> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuran Öyküleri > Ademin İki Oğlu Öyküsünde Zavallı Katile Karga Yol Gösteriyor
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ademin İki Oğlu Öyküsünde Zavallı Katile Karga Yol Gösteriyor  (Okunma Sayısı 3770 defa)
01 Aralık 2010, 11:40:33
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 01 Aralık 2010, 11:40:33 »Ademin İki Oğlu Öyküsünde Zavallı Katile Karga Yol Gösteriyor

Katil, kardeşini öldürdü, ama kardeşinin cenazesini ne yapacağını bilemedi. Bu güçlü ve inatçı adam, cenaze karşısında aciz ve zavallı kaldı. Allah ona acizlik ve güçsüzlüğünü göstermek istedi ve kendisine yol gösteren bir karga gönderdi. "Allah kardeşinin ölüsünü nasıl gömeceğini göstermek üzere, ona yeri eşeleyen bir karga gönderdi. "Bana yazıklar olsun i Kardeşimin ölüsünü örtmek için bu karga kadar olam adım" dedi ve ettiğine yananlardan oldu."

Karga bir tane miydi, yoksa iki tanae mişdi? Kargalar birbirini öldürdü mü? Öldürülen karganın ölüsünü gömmek için öldüren karga yerde bir çukur açtı mı?

Bu soruların cevabını bilmiyoruz. Çünkü Kur'an ve sahih hadislerde bunların cevabını bulamıyoruz, âyeti ashap nasıl anîammışsa, biz de onunla yetiniyoruz.

Önemli olan, katilin ne yapacağını bilemediğidir. Kardeşinin ölüsünü nasıl gömeceğini Öğretmek için karga gelmiş, toprağı uzun süre eşeledikçe eşelemiş ve sonunda kendisi gibi kazmaya çağırıyor gibi katilin dikkatlerini kendisine çekmiştir. Zavallı katil, karganın işaretini anlamış, topra§ı kazmış ve ölüyü gömmüştür.

Katil olan bu insana karganın gömme işini öğretmesi üzerinde biraz düşünürsek şu işaretleri içerdiğini görürüz:

a- Bu olay, meydana gelen ilk öldürme olayıdır. Çünkü katil, ölünün cesedinden nasıl kurtulacağını bilememiştir. Bu da, daha önce söylediğimiz gibi, katilin Adem'in öz çocuğu olduğunu gösterir.

b- Kuvvetli, zeki, kavrayışlı ve ne yapacağını iyi bilen, meydan okuyup haksızlık, zulüm ve barbarlık işleyen, ama önüne çıkan bir problem karşısında eli ayağı dolaşan, çok bilmiş bu insana yol göstermek için aklı, bilgisi ve zekası olmayan bir karganın rehberliğine bile muhtaç olan bu zavallı kinci insanın aczini ve zavallılığını kanıtlamaktadır.

c- Zavallılığmdan   dolayı   bu   insana   gülmekte[136], cahillik,   aptallık  ve  basitliğinden  doİayı   onunla   alay etmektedir.  Çünkü karga gelinceye kadar kedisine yol gösterip öğretecek birini bekleyip durmuştur.

iddia, bilgiçlik, bağırıp çağırma ve küçük dağlan ben yarattım, dercesine dünyaya meydan okuyan, ama en açık gerçekleri görmekten ve en basit işleri yapmaktan aciz kalan insanlara yuh olsun! çok bilgiçlik taslayan, ama çok şeyde zır cahil olan bu insan nice temel işlerden bile habersizdir![137]

 Katil, Yaptığına Pişman Oldu, Ama Tevbe Etmedi:
 
Katil, kardeşinin ölüsünü gömdükten sonra, Yüce Allah'ın buyurduğu gibi " büyük bir pişmanlık duydu." Fakat pişmanlığı pozitif değil, negatif bir pişmanlıktı. Kin besleyen aciz birinin pişmanlığıydı,tevbe eden günahkarın pişmanlığı değildi. Büyük bir yarar elde etmeyi umarken, çok büyük bir zarar ettiğini anlayan birinin pişmanlığıydı.

Biri sorabilir; Kur'an belirttiği gibi, Madem ki katü işlediği cinayetten dolayı pişman oldu, neden Allah onu bağışlam adı? Haibuki biliyoruz ki günah işleyip pişman olan ve rabbine tevbe eden herkesin tevbesini Allah kabul eder.

Bu sorunun cevabı şudur: Katil eğer tevbe etmek üzere pişmanlık duysaydı, elbette Allah tevbesini kabul ederdi. Fakat katil böyle pişman olmadı. O tevbe etmedi, yaptığından dolayı bağışlanma istemedi, yanlış ve günah işlediğini bile hissetmedi. Böyle yapsaydı, Allah onu bağışlardı. Çünkü O, bütün günahları bağışlar. Samimi olarak tevbe eden herkesin tevbesini Allah kabul eder.

Katilin pişmanlığı, ölüyü ne yapacağını bilememesinden dolayı olmuştur. Karga gelip ölüyü ne yapacağını öğretince, insanlığından utanmış, zeka ve kuvvetine hakaret gelmiş gibi, büyük bir pişmanlık duymuştur.

Pişman olmasının başka bir sebebi de olabilir. Şüphesiz öldürmekten amacını tam gerçekleştiremedi.  Kardeşini, kendini   ve   hedeflerini   yitirdi.   Pişmanlığı,   amacına ulaşamaması ve umutlarının boşa gitmesine olmuştur.

Katil, iki pişmanlığı birden duymuştur; hem zarar ettiğine pişman olmuş, hem de ettiğine yanmıştır. Böylece"zarar edenlerden" ve "pişman olanlardan" olmuştur.[138]

 İnsanların Tümünü Öldürmek ve Yaşatmak:
 
Kur'an,    Adem'in iki oğlunun öyküsü ve kin besleyen «atilin durumunu anlattıktan sonra şu sonuca varmakt adır: Bunun için Israiloğullarına şöyle yazdık: Kim bir kimseyi bi   kimseye veya yeryüzünde bozgunculuğa karşılık olm  öldürürse,bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu diriltirse (ölümden kurtarırsa) bütün insanları diriltmiş gibi olur."

Bu, kesinlik belirten şart kipi ile söylenmiş Kur'anın doğru ve kesin bir geçeğidir. Evet, kim bir kimseyi bir kimseye veya yer yüzünde bozgunculuğa karşılık olm adan öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur.

Haksız yere bir insanı öldüren herkes, bütün isanları öldürmüş gibi olur. Ama neden ve nasıl böyle olur?

1- Bir insanı Öldürmek, bütün isanları öldürmektir. Çünkü insanın ilk defa insanı öldürmesi ve Âdem'in iki oğlundan birinin yaptığı gibi, uzun zaman tereddüt, korku, endişe ve çekingenlik arasında bocalaması, sonra da haksızlık ve batılın sesinin galip gelmesi sonucu öldürmeye kalkışması ve kendisiyle öldürme arasındaki psikolojik engeii aşması çok zor bir olaydır.

Bu katil, ikinci kez birini öldürmek isterse, iş bu sefer onun için daha kolay olur, vicdanının tepkisi azalır, tedirginlik ort adan kalkar, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sonraki öldürmelerde artık korku, endişe, kararsızlık, ürkme, çekingenlik ve tereddüt kalmaz. Bu şekilde öldürmeyi meslek edinen bu katilin nazarında öldürme olayı, tuhaflığı bulunmayan ve sakınma gereği duyulmayan normal ve doğal bir iş haline gelir.Böylece o katil, bütün insanları öldürmüş gibi olur.[139]

2- "Bütün insanları öldürmüş gibi olur'1  cümlesinin çağrıştırdığı bir anlam daha vardır. Şöyle ki;Bir tek insana saldırmak ve haksız yere kanını dönmek, bütün insanlara saldırı ve insanlığın canının alınması demektir. Sanki her insanda bulunan canı almak gibidir.

insanda insanlık özelliği değerli bir şeydir. İnsanın insanlığı da dokunulmazlık ve koruma altınd adır. Bütün insanların onu koruma, savunma ve saygı göstermesi bir görevdir. Kin besleyen ve haksızlık yapan herkesin elini tutmaları, haksızlık ve saldırısına engel olmaları ve başkasının canını almasına karşı çıkmaları gerekir. Çünkü birini haksız yere öldürmesi, bütün insanların insanlığını öldürmüş gibi olur.

"kim diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur" sözü de iki anlamı çağrıştırmakt adır:

1- İnsanın kardeşi olan bir insanı koruması ve diriltmesi, içinde insanlık anlamlarının kökleştiğini, erdemli insanlık ahlakına sahip olduğunu ve davranışlarına bu ahlakın yön verdiğini gösterir.

2- Insanların canlarına saygı gösteren ve koruyan bir insan, bu seçkin insani davranışta başkalaına güzel örnek olur. Başkalarının canlarını yaşatmaya yönlendirmede bu insan çok büyük etki eder.

Şu gerçeği belirtmeden geçemiyeceğiz; İnsanda bu insani anlam,islamda olduğu kadar başka hiçbir yerde yoktur, insanın insanlığına İslam kadar değer veren ve saygı gösteren başka bir şey yoktur.Islama bağlı olan müslümanlar kadar da insanın insanlığını koruyan kimse yoktur. Tarih, bu gerçeğin şahididir. Şair bunu ne güzel dile getirmiştir:

"Egemen olduk,   adalet bizim karakterimizdi-ama siz hakim olunca, vadide kanlar aktı.

Esirleri öldürmeyi helal gördünüz-halbuki biz her zaman esirleri bağışlayıp iyilik ettik.

Aramızda fark olarak bu kadarı yeter-çünkü her küp içindekini sızdırır."

Müslüman olmayanların yarımda en kolay şey, çağımızda gödüğümüz gibi, insanı öldürmek, canı almak ve haksız yere kanı dökmektir.[140]

 Niçin İsrailoğullanna Yazdık?
 
Öykünün   sonundaki   âyette   geen   şu   cümle   de dikkatimizi   çekmektedir:"Bu   sebepten   israiloğullarına yazdık" Acaba   Âdem'in iki oğlunun öyküsü ile Israilğulları arasında ne ilişki vardır? Niçin bu kadar milletin arasından özellikle israiloğullarına yazılmıştır?

Öyle görülüyor ki israiloğullan ile Adem'in katil olan oğlu arasındaki ilişki, öldürme ilişkisidir .İkisini birbirine bağlayan bağ, öldürme arzusu bağıdır.

Öyküde anılan Âdem'in iki oğlunun israiloğullarından olduğunu söyleyen ve Âdem'e nisbet edilmelerini, bütün insanların atası olması sebebiyle, genel bir nisbet kabul eden tefsirciler ne yazık ki bu anlamı kavramamış görünüyorlar. Bu şekilde söylemelerinin sebebi de "Bunun için israiloğullarına yazdık" cümlesidir.

Daha önce böyle söyleyenlerin görüşlerini tartıştık ve Kur'anm açık    ifadesinden anlaşıldığına göre iki oğtun Âdem'in   öz   çocukları   olduğunu   belirttik.   Şüphesiz buradaİsrailoğullarının anılması birtakım gerçeklere işaret etmektedir:

1- Allah'm gönderdiği risaletlerin birliği,  aynı temel inanç ve hükümler içermesi, haksız yere insanı öldürmek,

Âdem'in, çocuklarına tebliğ ettiği rabbani şariatında haram olduğu gibi,İsrailoğullan şeriatında da, islam şeriatında da haramdır.

2- Öldürme   düşüncesi,   israil   odğullarımn   ruhunda yerleşmiş, hayatında kök salmış, tarihlerinde yerleşmiş, davranış ve amellerine boyasını vurmuştur. Bu sebepten halklar arasında öldürmeye en çok heves eden ve öldüren insanlar olmuşlardır.

insanlık tarihi, bu söylediklerimizin doğruluğunu kanıtlamaktadır. Çünkü çoğu bireysel ve kitlesel öldürmelerin arkasında y...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Ademin İki Oğlu Öyküsünde Zavallı Katile Karga Yol Gösteriyor
« Posted on: 25 Eylül 2021, 01:21:18 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ademin İki Oğlu Öyküsünde Zavallı Katile Karga Yol Gösteriyor rüya tabiri,Ademin İki Oğlu Öyküsünde Zavallı Katile Karga Yol Gösteriyor mekke canlı, Ademin İki Oğlu Öyküsünde Zavallı Katile Karga Yol Gösteriyor kabe canlı yayın, Ademin İki Oğlu Öyküsünde Zavallı Katile Karga Yol Gösteriyor Üç boyutlu kuran oku Ademin İki Oğlu Öyküsünde Zavallı Katile Karga Yol Gösteriyor kuran ı kerim, Ademin İki Oğlu Öyküsünde Zavallı Katile Karga Yol Gösteriyor peygamber kıssaları,Ademin İki Oğlu Öyküsünde Zavallı Katile Karga Yol Gösteriyor ilitam ders soruları, Ademin İki Oğlu Öyküsünde Zavallı Katile Karga Yol Gösteriyorönlisans arapça,
Logged
19 Mart 2016, 13:47:54
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.972Site
« Yanıtla #1 : 19 Mart 2016, 13:47:54 »

Esselamü aleyküm ve rahmetüllah.  Öldürmek Hz. Adem in Kabil adındaki çocuğundan günümüze kadar gelmiştir. Ancak her zaman iyi niyetli Habiller de olmuştur. Öldürmek insana hiçbir şey kazandırmaz.  Aksine kaybettirir.  Ancak yaşatmak çok şey kazandırır. Rabbim bizleri bu devrin Habillerinden eylesin.  Rabbim bu devrin Kabillerini de kahreylesin. Rabbim paylaşım için razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
07 Aralık 2016, 11:19:10
Ruhane
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.473


« Yanıtla #2 : 07 Aralık 2016, 11:19:10 »

Oldurme eylemi kabil ile basladi devam ediyor devam edecek .rabbim kabillerin serrinden korusun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
07 Aralık 2016, 11:34:59
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.536


« Yanıtla #3 : 07 Aralık 2016, 11:34:59 »

Esselamu aleykum.Insana yol gosterici olarak gonderilen hayvanlara yon veren rabbime binler kez subhanallah.Rabbim razi olsun paylasimdan....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
01 Kasım 2018, 00:40:03
İsra Mirac (Esra)
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 197« Yanıtla #4 : 01 Kasım 2018, 00:40:03 »

İslamda korunması gereken 5 temel esas vardır.
1-canın korunması
2-Aklın Korunması
3-Dinin korunması
4-Neslin korunması
5-Malın korunmasıdır.
Allahın yarattığı can öyle kıymetlidir ki namazda can güvenliğinin tehlike altında olması durumunda namaz bozulabilir. Eğer o an açlıktan ölme tehlikesi varsa haram o an için helal olabilir. Hal böyleyken bir cana kıymak ve buna örnek olup kendinden sonra gelen neslin vebalini taşımak.Rabbim kimseyi bi anlık öfke nefse uymak kıskançılığa yenik düşmek gibi tehlijelerden korusun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 01 Kasım 2018, 00:41:01 Gönderen: İsra Mirac (Esra) »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &