> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Hüccetullahil Baliğa > Bina yapma yarışı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Bina yapma yarışı  (Okunma Sayısı 830 defa)
17 Ocak 2011, 15:47:47
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 17 Ocak 2011, 15:47:47 » 
Bina Yapma Yarışı:


10. Bir diğeri yüksek binalar yapma yarışına girmek, evleri nakışlamak, yaldızlamak gibi davranışlardır. İnsanlar bu konuda son derece aşırı gidiyorlar, büyük külfetler altına giriyorlar, muaz­zam miktarda mallar harcıyorlardı. Rasûlullah (s.a.) bunu, kötü bir şey olduğunu önemle belirterek ortadan kaldırmak istemiştir. Bu meyanda şöyle buyurmuştur:

"Mü'min, yaptığı her türlü harcamadan dolayı ecir kazanır; şu toprağa yaptığı harcamalar hariç. [111]

"Her bina, sahibi Üzerine bir vebaldir; zarurî olanı müstesna, zarurî olanı müstesna. [112]

"Hiçbir velinin -ya da nebinin- süslü püslü bir eve girmesi doğru olmaz, [113]

"Allah bize taşları, toprakları giydirmemizi emretmedi.[114]

 
Cahiliye Döneminde Bilgi Edinme Yolları:
 

Rasûlullah'tan (s.a.) önce insanlar hastalıklarında, karşılaş­tıkları musibetlerde tıbba ve afsunculuğa (rukye) baş vururlardı.

Fala bakmak, uğursuz saymak, remel atmak, kâhinlik, mü­neccimlik, rüya tabiri gibi yollarla bilgi sahibi olunacağına inanır­lardı.

Bunların bir kısmı uygunsuzdu. Rasûlullah (s.a.) bu özellikte olanlarını yasakladı, diğerlerini ise mubah kıldı.[115]

 
Tıp:
 

Tıp, mahiyet itibariyle hayvanı, nebatî ya da madenî ilaçların kullanılmasından, böylece bünyedeki unsurların (hılt ç. ahlat) azaltılarak ya da çoğaltılarak dengelenmesinden ibarettir. Dinî kurallar bu yöntemi yerinde görür. Zira bu işlem, herhangi bir şirk şaibesi içermez, dünya va âhirete yönelik bir zarar da bulundur­maz. Aksine büyük fayda sağlar, insanlığın iki yakasını bir araya getirir. Bu genellemenin bazı istisnaları vardır:

i. İçki ile tedavi. Çünkü içkide hiçbir zaman eksik olmayan bir zarar vardır.

ii. Zehir ile tedavi de aynı şekilde, eğer başka türlü tedavi imkânı varsa yasaktır. Çünkü böyle bir tedavi ölüm ile sonuçlana­bilir.                                                                                           

iii. Dağlama yoluyla tedavi. Zira ateşle yakmak, meleklerin nefret ettiği sebeplerden biridir.

Tıbb-ı nebevî ile ilgili rivayetlerde asıl olan, o zamanda Arap ulusunda mevcut bulunan tecrübe birikimidir.[116]

 
Rukye (afsun):
 

Rukyenin aslı ise, misâl âleminde bir tür tahakkuk ve etkisi olan kelimeleri söylemektir. Din kuralları, şirk olmadığı sürece bunlara tevessül edilmesinde bir sakınca görmez, özellikle de bu kelimeler Kur'ân'dan ya da sünnetten seçilmişse, yahut onlara benzer mahiyet arzeden tazarru ve niyaz ifadelerinden meydana gelmişse herhangi bir sakıncası olmaz. [117]

 

Nazar Haktır:
 

Nazar haktır.[118] Bunun aslı esası, nazar eden kimsenin nefsi­nin bir şey üzerinde yoğunlaşmasının etkisini göstermesi, nazar ettiği şeye olan bakışından kaynaklanan bir sadmenin ortaya çık­masıdır. Cin nazarı da aynıdır.

Rukye, muska ve iplik bağlama ile ilgili olarak gelen yasakla­yıcı her hadis, içinde şirk bulunduran, yahut Allah Teâlâ'dan ta­mamen gafletle herşeyi onlardan bekleme manası içeren türlerine yöneliktir. [119]


Fal Ve Uğursuzluk Telakkisi:

 

Fal ve uğursuzluk telakkisine gelince, bunların hakikati şu­dur: Bir işe Mele-i a'lâ'da hükmedildiği zaman, yaratılışında sür'at-i in'ikâs bulunan bazı şeyler/olaylar onun rengini alabilir. Bunlardan biri havâtırdır. Bir diğeri dikkate alınacak bir kasıt ol­maksızın dilden dökülmüş olan lâfızlardır. Bunlar, bizzat kendisi­ne yönelik kasıt bulunan gizli havâtırın kalıpları (eşbâh)dır.

Bir diğeri hava durumlarıyla ilgili olaylardır. Çünkü bunların genelde tabiî olan sebepleri zayıftır. Bunların belli bir kalıba gir­mesi ancak felekî sebepler yahut Mele-i a'lâ'da bir işin karara alın­ması sebebiyle olur.

Araplar, olacaklar hakkında bunlardan istidlalde bulunurlar­dı. Tabiî ki bu tahmin içermekte ve vesveseler doğurmaktaydı. Da­hası Allah'ı inkâr noktasına kadar da gidebiliyordu. (?) Bu itibarla Rasülullah (s.a.) uğursuzluk inancını {tıyara, teşe'üm[120] yasakla­dı ve, "Onun en hayırlısı faldır."buyurdu. Falı da "Herhangi birinizin (sâlih bir kimseden) işittiği güzel bir sözdür" şeklinde açıkla­dı. [121] Bu, yukarıda sözü edilen çirkinliklerden uzaktır.

Hastalığın bizatihi sirayetinin olmayacağını beyan buyurdu. Bu, böyle bir şeyin esasen olmadığı manasında değildir. Araplar bunu müstakil bir sebep olarak görürlerdi ve tevekkülü tümden unuturlardı. Doğrusu şudur ki, bu sebeplerin sebepliği, Allah Teâlâ'nın aksi doğrultusunda bir buyrultusu olmadığı zaman ancak geçerli olur. Zira Allah Teâlâ bir şeyin olması doğrultusunda hükümde bulunmuşsa, tabiî nizâm bozulmadan o şeyi tamamlar. Bu nüktenin şeriat lisanıyla ifadesi, onların aklî değil de âdî se­bepler olduğunu söylemek şeklinde olmuştur.[122]

 
Baykuş Ve Gûl Yabanî:
 

Baykuş ötmesiyle ilgili inanç, [123]çoğu kez şirk kapısını açar. Gûl yabanî[124] de aynı şekildedir. [125] Bu yüzden bu gibi şeylerle meşgul olmaları yasaklanmıştır. Zira bu inançların asla bir haki­kati yoktur.

Şöyle ki: Cinlerin mevcudiyeti ve onların âlemde dolaştıkları­na dair hadisler çoktur, hastalığın sirayet edeceğini gösteren ha­disler de bulunmaktadır. Eğer varsa uğursuzluğun kadında, atta ve evde olacağını bildiren hadisler vardır. [126] Bu durumda hadiste­ki "yoktur" ifadesi, bu tür şeylerle uğraşmanın caiz olmadığını ifa­de içindir. Bu gibi konularda davaya kalkışmanın, "falanca, hasta devesini develerimin yanma sokarak benim develerimi öldürdü ve hasta etti" şeklinde bir iddia ileri sürmenin kale alınmayacağını belirtmek içindir. [127] 
         [111] bkz. Buhârî, Merdâ, 19; Tirmizî, Kıyamet, 40.

[112] Tirmizî, Kıyamet, 40.

[113] Ahmed, 5/221; Ebû Dâvûd, At'ime, 8; İbn Mâce, Afime, 56.

[114] Müslim, Libâs, 87; Ebû Dâvûd, Libâs, 45.

Şah Veliyyullah Dihlevî, Hüccetullâhi’l-Bâliğa İslâm Düşüncesinin İlkeleri, İz Yayınları: 2/610-611.

[115] Şah Veliyyullah Dihlevî, Hüccetullâhi’l-Bâliğa İslâm Düşüncesinin İlkeleri, İz Yayınları: 2/611.

[116] Şah Veliyyullah Dihlevî, Hüccetullâhi’l-Bâliğa İslâm Düşüncesinin İlkeleri, İz Yayınları: 2/611.

[117] Şah Veliyyullah Dihlevî, Hüccetullâhi’l-Bâliğa İslâm Düşüncesinin İlkeleri, İz Yayınları: 2/611.

[118] bkz. Buhâri, Tıbb, 36; Müslim, Selâm, 41.

[119] Şah Veliyyullah Dihlevî, Hüccetullâhi’l-Bâliğa İslâm Düşüncesinin İlkeleri, İz Yayınları: 2/612.

[120] Cahiliye döneminde insanlar, önlerinden uçan ya da kaçan kuşlarla, hayvanlarla teşe'ümde bulunurlardı ve bu da onları iş güçlerinden akkordu. Şeriat bunuyasaklamıştır.(Ç)

[121] Müslim, Selâm, 110.

[122] Şah Veliyyullah Dihlevî, Hüccetullâhi’l-Bâliğa İslâm Düşüncesinin İlkeleri, İz Yayınları: 2/612-613.

[123] Maktulün ruhunun, öcü alınmadığı zaman çıkıp baykuş halini aldığına ve öcü alınıncaya kadar öttüğüne inanırlardı.

[124] Gûl: Eski Arap inançlarına göre çeşitli renk ve kılıklara girerek insanlara görünen ve onları yollarından sapıtıp helak eden bir tür şeytandır. Kırlarda yaşar.    Bazılarına göre "Gûl yoktur" sözünün manası, gûl aslen yoktur demek değildir. Arapların gûl hakkındaki bu inançları yoktur anlamındadır.(Ç)

[125] bkz. Müslim, Selâm, 106, 107.

[126] bkz. Müslim, Selâm, 115.[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Bina yapma yarışı
« Posted on: 23 Haziran 2021, 18:30:54 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Bina yapma yarışı rüya tabiri,Bina yapma yarışı mekke canlı, Bina yapma yarışı kabe canlı yayın, Bina yapma yarışı Üç boyutlu kuran oku Bina yapma yarışı kuran ı kerim, Bina yapma yarışı peygamber kıssaları,Bina yapma yarışı ilitam ders soruları, Bina yapma yarışıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &