> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Eğitim > İslam gençliğine öğütler > Şarkıdan sayılmayanlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Şarkıdan sayılmayanlar  (Okunma Sayısı 1459 defa)
16 Ekim 2010, 10:48:22
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 16 Ekim 2010, 10:48:22 »Şarkıdan Sayılmayanlar
 

1- Bayram günü şarkı söylemek, AiŞe radıyal-lahu anh şöyle diyor:      

"Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma geldiğinde iki tane cariye kız def çalıyor ve şarkı söylüyorlardı. Ebu Bekir radiyallahu anh onları azarladı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "On­ları bırak. Her kavmin bir bayramı vardır. Bugün de bizim bayramımızdır" dedi."  [201]        

2- Düğünde def çalıp şârKi ©öpsmek, Bunun delili şu hadistir:                      ,

"Bu işin haram ile helal arasındaki ayırımı, dü­ğünde def çalmak ve şarkı" Bu ise sadece bayanla­ra özeldir.[202]

3- Çalışırken söylenen İslâmî marşlar. Özellikle içinde dua olanlar. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazarken çalışanları teşvik,. etmek amacıyla Abdullah b. Revaha'nın söylediği şi­iri söylerdi:

Ahiret yaşamından başka yaşam yoktur   ALLAH'ım sen Ensar'ı ve Muhacirin'/bağışla. Onlar da şöyle karşılık verirlerdi.                        

Ve  Bizler ki Muhammed'e bey'at ettik                      

Cihad etmek için ölünceye dek. Yine Rasûluilah sallallahu aleyhi ve sellem heffâeği kazarken İbn Revaha'nın şu şiirini söylerdi:

 Eğer ALLAH olmasaydı hidayet bulamazdık. " Vallahi namaz kılamaz, zekat veremezdik. Bizim üzerimize huzur ve güven indir.

Ayaklarımızı sabit tut eğer düşmanla karşılaşırsak  [203]                                                                  

4- İçinde tevhid olan marşları söylemek. Rasû'ullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinden, onun , şahsiyetinden bahseden, cihad ve ahlâktan bahseden marşlar. Veya müslümanlar arasında birlik, be­raberlik ve sevgiden bahseden, İslâm'ın güzelliğin­den bahseden topluma faydası olan marşlar.

5- Çalgı aletlerinden sadece defin çalınması­na izin vardır. Onu da sadece düğünlerde kadınlar çalar. Zikir çekerken kullanılması asla caiz değildir. Çünkü ne Rasûlullah sailallahu aleyhi ve sellem ne de ondan sonra sahabe defi bu şekilde kullanma­mıştır. Ancak bazı sofiler onu zikirlerde kullanmayı kendilerine sünnet saymışlardır. Bu bid'attir. Zira Ra­sûlullah sailallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

"Sonradan uydurulan şeylerden sakının Zira her uydurulan şey bid'attır. Her Bid'atte sapıklıktır."

Tirmizî rivayet etmiş ve hasen sahih demiştir. [204]

 

İslam'da Resim Ve Heykelin Hükmü
 

İslâm bütün insanları put ve resim ile temsil edilen evliya ve salihlere ibadet etmekten kurtarıp^ tek olan ALLAH'a ibadet etmeye çağırmaktadır. Bu.rj çağrıda insanların hidayeti için gönderilen bütün $ peygamberlerin tarihi kadar eskidir. Nitekim ALLAH Te-âlâ şöyle buyuruyor:

"Andolsun ki biz, 'ALLAH'a ibadet edin ve tağut-tan sakının' diye emretmeleri için her ümmete bir pey­gamber gönderdik."

Nahf: 36

Bu putların isimleri Nuh sûresinde şöyle geç­mektedir:

"Ve dediler ki: Sakın ilahlarınızı bırakmayın; hele Ved'den, Suva'dan Yeğus'tan, Ye'uk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin!"

Nuh:23

Bu putların yaşamış evliyalar olduğuna dair en büyük delil İbn Abbas'ın Buharî'de geçen şu sözü­dür: "Bu isimler Nuh(as)'m kavminde yaşamış salih kimselerin adlarıdır. Bu kimseler ölünce, şeytan on­ları oturdukları meclislerine putlar dikmelerini fısılda­mış ve onlarda bu putlara bu isimleri vermişlerdi. Böyle yaptılar, önceleri onlara ibadet etmiyorlardı. Daha sonra gelen nesillerde ilim ortadan kalkınca bunlara ibadet etmeye başladılar."

İbn Abbas'ın bu sözü, ölen salih insanların adı­na yapılan heykellerin ALLAH'tan başkasına ibadet et­mede en büyük sebep olduğunu gösterir.

İnsanların birçoğu, bu heykellere ve özellikle posterlere zamanımızda ibadet edenler olmadığı için onları yapmanın helal olduğunu zannetmektedir­ler. Bu birçok yönden kabul edilemez.

1- Resim ve heykellere asrımızda bile ibadet edilmektedir. Çünkü kiliselerde bulunan İsa ve Mer-yem(as)'a insanlar ibadet etmektedirler. Hatta haçın önünde eğilmektedirler. Ayrıca üzerinde İsa ve Meryem {as)'ın resimleri bulunan demirden heykeller çok paha­lı fiyata satılmakta ve onu alanda evinin bir köşesine asarak ona ibadet etmekte ve saygı göstermektedir.

2- İnsanlar bu putların önünde şapkalarını çı­karmakta ve çelenkler koymaktadırlar. Mesela Ame­rika'da George Washington, Rusya'da Lenin ve Sta-lin, Fransa'da Napolyon gibi cadde ve meydanlarda-ki heykeller. İnsanlar bu heykellerin önünden geçer­ken saygıyla eğilmektedirler. Heykel dikme fikri bazı Arap ve Müslüman ülkelerde de görülmekte, kafirle­ri taklit ederek caddelere heykeller dikmektedirler. Bu heykellere harcanan paralarla o insanlar adına cami, okul, hastane ve hayır kurumları yapılabilir.

3- Dikilen bu heykellere uzun zaman sonra iba­det edilmeye başlanacaktır. Nitekim Avrupa ve bazı İslam Ülkelerinde bu durum görülmeye başlanmıştır. Bu durum kendilerinden önce Nuh(as)'ın kavminde görülmüştü. Onar salih İnsanların heykellerini diktiler, sonra onlara saygı duyarak ibadet etmeye başladılar.

4- Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ra-dıyallahu anh'a şöyle emretmiştir:

"Kırmadık bir heykel, yerle bir etmedik bir kabir bırakma"

Müslim. İmam Ahmed'deki rivayette şu ilave vardır: "Silmediğin resim bırakma"[205]

 

Resimve Heykelin Zararları
 

İslâm ancak dini, ahlaki ve maddi zararı olan bir şeyi haram kılar. Gerçek Müslüman ise sebep ve illetini bilmese dahi ALLAH ve Resulünün emrine tes­lim olan kişidir. Resim ve heykelin bir çok zararı var­dır:

1- Dinde ve akidedeki zararı Resim ve heyke­lin insanların inançların, bozduğuna çoğu kere şahit olmuşuzdur. Mesela Hıristiyanlar İsa ve Meryem (as)'ın resimlerine ve haça ibadet etmektedirler. Yine Avrupa devletleri ve Rusya kendi önderlerinin hey­kellerine ibadet etmekte, onların önünde saygı ve sevgiyle başlarını eğmektedirler. Bu yolda onlara ba­zı Arap ve Müslüman ülkelerde uymakta ve kendi devlet başkanlarının  heykellerini dikmektedirler Sonra bazı tarikatlar şeyhlerinin fotoğraflar, önünde namaz kılarak huşu içinde onlardan yardım istemek­te, zikirler çekerek şeyhlerinin kendilerini gözlediğini zannetmektedirler.

Bir de şarkıcıların resimleri vardır ki, onların peşinden giden hayranları taparcasına o resimleri evlerinin duvarlarına asmaktadırlar. 1967 yılında Arap-İsrail savaşında bir radyo spikeri şöyle konuşu­yordu: "Ey askerler ileri! İçinizde sizinle beraber sa­vaşan şarkıcılar da var!..." Oysa şöyle demesi gere­kirdi: "İleri! ALLAH, yardımıyla sizinle beraberdir...", Savaşın sonu ise yenilgi ile bitti. Çünkü ALLAH onlar­dan yardımını kesti. O şarkıcıların da onlara faydası olmadı. Belki de yenilginin sebebi, ALLAH'a asi olan o şarkıcılardı. Keşke Araplar bu yenilgiden ders alsa­lar da, dinlerine dönseler.

2- Resim ve heykellerin gençlerin ahlâkına olan zararları ise anlatmakla bitmez. Cadde ve evle­rin duvarları açık seçik kadınların resimleri ile dolu olduğu görülmektedir. Bu resimlerdeki şarkıcılara aşık olan gençler her türlü günahı işlemekte giyim-kuşamları ve ahlâkları bozulmaktadır. Din, iman, ci-had, Kudüs ve işgal altındaki topraklar aklına hiç gel­memektedir.

Resim ve fotoğraf, özellikle açık saçık kadın fotoğrafı o kadar çok yaygınlaşmıştır ki gazete ve dergilerde, kitap, televizyon, elbise poşetleri üzerin­de dahi açık kadın resimleri vardır. Kadın öylesine küçük düşürülmüştürki erkek ayakkabılarının rek­lamlarında bile artık yer almaktadır. Bir de karikatür resimleri vardır ki, bu resimlerde ALLAH'ın yarattığı in­san, çok çirkin şekillerde çizilmektedir. ALLAH, onların çizdiği uzun burunlu, kepçe kulaklı, patlak gözlü bir mahluk yaratmamıştır. Bilakis ALLAH insanı en güzel şekilde yaratmıştır.

3- Resim ve heykellerin sebep olduğu maddi zarar ise açıkça görülmektedir. Heykel yapmak için milyarlar harcanmaktadır. Yine bir çok insan, at, kö­pek, maymun, fil ve insan şeklinde olan süs eşyala­rını alıp evlerine koymaktadır. Veya aile fotoğrafını ve ölmüş yakınlarının fotoğraflarını evlerine asmak­tadırlar. Bunlara verdikleri o paraları ölü adına fakir­lere verseler, onun sevabı ölüye fayda verirdi. Bir de bundan daha kötüsü onun sevabı ölüye fayda verir­di. Bir de bundan daha kötüsü, adamın hanımıyla çektirdiği düğün fotoğrafını evine asıp başka insan­lara göstermesidir. Sanki hanımı sadece ona ait de­ğil de bütün insanlara aitmiş gibi!! [206]  

 

Resim, Heykel Gibi Midir
 

Bazı insanlar put ve heykellerin sadece Cahili-ye döneminde olduğunu zannetmekte, resimlerin bu yasaklamaya girmediğini söylemektedirler. Bu olduk­ça garip bir anlayıştır. Anlaşılan onlar bu konudaki açık delilleri okumamışlardır. İşte onlardan bazıları:

1- Aişe radıyallahu anh üzerinde resim bulu­nan bir yastık satın almıştı. Rasûlullah sallailahu aleyhi ve sellem onu görünce evin kapısında durdu ve içeri girmedi. Aişe O'nun hoşlanmadığını yüzün­den anladı ve: "Ya Rasûlullah, ALLAH'a ve Rasulü'ne tevbe ederim, benim günahım nedir?" dedi. O: "Bu yastığın işi ne?" dedi. O: "Yastık olarak kullanmak ve üzerine oturmak için aldım" dedi. Rasûlullah sallaila­hu aleyhi ve sellem: "Bu resimleri yapanlara kıyamet günü azap edilecek ve onlara: Yaptığınız bu resimle­ri diriltin, denilecektir" dedi. Sonra şö...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 16 Ekim 2010, 13:18:03 Gönderen: Hafıza Aişe »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Şarkıdan sayılmayanlar
« Posted on: 25 Eylül 2021, 00:21:07 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Şarkıdan sayılmayanlar rüya tabiri,Şarkıdan sayılmayanlar mekke canlı, Şarkıdan sayılmayanlar kabe canlı yayın, Şarkıdan sayılmayanlar Üç boyutlu kuran oku Şarkıdan sayılmayanlar kuran ı kerim, Şarkıdan sayılmayanlar peygamber kıssaları,Şarkıdan sayılmayanlar ilitam ders soruları, Şarkıdan sayılmayanlarönlisans arapça,
Logged
06 Mayıs 2015, 00:53:43
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.536


« Yanıtla #1 : 06 Mayıs 2015, 00:53:43 »

Esselamu aleyküm.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim .Rabbim bizleri helal daire de yaşayan,harama dan ve harama yakın olan şeylerden uzak duran ve Rabbimin rızasını kazanan kullarından eylesin bizleri inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
18 Kasım 2018, 02:14:20
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.991« Yanıtla #2 : 18 Kasım 2018, 02:14:20 »

Aleyküm Selâm. Rabbim bizleri herdaim Rızasına uygun yaşıyan ve Rızasına erenlerden eylesin inşaAllah. Amin Ecmăin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
18 Kasım 2018, 15:18:46
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.972Site
« Yanıtla #3 : 18 Kasım 2018, 15:18:46 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun Rabbim bizleri doğru işler yapanlardan eylesin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
18 Kasım 2018, 16:27:07
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.536


« Yanıtla #4 : 18 Kasım 2018, 16:27:07 »

Esselamu aleyküm.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &