๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => İslam Tarihi => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 09 Mart 2010, 15:10:34Konu Başlığı: Mücahidlerin Açlıktan ağaç yaprakları yemeye başlamaları
Gönderen: Sümeyye üzerinde 09 Mart 2010, 15:10:34
Mücahidlerin Açlıktan, Ağaç Yaprakları Yemeye Başlamaları


Mücahidler yolda son derecede açlık sıkıntısı çektiler.[109] Hatta habat (develerin yedikleri selem ağacının yapraklarını) düşürerek su ile ıslatıp yemeye başladılar.[110]

Bundan dolayı, kendilerine "Ceyşü´l-habat" adı verildi.[111]

Mücahidlerin avurtları, diken yiyen develerin avurtlarına döndü.[112]

Ağızları ve diş etleri cerahatlandı ve iltihaplandı.[113][109] Vâkıdî.Megâzî, c. 2, s. 774, İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 2, s. 1 32, Buhârî, Sahih, c. 5, s. 114, Müslim, Sahih, c. 3, s.
1536, Taberî, Târih, c. 3, s. 105.

[110] İbn Sa´d, c. 3, s. 411, Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 3, s. 311, Buhârî, c. 5, s. 114, Müslim, Sahih, c. 3, s. 1535, B.
Umdetü´l-kârf, c. 1 8, s. 16, İbn Hacer, Fethu´l-bârî, c. 8, s. 82.

[111] İbn Sa´d, Tabakât, c. 3, s. 411, Buharı, c. 5, s. 114, Müslim, c. 3, s. 1536, İbn Esîr, Nihâve, c. 2, s. 7.

[112] Vâkıdî, Megâzı, c. 2, s. 774, Taberı, Târih, c. 3, s. 105.

[113] Diyarbekrî, Târihu´l-hamfs, c. 2, s. 75, Halebî, İnsânu´l-uyûn, c. 3, s. 201.

M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 6/278.