> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Kitabüz-Zühd > Asım B. Hubeyrenin zühdü ie ilgili haberler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Asım B. Hubeyrenin zühdü ie ilgili haberler  (Okunma Sayısı 584 defa)
07 Haziran 2011, 15:48:56
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 07 Haziran 2011, 15:48:56 »Asım B. Hubeyre'nin Zühdü İle İlgili Haberler


2116. Cerîr, Fudayl b. Ebî Refî'den naklen Âsim b. Hubey-re'nin kendisine: "Ezan okurken, 'Lâ ilahe illallah' diye bittiği za­man, 'Ben de müslümanlardamm' de" dediğini haber verir.

 

2117. Muğîre'den gelen bir rivayete göre Asım, birisinin elin­de bir defile bir davul görür. Onları sahibinden alarak delip parça­lamak ister. Fakat gücü yetmez. Sonra: "Bunların şeytanı bana ne gösterdi ki, bunlar ne gösterecek" dedi.

 

2118. Ebû İshâk'ın naklettiğine göre Ebû Meysere bir gün yatağına uzanır ve "Keşke annem beni doğurma s ay di" der. Hanımı kendisine "Allah sana hidâyet vermedi mi ki öyle diyorsun?" deyin­ce o: "Lakin bize cehenneme uğrayacağımız haber verilmiş, ama çı­kacağımız haber verilmemiştir" der.

 

2119. el-A'meş, Abdurrahman b. Ebû Leylâ'nın evinde sü­rekli namaz kıldığını, birisi de yanına girdiği zaman (riya olmasın diye) hemen yatağına uzandığını haber verir.

 

2120. Asım der ki: "Ebû Vâil bana: 'Zamanımızın kurrâları neye benziyor biliyor musun?' dedi. Ben de: 'Neye benziyor?' diye soruyu kendisine yönelttim. Şöyle dedi: 'Bir koyun besleyip kestiği zaman kof çıkan bir adama benziyorlar, Bir de maden para bulup biriktirip sonunda çıkarıp kırdığı zaman bakır olduğunu anlayan adama benziyorlar."'

 

2121. el-Avvâm (b. Havşeb), İbrahim et-Teyminin '(Cehen­nemde) onlara her yerden ölüm gelecek. Oysa o ölecek değildi..[18] âyetini anlatırken: "Kıl diplerinden bile ölüm gelecek" dediğini nakleder.

 

2122. Müsafîr el-Hassâs, İbrahim et-Teymî'nin şöyle bir dua ettiğim haber verir: "Allahım, Kitabın ve Resulünün sünneti ile be­ni hak konusunda ihtilafa düşmekten, Senden bir hidâyet olmadan hevâma tâbi olmaktan, dalâlete düşmekten, şüpheli şeylerden kal­bimin eğriliğinden, karışıklık ve husumetlerden beni koru."

 

2123.  İsmail, İbrahim en-Nehaî'nin şöyle dediğini haber ve­rir: "İbrahim et-Teymî gibi Allah rızası için konuşanı görmedim."

 

2124. el-Avvâm b. Havşeb, İbrahim et-Teymfnin "Rüyamda bir nehrin basındaydım bana: 'Sabrettiğin için ve öfkeni yendiğin için bu nehirden iç ve dilediklerine de içir' denildi" dediğini nakle­der.

 

2125.  Ebû Ishâk'm rivayetine göre eş-Şa'bî "Günahlarım ile sevaplarımın eşit çıkarak kurtulmama razıyım."

 

2126.  Mâlik b. Ebî Ferve der ki: "Abdullah b. Ebî Huzeyl'in yanında oturuyorduk. Birisi gelip başkalarından söz etmeye başla­dığı zaman ona: 'Ey Allah'ın kulu! Bunun için buraya oturmadık' derdi."

 

2127. Rivayete göre bir gün Abdullah b. Ebî'l Huzeyl günah­larından şikâyet etti, orada bulunan bir adam kendisine: "Takva sahibi değil misin?" dedi. O da ellerini açarak: 'Allahım, bu kulun sana yakın olmak istiyor, fakat ben hâlâ onun öfkelendiğini görü­yorum' der."

 

2128. İmrân adında bir zât rivayet eder, der ki: "İbrahim et-Teymî'nin yanına girdim, ziyaret için ağlıyordu, kendisine 'Neden ağlıyorsun?' dedim. Bana şöyle dedi: 'Ölüm meleğini bekliyoruz, fa­kat bizi cennetle mi cehennemle mi müjdeleyeceğim bilemiyoruz; onun için ağlıyorum."'

 

2129. el-A'meş der ki: "İbrahim'in yanındaydım. Mushafı okuyordu. Bir adam içeri girmek için izin istedi. O da hemen mus-hafın üstünü örterek, 'Her saat Kur'ân okuduğumu görmesin" de­di.

 

2130. el-A'meş, İbrahim'in şöyle dediğini haber verir: "Ben öyle bir topluluğa ulaştım ki (sahabiler) eğer onlardan birisinin yalnızca tırnaklarını yıkayarak abdest aldıklarını duysam ben de yaparım."

 

2131. Muhammed b. Sevka, İbrahim'in, Bir cenazeleri olur­du günlerini hüzünle geçirirlerdi..." dediğini nakletmiş tir.

 

2132. el-A'meş der ki: "Bir cenaze olurdu. Kimi taziye edece­ğimizi bilemezdik."

 

2133. Mansûr, İbrahim'in 'Her kim Rabbının makamından korkarsa ona iki cennet vardır[19]  âyetini tefsir ederken, 'Günah işle­mek istediği zaman Allah korkusu onu durdurur' dediğini haber verir.

 

2134. Mansûr, yine İbrahim'in şöyle dediğini nakleder: "Ba­na bildiğim bir şey sorulunca, beni âlim görürler korkusuyla, 'Al­lah daha iyi bilir' diyorum."

 

2135. İbrahim en-Nehaî şöyle demiştir: "Bir cenazemiz olun­ca veya birisinin öldüğünü işitince bu, bizim halimizden bilinirdi. Zira biz onun Ölümle ya cennete veya cehenneme gittiğini bilirdik. Birisi başka şey konuşunca da 'Siz cenazenizde dünya işlerini mi konuşuyorsunuz?' derdik."

 

2136. Fudayl b Gazvân'm rivayetine göre, Talha'ya "Biraz yiyecek alsan da sonra satıp kâr etsen" derler. O da: "Allah'ın müs-lümanlara karşı kalbimde kötülük olduğunu bilmesini istemem" der.

 

2137. Cerirî'nin bildirdiğine göre Kûfelilerden birisine, "Siz Kûfeliler salih insanlar mısınız?" diye sorarlar. O da: "Kimlerin sa-lih olduğunu bilmem, ama hâlimiz iyidir" der.

 

2138. Vekf, Süiyân'ın şöyle dediğini haber verir: "Hadis ka­dar korktuğum bir şey yoktur. Allah'ın katmdakileri isteyenler için ondan daha faziletli birşey de yoktur."

 

2139.  Ebû İshak'ın rivayetine göre Ebû Abdurrahman es-Sülemî kırk yıl mescidde Kur'ân okutmuştur.

 

2140.  Ebû Abdurrahman es-Sülemî, Osman (ra)'dan Resû-lullah'm (sav): "Sizin en hayırlınız Kur'ânı öğrenen ve öğretendir"[20]-dediğini nakleder ve şöyle der: (Kırk yıldır) beni burada oturtan bu hadisdir.

 

2141. el-A'meş, Şemr'in şöyle dediğini anlatır: "Ebû Abdur­rahman es-Sülemî elimden tutarak 'Namaza karşı kuvvetin nasıl?' diye sordu. Ben de zayıfladığından şikâyet ettim. Bana şöyle dedi: 'Ben senin gibi iken yatsıyı kılar sonra bütün gece namaz kılar­dım. Sabah namazını kılarken de yatsıyı kıldığım gibi dinçtim'"

 

2142. Hakem, İbn Amr'm şu sözünü nakleder: "Kişi doğru olduğunu bilse de riyayı terketmedikçe; mizah bile olsa yalanı bı­rakmadıkça imanın hakikatine eremez."

 

2143. Ebû Davud el-Haferî, Süfyân'ın: "Sen kendini tanıyor­san insanların senin hakkında söyledikleri sana zarar vermez" de­diğini nakleder.

 

2144. Avn b. Abdullah, Ebû İshak'a "Geriye ne bırakıyor­sun?" diye sorar. O da "Bir tek rek'atte Bakara sûresini okurdum, onu bırakıyorum" der. Bunun üzerine Avn "Demek ki hayrın kalı­yor, şerrin gidiyor" der.

 

2145.  Abdullah b. İdris, amcasından şöyle bir haber nakle­der: "Haccâc zamanında bize ibretli kıssalar anlatan Kerdûs şöyle derdi: 'Cennet ancak amel ile elde edilir. Korku ile ona olan rağbe­tinizi halis kılın. Salih amellere devam edin. Allah'a salim bir kalp ve güzel amellerle varın' Sık sık da, 'Her kim Allah'tan korkarsa kurtulur* derdi.

 

2146. Abdurrahman b. Hafs el-Kureşfnin haber verdiğine göre Hz. Hüseyin'in (ra) oğlu Ali abdest aldığı zaman sapsarı kesi­lirdi. Ailesi bunun sebebini sorunca: "Kimin huzuruna çıkacağım, biliyor musunuz?" derdi.

 

2147. İbn Uyeyne'nin bildirdiğine göre Muhanımed b. Mün-kedir'e "Hangi ameli daha çok seviyorsun?" diye sorulur. O da: "Mü'minleri sevindirmeyi" der. "Geriye hangi hasletini bırakıyor­sun?" derler. "Dostlara ikramda bulunmayı" diye karşılık verir.

 

2148. Amr b Dînâr, Muhammed b. Ali'nin şöyle dediğini be­lirtir: "Allah'tan sevdiğiniz şeyleri isteyin, hoşlanmadığınız şeyler gelirse Allah'ın sevdiğine muhalefet etmeyin."

 

2149. SafVân b. Süleym, Ebû Müslim el -Havla nî'nin şöyle dediğini haber verir: "insanlar eskiden dikensiz yaprak gibiydiler, şimdi de yapraksız diken gibidirler. Kendilerine söverseniz söver­ler, tenkid ederseniz onlar da tenkid ederler. Sen onları terketsen de seni terketmezler."

 

2150. Ammâr, Yezid b. Muâviye en-Nehaî'nin "Dünyanın ömrü zaten azdı. Geriye azın azı kaldı" dediğini nakleder.

 

2151. Ebû Hureyre (ra)'den bildirildiğine göre, Peygamber (sav) bir hadis-i  şeriflerinde şöyle buyurmuştur:  "Mü'minle mü'min baş ile ceset gibidir."[21] Râvî der ki: "Aynı şekilde bir mü'minin başına gelen bir sıkıntıdan diğer mü'minler de elem du­yarlar.

 

2152. el-A'meş der ki: "Hayseme'nin yanına giderdik bize di­vanın altından hurma tatlısı ile bal ve undan yapılan bir tatlı çıka­rır ve 'Bunları sizin için yaptırdım' derdi.

 

2153. Saîd İbn Amir'in rivayetine göre el-Cerîrî bir seferden dönünce dostları ziyaretine giderler. O, seferi esnasında karşılaştı­ğı güzel şeyleri anlatır. Zorluklara hiç değinmez ve "Kişinin gördü­ğü nimetleri sayması da bir şükürdür" der.

 

2154. Ebû Muâviye el-Gılâbî, Kays'tan Ehl-i Cezîre'li bir adamdan şu sözünü bildirmiştir: "Hikmet kitaplarında şöyle bir ibare vardır: "Sana iyilik yapana teşekkür et, sonra teşekkür ede­ne de iyilik yap."

 

2155.  Ebû Muâviye el-Gılâbfnin verdiği habere göre: "Bir-gün Süleyman b. Abdilmelik minberde iken bir adam ayağa kalka­rak: 'Ey Süleyman! Allah'tan kork ve ezan gününü hatırla' der. Melik minberden kızarak iner ve adamı çağırarak: 'Ben Süley­man'ım, ezan günü nedir?' diye sorar. Adam (hemen şu âyeti hatır­latır), 'O gün bir müezzin (seslenen) 'Allah'ın la'neti zalimlerin üze­rine olsun' diye seslenir. [22]   Halife adama 'Sen ne zulme uğradın?' der. Adam 'Senin valin benim arazime el koydu' deyince Süley­man, hemen bir mektup göndererek valisine adamın arazisini ve­rip gönlünü yapmasını söyler,"

 

2156. Ebû Muâviye'nin bildirdiğine göre Mekke'ye gitmek üzere yola çıkan bir adama Zû'r-Rumme'nin kardeşi Hişâm şöyle der:...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Asım B. Hubeyrenin zühdü ie ilgili haberler
« Posted on: 09 Aralık 2021, 11:08:37 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Asım B. Hubeyrenin zühdü ie ilgili haberler rüya tabiri,Asım B. Hubeyrenin zühdü ie ilgili haberler mekke canlı, Asım B. Hubeyrenin zühdü ie ilgili haberler kabe canlı yayın, Asım B. Hubeyrenin zühdü ie ilgili haberler Üç boyutlu kuran oku Asım B. Hubeyrenin zühdü ie ilgili haberler kuran ı kerim, Asım B. Hubeyrenin zühdü ie ilgili haberler peygamber kıssaları,Asım B. Hubeyrenin zühdü ie ilgili haberler ilitam ders soruları, Asım B. Hubeyrenin zühdü ie ilgili haberlerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &