır biribirlerinin destekcisidirler ama, aralarında fark vardır. Nefsin hatırı, istikrarlı ve ısrarlıdır. Şeytanınki ise sinsicedir, o, insanı bir günaha davet eder, eğer dediği­ni yaptıramazsa, başka bir günah ile dener. Tek bir şeyde ısrar etmez.[819]

Velhasıl, Şeytan, insan üzerinde, sadece vesvesesiyle müessirdir. İnsanlara bu vesvese sayesin­de birçok kötülükler yaptırabilmektedir. Resûlullah (as), Onun insan üzerindeki tesirini şu güzel ifadeyle anlatmıştır:

“Her insana vazifeli bir şey­tan vardır. Evet, benim için de vardır. Yalnız, ben, Allah'ın yardımıyla onu müslüman ettim de bana sadece hayrı tavsiye ediyor.” [820] Sahihayn'daki bir hadiste de:

“Şeytan, insanın damarlarında ce­reyan eder” [821] buyurulmuştur. İnsandaki ilham ve vesvesenin menbamı haber veren mühim bir hadiste de:

“Şüphesiz Ademoğlunun kalbinde, şey­tanın bir “Iümme”si, meleğin bir “Iümme”si vardır. Şeytanın lümmesi, şerre yöneltmek ve hakkı yal anlatmaktır. Meleğin lümmesi ise hayra yönelt­mek ve hakkı tasdiktir. Kim bu ikincisini kendisin­de hissederse bilsin ki o Allah'tandır. O zaman Allah'a hamdetsin. Kim de diğerini farkederse, Allah'ın rahmetinden koğulmuş şeytandan Allah'a sığınsın.”[822] buyurulmuştur.

Şeytan, yalan va'dlerde bulunarak[823], zihinlere asılsız korkular atıp kötülükleri emrede­rek [824], Allah'a karşı insanlara bilemediklerini söyleterek[825], insanlar arasında kin ve düşmanlık tohumları ekerek [826] kötülüğe uğraşır. Bunları vesveseleriyle yapar. Ama vesveselerini, bunların yanı sıra, da­ha ziyade, çirkin amelleri güzel gösterme yolunda kullanır [827] Kur'an'da “tezyin” (süslemek, güzelleştirmek) üç manada kullanılmıştır. Birşeyi aslında güzel ve süslü yapmak; Güzel olmayan birşeyi süsleyip güzelleştirmek; hakikatte güzel olmayan birşeyi, nef­sin hoşlanıp kendisine meyledeceği bir şekilde, güzel gibi göstermek. Son iki mana şeytana isnad olunan tezyindir.[828] Bu tezyininden dolayı olsa gerek, şeytanın bir adı[829] da “Garûr”dur. [830] Evvel emirde, insana bunları güzel gösteren şey Allah'ın meşîetidir.[831] Amma Cenab-ı Allah, insanları “tezyin” ile imtihan ederken, bunu daha ziyade şeytanın vesveselerine bina etmiştir. Tez­yin, Kur'an'da Allah Teala'ya da isnad edilmiştir[832], şeytana da isnad edilmiştir[833], meçhul olarak da bırakılmıştır. [834] Bunlar tezyinin farklı açılardan görünüşlerini ifade etmektedir. Mesela:

“Kadınla­ra, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gü­müşe, salma güzel atlara, hayvanlara, ekinlere olan ihtiraskârane sevgi, insanlar için tezyin olun­muştur” [835] ayetinde meçhul olan müzeyyin, Allah Teala olarak da şeytan olarak da tefsir edilmiştir. Tabatabâî bu ayetteki tezyinin, Allaha isnad edilmemesi gerektiğini iddia etmiş ve kalbleri çevirmek, dünya zinetleriyle meşgul et­mek, Allah'ı anmaktan alıkoymak babındaki tez­yinlerin şeytana ait olduğunu, Kur'an'da bunların sadece şeytana nisbet edildiğini iddia ederken[836]

“Müşriklerin, Allah'tan başka taptıkları put­lara sövmeyin ki onlar da cehaletle, haddi aşıp Allah'a sövmesinler. Her ümmete böylece amelle­rini süslemişizdir.” [837] ayetini nazar-ı itibara almamış oluyor. Zamahşerî'nin şu tefsiri tercihe şayandır: Buradaki süsleyici Allah'tır. Bu­nu imtihan için yapmıştır.[838] Bu gibi şeylerin süslü ve hoş görünmesi, insan oğlunun yaratılışı icabıdır. İnsanın, bu arzulara temayülü, onun as­lını meydana getiren hususiyetlerinden bir parçadır.[839] Bu manada anladığımızda, bunun şeyta­na isnadı caiz değildir. Fakat bu yaratılışı icabı, şeytanın bu hususiyeti kullanarak vesvese verme­si manasındaki tezyin şeytana aittir.[840] İşte şey­tanın imtihandaki mühim yeri budur. O, insanın şerre olan istidadının denendiği bir mihenktir. İn­san şeytana ve nefsine muhalefet edebildiği nisbette başarılı olacaktır.


[805] Bakara: 2/36.

[806] Hicr: 15/36,37; Sâd: 38/79,80; A'raf: 7/14,15.

[807] Taberi, 8/102.

[808] A'­raf: 7/16,17.

[809] a. g. e., 8/100.

[810] Zamahşerî, 2/69.

[811] Fatır: 35/6; Bakara: 2/208.

[812] Nisa: 4/60.

[813] Yasin: 36/62.

[814] Nas: 114/5.

[815] Taberî, 30/223; RM., 30/286.

[816] RM., 30/286.

[817] Kuşeyrî, Risale, 178

[818] Râzî, 5/4 - 5; İbrahim Hakkı, Marifetname, 348

[819] Kuşeyrî, a. g. e., 178 -179.

[820] İbn Kesir, 7/422,

[821] Buhari, (1/228); Müslim, 4/1712

[822] Tirmizî, Tefsir, 3 (5/220).

[823] Nisa: 4/10.

[824] Bakara: 2/268; Nur: 24/21.

[825] Bakara: 2/169.

[826] Maide: 5/91.

[827] En'am: 6/43; Enfal: 8/48; Nahl: 16/63; Neml: 27/24: Ankebut: 29/38.

[828] RM, 7/151.

[829] karşılaştır, Râzî, 26/5.

[830] Fatır: 35/5.

[831] S. Kutub, 5/423.

[832] En'am: 6/108.

[833] Hicr: 15/39.

[834] Bakara: 2/212; Âl-î İmran: 3/14.

[835] Al-i İmran: 3/14.

[836] Tabatabâî, 3/87 - 98

[837] En'am: 6/108.

[838] Zamahşerî, 1/416.

[839] R. Rıza, 3/239; S. Kutub, 2/230.

[840] R. Rıza, 3/239.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Lümmetüş Şeytân ve Kötülüklerin Süslü Gösterilmesi
« Posted on: 20 Haziran 2021, 12:15:08 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Lümmetüş Şeytân ve Kötülüklerin Süslü Gösterilmesi rüya tabiri,Lümmetüş Şeytân ve Kötülüklerin Süslü Gösterilmesi mekke canlı, Lümmetüş Şeytân ve Kötülüklerin Süslü Gösterilmesi kabe canlı yayın, Lümmetüş Şeytân ve Kötülüklerin Süslü Gösterilmesi Üç boyutlu kuran oku Lümmetüş Şeytân ve Kötülüklerin Süslü Gösterilmesi kuran ı kerim, Lümmetüş Şeytân ve Kötülüklerin Süslü Gösterilmesi peygamber kıssaları,Lümmetüş Şeytân ve Kötülüklerin Süslü Gösterilmesi ilitam ders soruları, Lümmetüş Şeytân ve Kötülüklerin Süslü Gösterilmesi önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &