> Forum > ๑۩۞۩๑ Yeni İlahiyat Önlisans Proğramı / Kredili Sistem ๑۩۞۩๑ > İlahiyat Önlisans 1. Sınıf Dersleri > İlahiyat Önlisans 2. Yarıyıl > İslam Kurumları ve Medeniyeti > İslam Kurumları ve Medeniyeti 2.Ünite Deneme Sınavı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İslam Kurumları ve Medeniyeti 2.Ünite Deneme Sınavı  (Okunma Sayısı 1912 defa)
09 Mayıs 2013, 12:11:46
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.681Site
« : 09 Mayıs 2013, 12:11:46 »İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

2. ÜNİTE DENEME SINAVI


1-İslâm Medeniyeti hakkında yazılmış eserlerde batılı yazarlar konuları neye dayalı sınıflandırmayı tercih etmişlerdir?

a-coğrafya
b-kronoloji
c-insan
d-toplum


2- İslâm Medeniyeti hakkında yazılmış eserlerde müslüman yazarlar konuları neye dayalı sınıflandırmayı tercih etmişlerdir?


a-toplum
b-coğrafya
c-insan
d-kronoloji3- Materyalist ve pozitivist bilim adamlarına göre medeni hayat milattan önce kaçıncı yıllarda şehir hayatıyla ortaya çıkmıştır?


a-3000
b-1000
c-2000
d-4000

4- İlahi dinlere ve kitaplara göre insan nasıl bir varlık olarak yaratılmış?


a-cahil
b-medeni
c-kültürlü
d-bilgili


5- Allah’ın yeryüzünde en iyi temsil edildiği coğrafya en medeni …….Allah’ı temsil edebilen toplum da en medeni …….dur.
Boşuklara hangi kelimeler gelmelidir?


a-toplum-coğrafya
b-insan-toplum
c-coğrafya-insan
d-coğrafya-toplum


6-tüm ilahi dinler aynı zamanda nedir?


a-kurum
b-kural
c-medeniyet
d-kültür7- kim bu göreve risâlet ile başlamış zihinleri ve kalpleri medenileştirmeyi amaçlamıştır?


a-peygamberimiz
b-din adamları
c-sahabeler
d-mezhepler8-medeniyet Arapça hangi kelimeden türemiştir?a-medene
b-medine
c-asabe
d-asabi9- arapçada Medine şehir anlamındadır ve bir yerde ikamet etmek yerleşmek manasına gelen ne kökünden gelir?


a-me-di-ne
b-a-se-be
c-me-de-ne
d-me-din10-medeniyet kelimesi ilk olarak nerde ve kaç yılında kullanılmıştır?


a-fransa-1757
b-fransa-1890
c-almanya-1808
d-almanya-175711- belli yasalara uyan şehirde yaşayan kimse anlamına gelen kelime nedir?

a-medeni
b-kültürlü
c-uygar
d-hiçbiri

12- İncelik fazilet ahlak davranışlarda tutarlılık ve yerli yerindelik cesaret aklını kullanmak anlamına gelen kelime nedir?


a-kültürlü insan
b-geleneklere bağlı insan
c-medeni insan
d-medeniyetsiz insan13-kültür1900’lere doğru başta Fransızca olmak üzere diğer dillere hangi dilden geçmiştir?

a-almanca
b-ingilizce
c-osmanlıca
d-italyanca


14- kültür Latince cultura kelimesinden türemiştir.
Cultura ne anlamına gelir?


a-toprağı sulamak
b-toprağı biçmek
c-toprağa ekmek
d-toprağı işlemek


15- Bir neslin kendinden sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi unsurların toplamıdır tanımı hangi kelimenin terim anlamıdır?


a-kültür
b-medeniyet
c-gelenek
d-örf


16- Bir topluluğun yaşam tarzı maddi- manevi değerler toplamı insanın kendini idare etme yoluna ne denilir?

a-kültür
b-kurum
c-medeniyet
d-kurallar


17- …….toplumsaldır tarihseldir kalıtsaldır işlevseldir birlik içinde çokluk ve değişkendir.
Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?

a-medeniyet
b-medeni
c-kültür
d-topluluk


18- a-me-ra” kökünden türemiş, bir yerde iskân etmek anlamında kullanılan, arapçada medeniyet yerine kullanılan kelime nedir?

a-amer
b-umran
c-imran
d-amera


19- Bir yeri mamur kılmak mâmur bulmak bayındır hale getirmek anlamından kullanılan arapçada medeniyet yerine kullanılan kelime nedir?

a-umran
b-mamur
c-imran
d-i’mar


20-kime göre umran “Uygarlık ve sosyal kalkınma anlamında İnsanların yeryüzünün yerleşimine uygun yerinde toplu olarak yaşayan birbirlerine yardımcı olup toplumsal hayat yaşamaları” anlamında kullanılmıştır?

a-aristo
b-ibn Haldun
c-sokrates
d-farabi


21- Ha-da-ra kökünden olup; şehirde ikamet etmek şehirli olmak anlamında kullanılan kelime hangisidir?

a-hadaret
b-hada
c-hadara
d-hadarlı


22-kim hadaret kelimesini; Bilim-sanatın gelişmesi hayat standartlarının yükselmesi niteliğin artması manasında kullanmıştır?

a-farabi
b-sokrates
c-ibn haldun
d-aristoteles


23- medeniyet kavramı kaçıncı yüzyılın 2. yarısından itibaren batıda kullanılmaya başlandı?

a-19. yy
b-20. yy
c-17. yy
d-18. yy


24-Samuel P. Huntington, hangi konuda hazırladığı teziyle medeniyetlere hizmet ettirme amacına yönelik politik malzeme olarak yaklaşmıştır?a-toplumların çatışması
b-insanların çatışması
c-medeniyetlerin çatışması
d-kültürler çatışması


25-Samuel P.Huntington’a göre; Medeniyet gelecekte belli 7-8 Medeniyet arası etkileşimde şekillenecektir.
Aşağıda hangisi bu medeniyetler arasında değildir?

a-japon
b-islam
c-hint
d-afrika
e-asya

26- Samuel P.Huntington’a göre; Medeniyet gelecekte belli 7-8 Medeniyet arası etkileşimde şekillenecektir.
Aşağıda hangisi bu medeniyetler arasında değildir?

a-batı
b-konfüçyüs
c-avrupa
d-slav-ortodoks
e-latin Amerika


27-aşağıdakilerden hangisi medeniyetin doğuşu etkileyen faktörler arasında değildir?

a-insan unsuru
b-coğrafya
c-göç, hicret, yer değiştirme
d-kasabalaştırma
e-istikrarlı bir siyasi sistem


28-İslam Medeniyetinin doğuşunda en büyük faktör hangi inanca bağlı değerler sistemidir?

a-islam
b-insan
c-ahlak
d-gelenek


29- Nil’den Amuderya’ya kadar uzanan dili Süryanice Aramice ve Pehlevice olan Hilâl bölgesinin terkibi aşağıdakilerden hangisidir?

a-avrupa terkibi
b-hindu terkibi
c-çin ve uzakdoğu terkibi
d-sami-iran terkibi


30- Anadolu’dan İtalya’ya kadar uzanan Thales Pisagor vs.. filozofların yetiştiği Latince ‘nin kullanıldığı terkip hangisidir?

a-avrupa terkibi
b-çin ve uzakdoğu terkibi
c-hindu terkibi
d-sami-iran terkibi


31- Konfüçyüs Lao Tze harfiyle öne çıkan terkip hangisidir?

a-hindu terkibi
b-sami-iran terkibi
c-avrupa terkibi
d-çin ve Uzakdoğu terkibi


32- Sasani İmparatorluğu hangi akımlamücadele etmek zorunda kalmıştır?

a-mazekizm
b-materyalizm
c-markizm
d-mazdekizm


33-
1- Din adamları
2- Bürokratlar
3-Askerler
4- Halk
5-köleler
Yukarıdakilerden hangisi sasanilerin toplumsal sınıfı arasında değidir?

a-1-2
b-sadece 5
c-1-2-3
d-1-2-3-4


34-hangi yüzyılın 2. çeyreğinde Enüşirvan Cündişapur’da tıp okulu kurdu?

a-5. yy
b-7. yy
c-6. yy
d-4. yy


35- beydabanın eseri Kelile ve Dimne Sanitçeden hangi dile çevrildi?

a-farsça
b-ingilizce
c-almanca
d-fransızca


36-kaçıncı yüzyılın başında Roma İmp. Konstantinus başkenti Bizans’ta kendi adını verdiği Konstantinopolis’e taşıdı?


a-5. yy
b-3. yy
c-4. yy
d-6. yy


37- Roma imparatoru konsantinus kaç yılında İznik’te Hristiyan kilisesinin ilk din kurultayını toplayarak Hristiyanlığı devletin desteklediği din haline getirdi?


a-320
b-325
c-308
d-32138- kaçıncı yüzyılda Yunan Latin Suriye ve Kıpti kiliseleri arasında bölünmüş Hristiyanlık vardı?

a-7. yy
b-8. yy
c-4. yy
d-5. yy


39-Hippolu Augustinus ‘un yazdığı hangi eseri Batı Avrupa Dünya görüşünün temellerinden birini oluşturur?

a-insan devleti
b-hukuk devleti
c-tanrı devleti
d-toplum devleti
40-hindistanda hangi din inanlarından çileli yaşam istediği için yaygınlık kazanamamıştır?

a-budizm
b-jainizm
c-hinduizm
d-brahmanizm


41-kaçıncı yüzyılın ilk çeyreğinde iç savaş komşu istilalar derken Konfüçyanizmin ılımlı mesajı Çin’e yetmedi ve Budizm hayatlarına girdi?

a-3. yy
b-4. yy
c-2. yy
d-5. yy


42- 7.yy başında M.S. 618yılında Tang hanedanı döneminde hangi din resmi din durumuna geldi?

a-hinduizm
b-budizm
c-ateizm
d-brahmanizm


43- 6.yy ortasından 7.yy ortasına kadar Orta Asya Bölgesinin hakimi kimler idi?

a-uygurlar
b-karahanlılar
c-çinliler
d-göktürkler


44-aşağıdakilerden hangisi cahiliye döneminde insan sınıfları arasında yer almaz?

a-mevali
b-hürler
c-efendiler
d-esirler


45- İslam Medeniyetinin özünü oluşturan en önemli unsurlardan biri de nedir?


a-hukuk
b-islam ahlakı
c-tefsir
d-kuran


46- Budizm; insanın temelinde varoluşunu ne kabul eder?


a-iyi
b-çirkin
c-güzel
d-kötü47- Eski Yunan Medeniyeti; inanç konusunda insanı hangi vasfı verir?


a-alçaltır
b-tanrılaştırır
c-yükseltir
d-hiçibiri48- Hinduizm hangi sistem içinde insanı ele alır?


a-kast
b-hukuk
c-din
d-hepsi49- Hristiyanlık; Hz. Adem’in işlediği suç yüzünden insanı hangi vasıfla görür?


a-yükseltir
b-sevmez
c-alçaltır
d-sever

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.042


View Profile
Re: İslam Kurumları ve Medeniyeti 2.Ünite Deneme Sınavı
« Posted on: 28 Şubat 2024, 15:36:08 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İslam Kurumları ve Medeniyeti 2.Ünite Deneme Sınavı rüya tabiri,İslam Kurumları ve Medeniyeti 2.Ünite Deneme Sınavı mekke canlı, İslam Kurumları ve Medeniyeti 2.Ünite Deneme Sınavı kabe canlı yayın, İslam Kurumları ve Medeniyeti 2.Ünite Deneme Sınavı Üç boyutlu kuran oku İslam Kurumları ve Medeniyeti 2.Ünite Deneme Sınavı kuran ı kerim, İslam Kurumları ve Medeniyeti 2.Ünite Deneme Sınavı peygamber kıssaları,İslam Kurumları ve Medeniyeti 2.Ünite Deneme Sınavı ilitam ders soruları, İslam Kurumları ve Medeniyeti 2.Ünite Deneme Sınavıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &
Enes