> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Fetavayı Resulullah > Yemin
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yemin  (Okunma Sayısı 1666 defa)
13 Ekim 2010, 14:35:34
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 13 Ekim 2010, 14:35:34 »YEMİN


Yeminler hakkında Resulullah'tan (as) rivayet olunan hadisler
 

Resulullah (as) yemin uygulamasının İslam'dan önce nasıl İdiyse aynı şekilde uygulanmasına karar verdi. Bu uygulama biçimiyle, ensardan bazıla­rının Yahudilerden birisi tarafından öldürüldüğü iddia olunan bir cesed hak­kında bir de hüküm vermişti.                                                         

Bu hadisi îmam Müslim rivayet etmiştir.

Resulullah (as) bir yerde terkedilmiş olarak bulunan bir cesedin katilinin açığa çıkması amacıyla ölünün katil zanlısı olabilecek elli kişinin suçlamalar­la İlgili olarak yemin etmelerine ve böylece katil zanlısının kendilerine teslim edileceğine karar verdi. Onlar bunu reddettiler. Bunun üzerine Resulullah (as), "Yahudiler sizin yerinize 50yemin ederek sizi temize çıkarsınlar mı, is­ter misiniz?" diye sordu. Onlar bunu da reddettiler. Böylece Resulullah (as) ölenin diyetini 100 deve vererek kendisi karşıladı.[464]

Bu hadis muttefekun aleyhtir.

Bu hadis, Müslim'in Süncn'inde şöyle geçiyor: "Sadaka olarak 100 deve ile bu ölünün diyetini Resulullah (as) kendisi karşıladı".

Nesaî'de ise; "Resulullah (as) ölenin diyetini ödemeleri üzere onlar ara­sında böldü. Bunların yansı kadarını kendisi karşılayarak onlara yardımcı oldu " şeklindedir.

Resulullah (as), "biç kimse bir başkasının işlediği bir suçtan dolayı so­rumlu tutulmayacağı gibi, ne bir baba oğlunun yaptığından ne de bir evlat babasının yaptıklarından sorumlu tutulamaz" şeklinde hüküm verdi. Bu demektir ki, kimse kimsenin işlediği bir suçu yüklenemeyeceği gibi kimse kimsenin günahının yükünü de çekmeyecektir.

Resulullah (as) şöyle hükmetti: "Kimsenin görmediği bir durumda veya kimin attığı bilinmeyen bir taşla, yahut başka bir aletle Öldürülmüş olanların diyetleri bataen öldürülenlerin diyetleri gibidir. Kim de bilerek öldürürse o-nun için ktsas uygulanır. İşte bu bükümleri kim değiştirmeye kalkar veya de­ğiştirirse Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların la'neti onun üzerine olsun".

Resulullah (as), "maden ocaklarında kimsenin sebep olmadığı herhangi doğal bir nedenle, bulutlardan gelen yağmur, gökgürültüsü ve yıldırım gibi afetlerle ve herhangi bir kuyuya düşerek ölenlerin ne diyetlerinin ne de kısas­larının olmadığına hüküm verdi".

Bu hadis muttcfekun aleyhtir.

Bu nedenle Resulullah'm (as) "maden cühardır" sözü iki hususa işaret eder: Ne kısas ne de diyet gerektirmeyen demektir. Buradaki açıklama bu hükümle, "gömü (define)lerden beşte bir oranında alınır" hükmünü birbirine yaklaştırmaktadır. Madenlerle defineler arasındaki fark, define bulunduğunda bunun beşte bir oranındaki bir kısmının devlete verilmesi keyfiyetidir. Zira defineler çoğu kez büyük çabalar harcanmaksızın, yani kazanılmaksızın bu-İunan şeylerdir. Bu hükümde herhangi bir tuhaflık yoktur. Madenlerde böyle bir şey sözkonusu değildir. Zira madenlerin çıkarılması için büyük bir çaba, külfet ve emek gerekir. İşlerin en doğrusunu bilen Allah Azze'dir. [465]

 

ZİNA SUÇLARININ CEZALARI


Zina Ettiği Kanıtlanan Bir Kimse Eğer Evli İse Cezası Nedir?
 

Zina ettiği kanıtlanan bir kimse eğer evli ise ona ne ceza verilir? Ona hadd (ceza) uygulandıktan sonra bu ceza nedeniyle ahiretteki cezadan kur­tulacak mıdır?

