> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Fetavayı Resulullah > Kuran okumak ve Allahı zikretmek
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kuran okumak ve Allahı zikretmek  (Okunma Sayısı 1864 defa)
14 Ekim 2010, 11:55:06
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 14 Ekim 2010, 11:55:06 »KUR’ AN OKUMAK VE ALLAH AZZEYİ ZİKRETMEK


Yolculuk Bir Tür Azabtır
 

Ebu Hureyre'den şöyle rivayet olunmuştur: Resulullah'tan (as) işittim, şöyle diyordu: "Yolculuk bir tür azaptır. îmanı yiyeceğinden, içeceğinden ve uykusundan uzaklaştırır. Herhangi biriniz yolculuğa çıkıp istedikletini elde edince hemen ailesine dönsün".                                                      ^

Hadis muttefekun aleyhtir
. [317]

 
Kadının Yalnız Başına Yolculuğa Çıkması Haramdır
 

Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir: Resuiullah (as) şöyle buyurdu: "Allah 'a ve ahiret gününe inanan bir kadının yanında kendine nikâhı düş­meyecek bir yakınının ya da kocasının bulunması dışında yalnız basma tek olarak yolculuğa çıkması haramdır".

Hadis muttefekun aleyhtir. [318]

 
İhlas Suresi Kur'an-I Kerlm'in Üçte Biridir
 

Ebu Said el-Hudrî'den şöyle rivayet edilmiştir: Resuîullah (as) şöyle bu­yurdu: "îhlas (kul huve'llahu ahad) suresinin okunması, nefsimi elinde tu­tan Allah Azze'yeyemin ederim ki Kur'an-ı Kerim'in üçte bitine denktir".

Bu hadisi İmam Buharı rivayet etmiştir. [319]

 
Asla Benzeri Görülmemiş Olan Ayetler
 

Ukbe b. Amir'den şöyle rivayet olunmuştur: Resuîullah (as) şöyle buyur­du:  "Bu gece indirilen ayetleri gördünüz mû (duydunuz mu)? Bunlan benzerleri asla görülmüş değildir. Bunlar; kul euztt bİ-Rabb'il felak ve kut euzu bi-Rabb'in nas ayetleridir".

Hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir.

Ebu Said el-Hudrî'den şöyle rivayet edilmiştir: "Resulullah (as) cinler­den ve insanların gözlerinden Allah'a sığınıyordu. AmaMuavezetan (yani "Felak" ve "Nâs") sureleri indirilince artık bu iki sureyi okumaya başladı ve yaptığı başka şeyleri terektti".

Bu hadisi İmam Tirmizî rivayet etmiş ve "hasen" olarak değerlendirmiş­tir. [320]

 
Şeytanın Korktuğu Ev
 

Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir: Resulullah (as) şöyle buyurdu: "Evlerinizi mezarlığa dönüştürmeyin. Hiç kuşkusuz şeytan içerisinde Baka­ra suresinin okunduğu eve yaklaşmaz".

Bu hadisi İmanı Müslim rivayet etmiştir. [321]

 
Zikrin Fazileti Ve Kur'an'ın Okunması
 

Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir: Resulullah (as) şöyle buyurdu: "Allah Azze'nin evlerinden herhangi birinde Allah Azze'nin kitabı Kur'an'ı okumak ve aralarında incelemek, araştırmak üzere biraraya gelmiş toplu­lukların üzerine yalnızca sakinlik, rahatlık ve huzur indirilir. Onları rahmet kucaklar, melekler onlara ikramda bulunur ve Allah Azze katında bulunanlara bu topluluğu anlatır".

Hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir. [322]

 
Kur'an'ın Ailesi Olanlar Allah Azze'nin De Ailesidirler
 

Resulullah'a (as), "Allah Azze'nin ailesi kimlerdir?" diye sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Allah Azze'nin ailesi, Kur'an ailesidir (yaşantıları Kur'an'dan başka birşey olmayanlardır) ve bunlardan Kur'an'ı uzmanlık a-lanı edinenlerdir".

Hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. [323]

 
Kur'an-I Kerim'in Ne Olduğunu Ve Ayetlerini Düşünmezler Mi?
 

Abdullah b. Amr b. el-Ass, Resulullah'a (as), "Kur'an-ı Kerim 'i kaç gün­de okuyup bitireyim?" diye sorunca, Resulullah (as) "bir ay süresinde" buyur­du. El-Ass, "bundan daha fazlasına gücüm yeter" dedi. Resulullah (as), "Öy­leyse yirmi günde okuyup bitir" dedi. El-Ass, "daha fazlasına gücüm yeter" dedi. Resulullah (as), "öyleyse onbeş günde okursun" dedi. El-Ass, "daha fazlasına gücüm yeter" dedi. Resulullah (as), "öyleyse on günde oku" dedi. El-Ass, "bundan daha fazlasına gücüm yeter" dedi. Resulullah (as), "öyleyse beş günde oku" buyurdu. El-Ass, "bundan da fazlasına gücüm yeter" dedi. Bunun üzerine Resulullah (as), "hayır, Kur'an-ı Kerim'i üç günden az bir sürede okuyup bitiren (hatim yapan) ondan hiçbir şey anlamaz" buyurdu. Hadisi İmam ahmed rivayet etmiştir. [324]

 
Kur'an-I Kerim Yedi Harf (Okunuş) Üzere İndirilmiştir
 

İki kişi Resulullah'tan (as) ayrı ayrı öğrendikleri bir ayetin okunuşu hak­kında anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Gelip Resulullah'a (as) durumu sordular. Resulullah (as) birincisine de "Kur'an böyle indirildi" dedi, ikincisine de. Sonra devamla, "Kur'an-ı Kerim yedi harf[325] üzere indirilmiştir" buyurdu.

Bu hadis muttefekun aleyh'tir. [326]

 
İnsanlardan Allah Azze'yi En Çok Zikreden
 

Resulullah'a (as), "hangi mücahid (Allah Azze'nin uğrunda her türlü mücadeleyi vermekte olan kimse) daha hayırlıdır?" diye sorulunca şöyle ce­vap verdi: "Onlar arasında Allah Azze'yi en çok zikredenidir". Şöyle denildi: "Hangi oruçlu daha fazla sevap alır?". Şöyle buyurdu: "Oruçlu kimseler ara­sından Allah Azze'yi en çok zikredenleri". Sonra sırasıyla namaz kılanların, zekât verenlerin ve hacc edenlerin en hayırlılarının kimler olduğu soruldu­ğunda hepsi için "Allah'ı en çok zikredenidir"buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir, Ömer'e, "zikredenler (Allah'ı çokça ananlar) Jüm hayrı götürdüler" deyince, Resulullah (as) "evet" dedi.

Bu hususta Resulullah'a (as) kerem sahibi (alim bir kimse olup insanlar arasına pek karışmayan, köşesine çekilmiş olan) müferridlerin kimler olduğu sorulduğunda şöyle dedi: "Allah'ı çokça anan kimselerdir" Allah Azze'yi çokça anmakla tanınan kimselerin açıklamaları da bu biçimdedir. Allah'ı çok­ça anan bu kimselerin -omuzlarındaki- günah yüklerinden oluşan ağırlıkları silinir gider, onlar da böylece kıyamet gününde günahların ağırlığından kur­tulmuş ve hafiflemiş oarak gelirler.

Bu hadisi İmam Tirmizî rivayet etmiştir. [327]

 
Kur'an-I Kerim'deki En Büyük Ayet
 

Resulullah'a (as), "Kur'an-t Ketim'deki en büyük ayet hangisidir?" diye sorulduğunda şöyle cevap verdi: "O Allah'tır ki, O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O (cc) canlıdır (ölümsüzdür) ve kayyumdur (herşeyi koruyandır)". Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. [328]

 

"Iza Zulzileti'l Ardu (Yer Sarsıldığında)" Ayetinin Fazileti
 

Bir adam Resulullah'a (as), "bana kuşatıcı bir ayet oku " dedi. Resulullah (as), "İzâ zulzileti'l ardu" ayetini okudu. Ayet bittiğinde adam, "seni hak ola­rak gönderen Allah'a yemin ederim ki şu okuduğunun üzerine hiçbir ekle­mede bulunmam" deyince, Resulullah (as), "adamcağız kurtuluşa erdi" de­di. Bu sözünü İki kez yineledi.

Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir.

Mülk (Tebareke) suresi ve fazileti

Bir adam Resuİullah'a (as), "ben çadırımı bir mezarın üzerine kurdum, ama oranın bir insan mezarı olduğunu zannetmiyorum. Eğer bir insan kabri ise ne yapayım?" dedi ve "Mülk" suresini sonuna kadar okudu. Resu­lullah (as), "işte bu sure kabir azabından kurtaran ve ona engel olan bir mani ve kurtarıcıdır" buyurdu.

Hadisi Tirrnizî rivayet etmiş ve İbn-i Abdilberr sahih olduğunu söylemiş­tir. [329]

 
İhlas Ve Muavezetan Surelerinin Faziletleri
 

Bir adam Resulullah'a (as), "ben kulhuvellahuehad (yani İhlas) suresini çok seviyorum" dedi. Resulullah (as), "ona olan sevgin seni cennete götürür" buyurdu.

Utbe b. Amir, adama, "Hud ve Yunus surelerini oku" dedi. Resulullah (as), "Allah 'in huzurunda Kul euzu bi-rabbinnâs ve Kul euzu bi-rabbilfelak surelerinden başka herhangi bir şey okumayacaksın" buyurdu.

Hadisi Nesaî rivayet etmiştir.

Tirmizî'de şöyle geçmektedir: Resulullah'a (as), "hangi amel Allah'ın en çok sevdiğidir" diye sorulduğunda "mürtehil olan haldir" buyurunca bazı kimseler bu açıklamayı, Kur'an-ı Kerİm'i okuyup bitirince hemen başa döne­rek Fatiha suresini ve Bakara suresinden üç ayet okuyarak bir kez daha Kur'an-ı Kerİm'İ okumaya başlamak anlamına yorumladılar. Buradaki açıkla­mayı ne sahabelerden, ne tabiîn'den ve ne de imamlardan hiç kimse benim­sememiş ve böyle anlamamıştır. Ama "mürtehil olan hal" deyimi, "bir baskın­dan (savaştan) çıktıktan sonra bir başkasına gitmek üzere çabucak hazırlanıp çıkmak" yahut "bir ameli (işi) bitirdikten sonra, onu tamamlamak için bir baş­kasına başlamak üzere acele davranmak" demektir. Nitekim insan bir ameli tamamlamadan bir başkasına başlayamamaktadır. Çünkü birincisi eksik ola­bilir, işte ikincisi onun tamamlayacıs...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Kuran okumak ve Allahı zikretmek
« Posted on: 24 Ocak 2022, 13:24:12 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kuran okumak ve Allahı zikretmek rüya tabiri,Kuran okumak ve Allahı zikretmek mekke canlı, Kuran okumak ve Allahı zikretmek kabe canlı yayın, Kuran okumak ve Allahı zikretmek Üç boyutlu kuran oku Kuran okumak ve Allahı zikretmek kuran ı kerim, Kuran okumak ve Allahı zikretmek peygamber kıssaları,Kuran okumak ve Allahı zikretmek ilitam ders soruları, Kuran okumak ve Allahı zikretmekönlisans arapça,
Logged
15 Ekim 2016, 21:44:26
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.536


« Yanıtla #1 : 15 Ekim 2016, 21:44:26 »

Esselamu aleykum.Rabbim bizleri kur ani krimi okuyan kendine rehber edinen ve onu her daim zikir edip feyzine eren kullardan eylesin inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &