๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Hayatın İçinden Fıkıh => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 26 Şubat 2011, 15:42:22Konu Başlığı: Ricatte şahitliğin kapsamı
Gönderen: Sümeyye üzerinde 26 Şubat 2011, 15:42:22
C- Ric’atte Şahitliğin Kapsamı


1) Sözlü Ric’at:
 

Şahit tutmanın sözlü ric'at konusunda geçerli olduğun­da ittifak vardır.

 

2) Eylemli Ric'at:

 

eş-Şâfiî ve Zeydilerden İmam Yahya, şahit tutmanın eylemli ric'atte geçersiz olduğunu savunur. Çünkü fiil, haram­dır; dolayısıyla karı bu şahitlikle helal olmaz. Ayrıca Yüce Allah, şahit tutmaktan sözetmiştir. Şahit tutmak ise, ancak sözlerde geçerli olur.

Bu görüşe karşı çıkanlar, eylemli ric'at'e şahit tutmanın sakıncası olmadığını, ayrıca şahit tutmanın zaten vacip bulun­madığını öne sürerler.[129]

Zahirî hukukçu İbn Hazm da, ric'at'in sözlü olması ve karıya bildirilmesi gerektiğini savunur.[130]

 

III- Ayrılık (Firkat) Eyleminde Şahitlik:

 

A- Mendup Oluşu:

 

Ebu Hanife, Malik bin Enes, eş-Şâfiî ve bir kavlinde Ahmed bin Hanbel, firkat eyleminde şahit tutmanın mendup olduğu görüşündedir. Şahit tutmadan da talâk gerçekleşir.

Bu görüş, ric'at eyleminde sayılan ortak gerekçelere ilaveten, şu delillere dayanır:

1) Talâk, kocanın haklarındandır. Hakkını kullanması için bir delile ihtiyaç yoktur. Ne Hz. Peygamber'den, ne de saha­beden şahitliğin gerektiğine dair bir rivayet yoktur.

2) Talâkla şahit tutmak gerekmediğine dair icma var­dır.[131]     
       

 
[129] İbn Rüşd, a.g.e., 270; San’ânî, Subulu's-Selam, 3-4/1099.

[130] İbn Hazm, a.g.e., 10/251,252-253.

[131] Şevkânî, a.g.e., 6/284,285.