İmam Malik'in el-Muvatta adlı eserinde Yahya b. Said b. el-Müseyyeb'den rivayet olunan bir haber yer almaktadır: Yeni müslüman olan­lardan bir adam Ebu Bekir'e gelerek zina ettiğim ifade etti. Hz. Ebu Bekir, "bunu benden başka birine daha söyledin mi?" diye sordu. Adam, "hayır" dedi. Ebu Bekir, "öyleyse Allah'a tevbe et, sen kendi suçunu sakla, Allah da saklar. Zira Allah Azze kullarının tevbelerini kabul eder" dedi. Adamın nefsi bu işe yatışmadı. Ömer b. el-Hattab'a geldi ve daha önce söylediğini O'na da tekrarladı. Ömer de Ebu Bekir'in söylediklerinin aynını söyledi, ama adam yine tatmin olmadı. Böylece Resulullah'ın (as) yanına geldi. Olanları Resulul-lah'a (as) üç kez anlattı. Her defasında Resulullah (as) ondan yüzünü çevirdi. Adam Resulullah'a (as) olanları üçten fazla tekrar edince Resulullah (as) o-nun ailesine haber salarak onda bir delilik olup olmadığını ve bu tip herhan­gi bir şikayetinin bulunup bulunmadığım sordu. Onlar, "ey Allah'ın elçisi o sağlamdır" dediler. Bunun üzerine Resulullah (as), "bekâr mı yoksa evli mi?" diye sordu. "Bekâr değil evlidir, ey Allah'ın elçisi" dediler. Resulullah da (as) onu re cm etti.[466] O Buharî'de şunları okuyoruz: Muhammed Abdurrazık'ın Muammerden, O'nun Ebi Seleme'den, O'nun da Cabir'den yaptığı rivayet şöyledir: Müslü-

inanlardan bir adam Resulullah'a Cas) gelerek zina ettiğini İtiraf etti. Resulul-lah (as) ondan her defasında yüz çevirdi, duymazlıktan geldi. Ama adam kendi aleyhine olarak dört kez tanıklık eder gibi yaptığı işi itiraf etti. Resulul-lah (as) ona, "deli misin?" diye sordu. Adam, "hayır" dedi. Resululiah (as), "evlendin mi, evli misin?" diye sordu. Adam, "evet" dedi. Bunun üzerine Re­sululiah (as) recmediimesini emretti ve musallada recmedildi. Recim esnasın­da taşlar kedisine isabet ettiği zaman hemen oradan kaçtığı ve yakalanıp ö-lünceye kadar recmedildiği haberi Resulullah'a (as) ulaştığında. Resulullah (as), "Allah hayrım versin" dedi ve ona dua etti.

Bu hadisi rivayet edenlerden ne Yunus ne de Zührî'den rivayet eden lbn-i Cüreyc "ve ona dua etti" ibaresini hadis içerisinde söylemediler.

İmam Müslim'in kitabında da şöyle geçiyor: Resululiah (as) o adamı dört kez reddetti.

Bir başka hadiste şöyle geçiyor: Resululiah (as) o adamı iki kez reddetti.

Bir başka hadiste ise şöyle deniyor: Resululiah (as) o adamı iki ya da üç kez reddetti. Sonra akşama doğru kalktı ve "biz Allah yolunda bir gazaya gittiğimizde ailelerimiz arasında birileri kalıyor, tekelerin çiftleşme naraları gibi naralar atarak geziyor. Böyle bir şey yapan herhangi bir kimse getiril­mesin; yoksa ona öyle bir ceza vereceğim ki herkese ibret olsun " dedi.

Hadisi rivayet eden diyor ki, "Resululiah (as) zina ettiğini itiraf eden bu adam için ne dua etti ne de ona sövdü".

Bir başka hadiste şöyle geçiyor: Bu olayın olmasından iki ya da üç gün geçtikten sonra Resululiah (as) insanların yanına geldi. Herkes oturuyordu. (Zina suçunu işlediğini İtiraf eden ve recmedilen adamdan, yani Maiz fbn-I Malik'ten bahsederek) şöyle dedi: "Maiz b. Malik için Allah'tan af dileyin". Oradakiler, "Allah Azze Maiz b. Malik'i affetsin" dediler. Resululiah (as), "Maiz öyle bir tevbe etti ki eğer o tevbe şu ümmete dağıtılacak olsaydı hepsine yeterdi" buyurdu.

Ebu Davud'da ise şöyle geçiyor: "Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin e-derim ki, şu anda O (yani Maiz) cennet nehirlerine dalıp çıkmaktadır" bu--yurdu.

Kendisine hadd (yani ceza) uygulanan kimseye bu cezanın yaran onu ahiret azabından kurtarmasıdır. Elbette ki, işleri en iyi bilen Allah'tın[467]

 
Homoseksüeller
 

Homoseksüelliğin cezası nedir? Bir erkekle cinsel ilişkide bulunan bir erkeğe verilecek ceza nedir?

Homoseksüel ilişkide her iki tarafa da aynı ceza uygulanır. Onların evli olup olmadıklarına bakılmaksızın her ikisi de taşlanarak öldürülürler. Sünnet kitaplarında ResulüIlah'tan (as) rivayet olunan bir hadiste şunlar geçmekte­dir: Resululiah (as) buyurdu ki, "iki erkeği birbiriyle cinsel ilişki halinde (H-vata yaparken) yakaladığınızda hem alttakini hem de üsttekini öldürünüz."

Bu nedenle sahabeler, cinsel ilişkide bulunan homoseksüellerin her ikisinin de öldürülmeleri, böyle bir İğrençliği İşleyenlerin yıkanmalarının gerektiği, yıkandıklarında cünüplüğün gideceği, ama böyle bir günahın yükünden an­cak tevbe etmekle kurtuluşa erileceği gibi hususlarda fıkirbirliğine vardılar. Bu hususta rivayet olunan haberlerin anlamı şudur: İki erkek birbirleriyle cinsel İlişkide bulunmuş ve cünüplükten kurtulmak üzere niyetlenip yıkan-rntşlarsa cünüplükten kurtulmuş ve namaz krlabilme hakkını kazanmışlar de­mektir.

Erkeklik organına elini sürerek, yani mastürbasyon yaparak kendi ken­dini tatmin etmek fakihler arasında çoğunluğun ittifakıyla haram sayılmıştır. Bazı alimler ise, mastürbasyonu haram saymakla birlikte insanın bu işi yap­maması halinde kaçınılmaz bir zaruret, hastalık veya zina etmek sözkonusu oluyorsa günah işlemekten ve hastalık tehlikesini göze almaktansa mastür­basyon yaparak bu işten kurtulmasını uygun görmüşlerdir. [468]


İsterse Bir Parça İp Karşılığnda Olsun Onu Satsın
 


Eğer bîr cariye zina eder ve bunu peşpeşe dört kez tekrarlayacak olursa bu hususta islam hukukunun verdiği karar nedir?

Cariye zina ettiğinde efendisinin ona hadd (sopa cezası) uygulaması ge­rekir. Bu durum Buharı ve Müslim'de geçmişti: Resululiah (as), "sizden her­hangi bîrinizin cariyesi zina edecek olursa ona sopa cezası uygulastn, tek­rar zina ederse yine sopa cezası uygulasın, sonra tekrar zina ederse yine so­pa cezası vursun, dördüncü kez zina ederse isterse bir parça ip karşılığında olsun o cariyeyi satsın" buyurdu.

Eğer bir Müslüman Resulullah'ın (as) verdiği bir emri yerine getirmeye­cek olursa hem Allah'a hem de Resulü'ne İsy...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Yemin
« Posted on: 01 Şubat 2023, 02:32:06 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yemin rüya tabiri,Yemin mekke canlı, Yemin kabe canlı yayın, Yemin Üç boyutlu kuran oku Yemin kuran ı kerim, Yemin peygamber kıssaları,Yemin ilitam ders soruları, Yeminönlisans arapça,
Logged
02 Aralık 2019, 15:46:38
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #1 : 02 Aralık 2019, 15:46:38 »

Esselamu aleyküm.rabbim bizleri islama uygun yaşayan kullardan eylesin inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
03 Aralık 2019, 17:10:34
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.549Site
« Yanıtla #2 : 03 Aralık 2019, 17:10:34 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
04 Aralık 2019, 03:03:07
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 17.687« Yanıtla #3 : 04 Aralık 2019, 03:03:07 »

Aleyküm selâm. Rabbim bizleri herzaman rızasına uygun şekilde hareket edenlerden eylesin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &