Atatürk Üniversitesi Önlisans İlahiyat Bölümü => İlk Dönem İslam Tarihi => Konuyu başlatan: Sefil üzerinde 21 Şubat 2015, 01:05:55Konu Başlığı: Ata Aöf İlk Dönem İslam Tarihi Ünite 2 Ders Özetleri
Gönderen: Sefil üzerinde 21 Şubat 2015, 01:05:55
                                                                              
                                                                                       ATA AÖF
                        
                                                                             İlk Dönem İslam Tarihi      

                                                                                       Ünite 2

                                                    İslam Öncesi Arap Toplumu Ve Hz. Muhammedin Hayatı63 yıllık hayatının 23 yılını peygamber olarak geçiren Resulullah'ın yaşadığı Mekke toplumunda İslamiyetin gelişinden önceki konumu da  sonraki konumu da bellidir.Ona 'el-Emin'dir.

Cahiliye dönemi

Bu dönemin temel özelliği Allaha şirk koşulması ,ahlaki yaşamda zayıflık,hurafeler ,soygun ve aile kavramında yozlaşma gibi konular öne çıkmaktadır

Din

Bütün Arabistan halkı gibi Hicaz bölgesi halkı da putperest idi.Tağut denilen tapınakları vardı.


Hanifler

Putlardan uzak onlara tapanları onlardan uzak tutan ve bir eşsiz olan Allah inancına bağlılık gösteren bir din arayışına girdiklerine dair rivayetler vardır.

Mekke idaresi ve Kabe hizmeti

Kinane kabilesi Kabe hizmetlerini yürütüyordu ve Mekkenin eski yerlilerindendi bu kabie.

Araplar putperest olmalarına rağmen Kabeye dair vazife ve hizmetlerini yerine getiriyorlardı.Bu hizmet ve vazifeler şunlardır:

Sidane : Kabenin perdedarlığı anahtar muhafızlığı ve ya haciplik vazifesidir.
Sikaye ve Rifade: Cahiliye dönemi Mekkeye gelen hacılara tatlısu ve fakirlere yiyecek temin etmekle görevlidir.

Ukab Liva:Ordu komutanlığı vaazifesidir.

İdare nizare kubbe eysar hazini emval meşvere gibi birçok hizmet ve vazife vardır.

Cahiliye Devri İlim kültür

Bu dönemde ilim ve maarif iklim ve göçebe hayatın getirmiş olduğu adet ve geleneklerden oluşan bilgilerden ibaretti.Astroloji,Meteoroloji ,Yer yön bulma, mitoloji ,Güneşe ibadet ,kahane ve arafe (gaipten haber verme ),Kıyafe (iz arama) ,İlmi tıb,şiir ve edebiyat gibi türler gelişmişti.

HAZRETİ MUHAMMED (sav)

Soyu

Efendimizin soyunun en son bilinen adı Adnandır .Adnan vasıtasıyla Hz. İsmail'e ordan Hz İbrahim'e dayanır.Efendimiz Adanilerin Kureyş kabilesinin Haşimoğullarına mensup Abdullah b. Abdulmuttalibin oğludur.

Doğumu çocukluğu gençliği ve peygamber olana kadar ki hayatı

12 Rebiülevvel 20 Nisan 571 tarihinde doğmuştur.Torunun doğumunu müjdeleyen herkese dede Abdulmuttalip hediyeler alıyor herkesin onu övmesi ve yüceltmesi için adını Muhammed koydu.7 günlük iken sünnet ettirdi

Annesi efendimizi bir kaç gün emzirdikten sonra süt annesi Süveybe tarafından emzirildi .İki yaşına kadar süt annesi baktı.Efendimiz 8 yaşına kadar dedesinin şefkat ve ihtimamıyla yaşadı.Daha sonra amcasıyla beraber yaşamaya başlamış ticaretle uğraşmış Ficar harplerine katılmış Hılful-Fudul andlaşmasını yapmıştır.

Efendimiz 25 yaşında iken 40 yaşında olan Hz. Hatice ile evlenmiş dördü kız toplam altı çocuğu oldu

Efendimizin ilk çocuğu Kasım idi .Kasım 2 yaşında vefat etti. İkinci çocuğu Abdullahtır.İlk kızı Zeynep ardından Rukiye doğdu.Rukiye den sonra Ümmü Külsum doğdu.Son olarak Hz. Fatıma doğdu.

35 yaşında Kabe de hacerul esvet taşının yeri için hakemlik yapmıştır.

Allah resulunun yalnızlık arzusu duyması üzerine Mekkenin kuzeydoğusundaki 'Cebelu'n-Nur'daki (Nur dağı) 'Gar-ı Hira'ya (Hıra mağarası)çekilerek kendini manevi murakabeye vermekteydi.

Rüyaları

Allah resulu 39 yaşında iken geceleyin gördüğü rüyaların gündüz zuhur ettiği ve kendisinin fark ettiği oluyordu.Bazı alimler ilk vahyin rüya yoluyla geldiğini iddia edenler de olmuştur .( Bu kendi beyanlarıdır)

İlk Vahiy

610 senesinde 40 yaşında iken efendimize Cebrail gelerek Allahın onu peygamber olarak seçtiğini bildirdi.