> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Kitabüz-Zühd > Muhammed B. Sîrînin zühdü ile ilgili haberler 2
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Muhammed B. Sîrînin zühdü ile ilgili haberler 2  (Okunma Sayısı 674 defa)
07 Haziran 2011, 16:06:45
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 07 Haziran 2011, 16:06:45 »Muhammed B. Sîrîn'in Zühdü İle İlgili Haberler 2


1856. Muhammed b. el-Ferec'in anlattığına göre Ahmed b. Hanbel'e Mihne hâdiselerinde işkence edilirken rüyasmda kendisi­ne sorulur:"Sen onun Ebû's-Sevvâr el-Adevî'nin makamına gitme­sini istemez misin?" O da: "Evet" deyince: "Onun makamı Ebû's-Sevvâr'ın makamıdır" denilir.

 

1857. Bistam b.   Müslim, Hasan'dan şu hadiseyi nakleder: "Bu ümmetin bazı ileri gelen yöneticileri Ebû's-Sevvâr el-Adevî'yi çağırarak bazı dini sorular sordu. O da bildiği gibi cevap verdi. Adam istediği cevabı alamayınca: '(Şöyle şöyle cevap vermezsen) İslamdan berî olasın' dedi. O da —istihza ile karşılık vererek— 'O zaman hangi dine gireyim?' dedi. Adam: 'Hanımın boş olsun' dedi. 'Gece kime sığınayım?' diye yine istihza ile cevap verince kendisini kırk kırbaçla dövdüler. Hasan der ki: "Onun yediği bu sopalar boşa gitmeyecektir." Râvilerden Ebû Ca'fer der ki: "Gidip hâdiseyi Ah-med b. Hanbel'e anlattım. O da: 'İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn' dedi."

 

1858. Ebû Halde'nin haber verdiğine göre, Ebû's-Sevvâr el-Adevî, Benû Adiyy mescidinde Mu'âze el-Adeviyye'ye şöyle der: "(Siz bayanlar) Mescide geliyorsunuz başınızı yere koyuyor, arka­nızı da kaldırıyorsunuz, secde ediyorsunuz (bu uygun mu?)." Mu'âze kendisine: "Neden bakıyorsun, gözlerine toprak serperim senin, bakma" diye karışlık verir. Ebû's-Sevvâr: "Bakmamak elim­de değil" diye mazeret beyan edince: "Ey Ebû Sevvâr, evde oldu­ğum zaman çocuklar bana huzur vermiyor. Onun için mescide geli­yorum mescidde daha huzur içinde ibâdet ediyorum" der. Bunun üzerine Ebû's-Sevvâr: "Fakat bu huzur beni senin adına korkutu­yor" diye cevap verir.

 

1859. Abdullah b. Ebî Şumayt'ın babasından naklettiğine gö­re Saîd b. Cubeyr, Ebû's-Sevvâr'a şöyle bir mektup yazar: "Ey kar­deşim, insanlardan sakın ve nefsini onlardan koru. Birini zor du­rumda görürsen seni afiyette kılan Allah'a hamdet. Şeytandan emin olma. Yaptığın şeylerle seni aldatır."

 

1860. Ebû'd-Derdâ'mn oğlu Bilal, babasının: "Şerri gördüğü­nüz vakit onu da, yapanı da terkediniz" dediğini nakleder.

 

1861. Hasan Basrî, İmrân b. Husayn'in şöyle dediğini rivayet eder: "Yedirenler gitti, yiyiciler kaldı. (Her an Allah'ı) hatırlayan­lar gitti unutanlar kaldı." Hasan der ki: "İmrân şimdi sağ olsaydı daha neler söylerdi."

 

1862. Ca'fer b. Abdullah der ki: "Ferkad es-Sebehî'nin yanına girdim. Yaşlı bir ihtiyardı. Önünde tuzlu sirke vardı. Önce sirke­den alıyor, sonra yemekten bir lokma yiyordu. Neden öyle yaptığı­nı sordum, 'Şehvetten kesileyim diye' cevap verdi."

 

1863. Bişr b. Mufaddal der ki: "Bişr b. Mansûr'u öldükten sonra rüyamda gördüm. Kendisine: 'Allah sana ne yaptı' diye sor­dum. Bana; 'Durumu nefsime yüklediğimden daha kolay buldum' diye cevap verdi."

 

1864. Ca'fer, Mâlik b. Dinar'ın, "Eğer biz Kur'ânı dağlara in-dirseydik Allah korkusundan param parça olurdu"[12] âyetini oku­duktan sonra ağlayıp şöyle dediğini nakleder: "Yemin ederim ki Kur'ân karşısında kalbi  ürpermeyen bir kul Kur'ân'a iman etmiş olmaz."

 

1865. Ca'fer, yine Mâlik b. Dinar'ın şu sözünü nakleder: "Ce­hennem ehli kırbaç seslerini hissettiklerinde cehennemin ortaları­na doğru hareket eder; insanın suya yavaş yavaş battığı gibi derin­lere batarak inerler."

 

1866. Ca'fer, Mâlik b. Dînâr'dan yine şöyle bir nakilde bulu­nur: "Ey Kur'ân hâmilleri, Kur'ân kalbinize ne ekti? Şunu bilin ki Kur'ân mü'minin ilkbaharıdır. Tıpkı yerin baharı yağmur olduğu gibi. Gökten yağmur iner tohum olan yere isabet eder. Tohum ye­rin sertliğine aldırmadan yeşerir. İşte Kur'ân da mü'minin kalbin­de öyle tohum eker. Ey Kur'ân hamilleri, Kur'ân kalbinizde neler ekti? Nerede bir sûreyi, iki sûreyi ezberleyenler? Onlarla ne derece amel ettiniz?"

 

1867. Ca'fer'in bildirdiğine göre Mâlik b. Dînâr'a:  "Biraz yu­muşak sözlü olsan arkadaşların ve çevren çoğalır" dediklerinde şöyle demiştir: "Onlar yüzünden sofram mı kurur, gelirim mi tüke­nir? Allah onları getirmese de olur."

 

1868. Ca'fer, yine Mâlik'in şöyle dediğini haber verir: "Kay­pak insanlardan korkunuz. Âlimlerin kalplerini büyüleyen de on­lardır."

 

1869. Ca'fer Mâlik'in şu sözünü de nakleder: "Dünyalık bir şey için üzüldüğün kadar âhiret kaygısı kalbinden çıkar. Ahiret için hüzünlendiğin kadar da dünya kaygısı kalbinden çıkar."

 

1870. Aynı isnadla gelen habere göre Mâlik b. Dînâr, "Biz iman eden ve sâlih amel işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapa-lanlarla bir tutarmıyız?[13] Biz müttekilerle günahkarları eşit tutar-mıyız?"1 âyetini okumuş ve şöyle demiştir.

 

1871. Yine aynı isnad ile gelen haberde Mâlik: "Eğer yatma-maya gücüm yetse hiç yatmam. Zira uykuda iken azabın gelmesin­den korkuyorum. Bâzı yardımcılar bulsam vallahi yeryüzüne dağı­tır ve 'Ey insanlar, ateş geliyor' diye nida ettirirdim" demiştir.

 

1872. Aynı isnadla Mâlik şöyle demiştir: "Ey insanlar küçük ve büyük çok komşunuz vardır. Hoş söz sahibi olup salih amel işle­meye devam edenlere Allah rahmet etsin."

 

1873. Mâlik, Hasan'dan merfû olarak şöyle bir hadis nakle­der: "Allah aklı yarattığında, "Bana dön" dedi, döndü. "Geri dön" dedi, yine döndü. Sonra şöyle buyurdu: "Senden daha sevimli bir yaratık yaratmadım. Zira seninle isteyeceklerimi alır, seninle de veririm."[14]

 

1874. Mâlik, Ebû Zer'in Ömer b. Hattâb'a şöyle dediğini nak­leder: "Ey Ömer, eğer dostun (Resûlullah'a varmak istiyorsan) el­biseyi kısalt, ayakkabıyı incelt ve doymayacak kadar ye."

 

1875. Ca'fer, Mâlik'in şöyle dediğini haber verir: "Bir evde oturulmadığı zaman harabe olduğu gibi, bir kalpte de eğer hüzün yoksa o kalb harabe demektir."

 

1876. Ca'fer'in bildirdiğine göre Mâlik b. Dînâr şöyle demiş­tir; "Bir kula verilen en büyük ceza kalbinin kasvetleşmesidir. Kal­bimin bir kilisede ıslah olacağını bilse'm, gider orada otururum. Al­lah'ın kalplere ve bedenlere ayrı ayrı cezaları vardır. Bazen de ma­işeti kısar, rızkı daraltır ve ibadette gevşeklik verir. Bunlar hep bi­rer cezadır."

 

1877. Aynı isnadla gelen habere göre Mâlik b. Dînâr: "Nice insanlar var ki, kardeşleriyle buluşmak isterler, onları ziyaret et­mek isterler, meşguliyetler insanları bundan engeller. Fakat ayrı­lığın olmadığı cennette buluşmayı ümid ederler. Ben de sizinle Tûbâ gölgesinde, âbidler istirahatgâhmda buluşmayı Allah'tan is­tiyorum."

 

1878. Mâlik'in naklettiğine göre Hz. Lokman oğluna: "Yav­rum, insanlar vâdolunmadıklanna süratle giderken, sen nasıl olur da vâdolundukları hususlarda onlara üstünlük taslayabilirsin."

 

1879. Ca'fer, Mâlik'ten naklen der ki: "Hz. Mûsâ (sav) Bel'âm b. Bâ'ûrâ'yı Medyen kralını ve halkını Allah'ın dinine davet etmek için gönderdi. Bel'âm, İsrailoğullarmın davetine icabet edilen âlimlerindendi. Hz. Mûsâ şiddet anlarında onun duasına başvu­rurdu. Musa'ya iman edenlerdendi. Medyen'e varınca kral kendisi­ne çeşitli hediyeler verdi. O da dinini terk ederek onun dinine gir­di. Nitekim bunu şu âyet ile Allah Teâlâ doğrulamıştır: Onlara kendisine âyetlerimizden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çı­kan kimsenin haberini oku,'[15]

 

1880. Ca'fer, Mâlik'in şöyle dediğini rivayet eder: "Nimet ve­rilenler Allah'ın zikri gibi bir nimet ile nimetlenmemişlerdir. Birisi gider en güzel soylu bir kadınla evlenir; birisi de kara üzüm gibi si­yah bir cariye ile evlenir ve ona: 'Ne istiyorsun benden?' der. O da: 'Beni güzelleştirecek bir baş örtüsü' der. Alır ve ecir kazanır. Birisi de zayıf yetim bir kızla evlenip onu giydirir ve öylece eeir alır."

 

1881. Cafer b. Abdullah der ki: "Mâlik bir gün mihrabına ba­şını koymuş hüzünlü bir sesle: 'Allahım! Kimlerin cehennemde, kimlerin de cennette olacağını biliyorsun. Malik hangi taifeden­dir?' diyerek ağlıyordu.

Bir defasında da şöyle diyordu: 'Allah Teâlâ: 'Ben kullarım­dan bir kısmına azabı murad ettim . Sonra Kur'ân meclislerine, mescid imar edenlere ve mü'minlerin çocuklarına baktığım zaman azabımı geri çevirdim' der.'

Başka bir konuşmasında da: 'Sıddıklarm Kur'ân okunduğu zaman kalpleri âhirete meyleder' dedi."

 

1882. Cafer, Mâlik'in Mugîre b. Habîbe: "Ey Mugîre! Beraber oturduğun kimselere ve arkadaşlarına iyi bak. Eğer dinin konu­sunda sana bir hayırları olmuyorsa sohbetlerini kes" dediğini nak­leder.

 

1883. Haris b. Nebhân ve Cafer, Mâlik'in şöyle dediğini nak­lederler: "Basra emiri Kasım b. Muhammed bana: 'Yâ Mâlik, bu el­biselerle yanımıza girme' dedi. Ben de: 'Allah, emiri ıslah etsin; bu elbiselerle huzuruna girmem neyini değiştiriyor bilemiyorum' de­dim. Bunun üzerine bana: *Yâ Mâlik, seni bize karşı cüretli yapan nedir, biliyor musun? Sen bizden bir şey istemiyorsun işte bunun için cüretlisin' dedi." Mâlik der ki: "Eğer Mushafa bir şey yazabil-seydim Kasım b. Muhammed es-Sekafî'nin bu sözünü yazardım."

 

1884. Ösmân Ebû İbrahim el Himyerî'nin anlattığına göre Mâlik b. Dînâr bir gün bir arkadaşına: "Gönlüm bir taze ekmekle kaymak istiyor" der. Arkadaşı derhal gider, her ikisini de getirir ve Mâlik'in eline verir. Mâlik taze ekmeği eline alıp çevirerek: "Kırk senedir gönlüm seni istiyor, seni yendim. Bugün beni yenmek mi istiyorsun?" der ve yemeyi reddeder.

 

1885.  Ca'fer, Mâlik b. Dinar'ın şöyle dediğini haber verir: "Ağır bir hastalığa yakalanmıştım. Beni Hasan Basrî ziyaret etti. Ridasım başımın ucuna koydu sonra abdest aldı ve gelip başımın...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Muhammed B. Sîrînin zühdü ile ilgili haberler 2
« Posted on: 09 Aralık 2021, 09:28:33 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Muhammed B. Sîrînin zühdü ile ilgili haberler 2 rüya tabiri,Muhammed B. Sîrînin zühdü ile ilgili haberler 2 mekke canlı, Muhammed B. Sîrînin zühdü ile ilgili haberler 2 kabe canlı yayın, Muhammed B. Sîrînin zühdü ile ilgili haberler 2 Üç boyutlu kuran oku Muhammed B. Sîrînin zühdü ile ilgili haberler 2 kuran ı kerim, Muhammed B. Sîrînin zühdü ile ilgili haberler 2 peygamber kıssaları,Muhammed B. Sîrînin zühdü ile ilgili haberler 2 ilitam ders soruları, Muhammed B. Sîrînin zühdü ile ilgili haberler 2önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &