> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Fetavayı Resulullah > Zekat ve av
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Zekat ve av  (Okunma Sayısı 1896 defa)
13 Ekim 2010, 11:46:08
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 13 Ekim 2010, 11:46:08 »ZEKAT VE AV


Ne avlarsan avla, Allah'ın adını onun üzerine an
 

Ebu Sa'lebe el-Huşenî, Resuiullah'a (as), "biz av topraklarında yaşıyo­ruz. Ben okum, yayım, eğitilmiş ve eğitilmemiş iki köpeğimle avlanıyorum. Benim için doğru olan hangisidir?" diye sordu. Resulullah (as), "ok ve ya­yınla avladığın avının üzerine Allah'ın adını an ve ye. Eğitilmiş köpeğinle avladığın avın üzerine de Allah'ın adını an ve ye. Ama eğitilmemiş köpeğin­le avladığın avı eğer ölmezden önce kesersen ye" buyurdu.

Bu hadis muttefekun aleyhtir.

Avın helal olup yenebilmesi için üzerine Allah'ın adının anılmasının şart olduğu açıktır. Üstelik buradaki açıklık, eğitilmemiş köpeğin tuttuğu avın ha­ram oluşuna işaret etmesindeki açıklıktan daha belirgindir.

Adiyy b. el-Hatim, Resuiullah'a (as), "eğitilmiş köpeklerimi salıyorum. Onlar avı benim için tutuyorlar, ben de üzerine Allah'ın adını anıyorum" dedi. Resulullah (as), "eğitilmiş köpeklerini ava salıp sonra da onların üzeri­ne Allah'ın adını anıyorsan köpeklerin senin için her ne tutarlarsa ye" dedi. Haberi rivayet eden diyor ki: "Eğer köpekler avı öldürürlerse ne yapayım?" dedim. Resulullah (as), "eğer öldürürlerse, köpeğin av olarak tutmadığı av­dan sayılmaz" dedi. Ben, "ben ava mızrağımı savuruyorum ve isabet edi­yor" dedim. Resulullah (as), "eğer mızrağının keskin tarafı çarpar da avı parçalarsa onu ye, ama yanı çarpar da parçalamazsa onu yeme" dedi.

Bu hadis muttefekun aleyhtir.

Bu hadisin bazı anlatımlarında şöyle geçmektedir: "Eğer köpek avı yerse onu yeme. Zira o avı kendisi için avladığından korkuyorum. Ava saldığın köpeklerin başka köpeklerle karışırda sonra av yakalanırsa o avı yeme. Çünkü sen kendi köpeğini ava salarken Allah'ın adını anmtştın, diğerlerini ise bilemezsin."

Başka bazı anlatımlarda da şöyle geçiyor: "Yetişmiş eğitilmiş köpeklerini ava salarken Allah 'in adını an. Eğer köpek senin için tutar da sana canlı ge­tirirse avı boğazla, eğer avı ölü getirir, ama biraz olsun yememiş ise onu ye. Zira köpeğin gidip avı tutması kesmek gibidir."

"Ava okunu attığın zaman Allah 'in adını an".

"Okladtğın yahut mızrakla vurduğun avını kaçırır da iki ya da üç gün sonra bulursan üzerini kontrol et. Eğer okunun izinden başka bir iz bula-mazsan o avı diliyorsan ye. Eğer kaybedip de sonradan bulduğun avın suda ise yeme. Çünkü onu okun mu öldürmüştür yoksa su mu boğmuştur bile­mezsin."

Ebu Sa'lebe el-Huşenî, Resulullah'a (as), "benim eğitilmiş köpeklerim var. Onlarla avlanahilmem için bana fetva ver" dedi. Resuluüah (as), "eğer köpeklerin eğitilmiş ise onların tutup sana getirdiklerini ye" dedi. Ebu Sa'le­be, "ey Allah 'in elçisi! Onların bana getirdikleri avları kesip de mi yoksa kes­meden mi yiyebilirim?" dedi. .Resulullah (as), "ister keserek ister kesmeden" dedi. Ebu Sa'lebe, "ya köpek tuttuğu avın bir kısmım yerse?" dedi. Resulullah (as), "eğer onu yerse sen yeme" der gibi tekrarladı. Ebu Sa'lebe, "ey Allah'ın elçisi! Okum ve yayım hakkında fetva ver" dedi. Resulullah fas), "yayınla vurduğun her şey sana aittir" dedi. Ebu Sa'lebe, "kestikten sonra mi; kesme­den de olur mu?" diye sordu. Resulullah (as), "gerek kestikten sonra gerek kesmezden evvel" dedi. Ebu Sa'lebe, "vurduğum av kaçar gider de bir müd­det sonra bulursam?" diye sorunca, Resuiullah (as), "senden kaçar giderse elde edemedin demektir" dedi. Burada ifade değişiktir: "Yahut avının üze­rinde senin okunun izinden başka bir iz bulursan (yeme)" dedi.

Bu hadisi Ebu Davud kitabına almıştır.

Buradaki anlatımla Adiyy b. el-Hatem'in hadisi arasında herhangi bir çe-İişki sözkonusu değildir: "Eğer köpek avı yerse sen yeme" ibaresiyle, "o avdan yerse.." ibaresi çelişkili değildir. Adiyy'in hadisinde avın durumu bildirilmek­tedir. Yani eğer köpek kendisi İçin avı tutmuşsa avcı onu yememelidir.

Resulullah'a (as) avını vurduktan üç gün sonra bulanın durumu sorulun­ca, "eğer kokmuyorsa yesin" dedi.

Hadis Müslim'de geçmektedir. [490]

 

YEMİN ve ADAK


Allah Azze'ye İsyana Götüren Adaklar Yerine Getirilmez
 

Bir kadın Resulullah'a (as) şöyle dedi: "Ben senin başının üzerinde tef çalmayı adadım." Resulullah (as), "adağını yerine getir" dedi. Kadın, "falan yerde ve kâfirlerin kurban kestikleri filan yerde kurban kesmeyi: adadım " de di. Resulullah (as), "kurban kesmeyi adadığın bu yerlerde herhangi bir put var mı?" diye sordu. Kadın, "hayır" dedi. Resulullah (as), "peki putlaştırılmış herhangi bir şey var mı?" dedi. Kadın, "hayır" dedi. Resulullah (as), "öyleyse adağım yerine getir" dedi.

Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir.

Bir adam, Resulullah'a (as) şöyle sordu: "Bevane denilen yerde bir deve kurban etmeyi adamıştım." Resulullah (as), "orada cahiliye -İslam öncesi küfür- döneminde tapınılan herhangi put ya da putlaştmlmtş bir şey var mı idi?" diye sordu. Oradakiler, "hayır" dediler. Resuluilah (as), "peki orada cahiliye döneminde kafirlerin kutladıkları bir bayramları olur muydu?" diye sordu. Oradakiler, "hayır" diye cevapladılar. Resulullah (as) adama, "öyleyse adağını yerine getir. Allah'a isyana sürükleyen (adakların) ve insanoğlunun güç yetiremeyeceği adakların yerine getirilmemesi gerekir" buyurdu.

Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. [491]

 
Cahiliyye Döneminin Adakları
 

Ömer b. el-Hattab, Resulullah'a (as), "ben cahiliye döneminde Mescid-i Haram'da bir gecelik bir itikaf (ibadet niyetiyle orada kalmayı) adamıştım" dedi. Resulullah (as), "adağını yerine getir" dedi.

Hadis muttefekun aleyhtir.

Darimî'nİn Sünen'inin "Kitabü'n Nuzur ve'İ Eyman" bölümünde şöyle bir hadis geçmektedir; Ömer'den şöyle rivayet olunmuştur: Ben Resulullah'a (as) şöyle sordum: "Ey Allah'ın elçisi/ İslam'dan önce, cahiiiyede adak adadım. Daha sonra İslam geldi (Müslüman oldum)." Resulullah (as), "adağımyeri­ne getir" buyurdu.

Adak adayıp yerine getirmemenin keffareti (karşılığı) hususunda geçen haber şöyledir; Ukbe b. Amir el-Cünenı'den rivayet olunmuştur. Şöyle dedi: Kizkardeşim başörtüsü örtmeksizin ve yaya olarak hacc edeceğini adamıştı. Bu durum Resulullah'a (as) anlatılınca'şöyle buyurdu: "Kızkardeşine söyle basım örterek adağını yerine getirsin ve ûç gün keffaret olarak oruç tutsun."

Oruç tutmaksızın ve haccetmeksizin itikafa girmenin helal olduğunu sa­vunanlar delil olarak bu hadisi ileri sürerler. Zira bazı hadis rivayetlerinde (bir gece ve bir gündüz itikafa girmiş ise) ibaresi geçmektedir. Burada itikaf için oruç emredilmetniştir. "İslam'a uygun (meşru) olan itikaf yalnızca oruçlu kimsenin yaptığı itikaftır denirse "kesin hüküm ifade eden lafız meşruiyyeti (yasalhğı) göstermektedir" denir. [492]

 
0, Yalnızca Ateşten Bir Parçadır
 

Zahire (görünen duruma) göre hüküm verme ve deliller olmadığında suçlananın suçu inkarı iurumunda yemin etmesinin gerekliliği konusunda neler nakledilmiştir?

Bu cümleden oh tak davalı ve davacı her iki tarafın da delilini ortaya koyması gereklidir. Böylece birbirlerine karşı yeterli ve eşit bir duruma gelir­ler. Bu durumda mü; (umanla kafir nasıl yeminleşirler?

Muvatta, Buharı ve Müslim'de şöyle geçmektedir: Resulullah (as), "ben de sizin gibi bir insanım. Anlaşamadığınız konularda aranızda hüküm ve­reyim diye bana geliyorsunuz. Belki bu davalılardan kimisi kendi yararına olan delilleri diğerlerinden daha açık ve inandırıcı olarak sunabilir" buyur­du.

Buharî'deki bir başka hadiste ise Resulullah (as) buyurdu ki, "ben de bir insandan başka bir şey değilim. Anlaşmazlık içinde olan iki hasım (davalı/davacı) bana geliyorlar. Belki bunlarda birisi kendi durumunu, haklı oluşunu diğerinden daha kesin ve daha baskın olarak ifade ediyor. Bu nedenle ben de (haklı ya da haksız olsun) onun lehine hüküm veriyorum. Dikkat ediniz, haksız olduğu halde haklı olduğuna beni inandırdığından dolayı lehine hüküm verdiğim bilsin ki kendisine ateşten (cehennemden) bir parça vermişimdir."

Buharî'deki bir başka hadiste Resulullah (as) şunları söylemiştir: "Kimin lehine olarak bir hüküm verip bir Müslümamn hakkını bu hükümle ona ver­mişsem bilsin ki ona bir parça ateşten başka bir şey vermemişimdir. Şimdi is­ter bu hakkı alsın isterse bıraksın."

Ebu Davud'un kitabında Hz. Ali'den şöyle rivayet olunmuştur:   Resulullah (as) beni Yemen'e gönderdi. Ben, "ey Allah'ın elçisi/ Beni gönderiyorsun, ama henüz genç yaştayım. Hüküm (yargı) konusunda pek bilgim yok" de­dim. Resulullah (as), "Allah Azze ve Celle senin kalbine doğru yolu göstere­cek ve dilini hakkı söylemek hususunda sabitleştirecektir. Senin yanına iki davalı geldiği zaman birinciden dinlediklerinle ikinciyi anlamaya ve değer­lendirmeye çalışma ki vereceğin hükmü yerli yerine oturtasın" dedi. Hz. Ali .diyor ki: "Bundan sonra da kadılık (yargıç) yapmayı sürdürdüm. Ve verdiğim hükümde (yargıda) hiç kuşkuya düşmedim."

Yine Buharî'de Abdullah ibn-i Mesud'dan rivayet edilmiştir: Resulullah (as), "kişi kendisine bir parça mal ayıracak ve o malı elinde tutacak diye ye­min üzerine yemin etmesin. Yoksa ölüp Allah Azze'ye ulaşıncaya kadar Al­lah'ın gazabı onun üzerindedir. Bu konuy...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Zekat ve av
« Posted on: 10 Ağustos 2022, 19:29:58 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Zekat ve av rüya tabiri,Zekat ve av mekke canlı, Zekat ve av kabe canlı yayın, Zekat ve av Üç boyutlu kuran oku Zekat ve av kuran ı kerim, Zekat ve av peygamber kıssaları,Zekat ve av ilitam ders soruları, Zekat ve avönlisans arapça,
Logged
02 Aralık 2019, 15:49:18
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #1 : 02 Aralık 2019, 15:49:18 »

Esselamu aleyküm.rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
03 Aralık 2019, 06:25:56
Es-Sabur

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1.266


« Yanıtla #2 : 03 Aralık 2019, 06:25:56 »

Ne avlarsak avlayalım kanını akıttıktan sonra yiyelim inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
04 Aralık 2019, 12:56:13
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.417Site
« Yanıtla #3 : 04 Aralık 2019, 12:56:13 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
06 Aralık 2019, 06:00:42
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 17.488« Yanıtla #4 : 06 Aralık 2019, 06:00:42 »

Aleyküm selâm. Rabbim bizleri her konuda rızasına uygun şekilde hareket etmeyi nasip etsin inşaAllah
Bilgiler için Allah razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &