> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Fetavayı Resulullah > Cennete giden yol kolaydır
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Cennete giden yol kolaydır  (Okunma Sayısı 10390 defa)
12 Ekim 2010, 17:39:43
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 12 Ekim 2010, 17:39:43 »
Cennete Giden Yol Kolaydır
 

Resulullah'tan (as) şöyle rivayet olunmuştur: "Burnu kırılsın, burnu ki­nisin, sonra burnu kırılsın o kimsenin ki, anne ve babasından biri ya da her ikisi onun yanında ihtiyarlar da o buna rağmen cennete giremez."

Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir. [564]

 
Müşrik Ana Babaya İyilik
 

Ebu Bekir'in kızı Esma'dan şöyle rivayet edilmiştir: Resulullah (as) zamanında anamın yanına giderdim; o henüz müşrik idi. Kesuİullah'a (a.s) gi­derek bu hususta fetva İsledim ve "Anneme git/im yanına daha sık gitmemi çok arzuluyor. Gideyim mi?" diye sordum. Resulullah (as), "evet annene sık sık git" dedi.

Bu hadis muttefekun aleyhtir. [565]

 
Annesi Kendisine Karısını Boşamasını Emrediyorsa
 

Ebu'd Derda'dan şöyle rivayet olunmuştur: Bir adam Rcsulullah'a (as) gelerek, "benim bir karım var ve annem karımı boşamamı istiyor. Boşaya-yım mı?" diye sorunca Resulullah'ın (as), "anne cennet kapılarının ortasıdır. Şimdi eğer istiyorsan o kapıyı bırak istiyorsan elinde /«/"dediğini duydum.

Bu hadisi İmam Tirmizî rivayet etmiş ve hasen/sahih olduğunu söyle­miştir. [566]

 
Ana Babaya Sövmek Büyük Günahlardandır
 

Resulullah'tan (as) şöyie rivayet olunmuştur: "Bir insanın ana babasına sövmesi büyük günahlardandır." Sahabeler, "ey Allah'ın elçisi! İnsan ana babasına söver mi?" diye sorunca, "evet; birisi bir adamın bahasına sövdü­ğünde aslında babasına söven başkası değil kendisidir; bir kimseyi kendi a-nasına sövdürürse, aslında başkası değil kendisi kendi anasına sövmüştür." ,   dedi.

Bu hadis muttefekun aleyhtir.

Bir başka rivayette de şöyle geçiyor: Bir insanın ana-babasma la'net et­mesi büyük günahların en büyüğüdür. Resulullah (as), "ey Allah'ın elçisi!Bir insan nasıl ana babasına lanet eder?" dediler. Resulullah (as), "bir adamın babasına sövülürse, haddizatında başkası değil ama sövülmeye neden oldu­ğundan bizzat kendisi babasına sövmüş, anasına sövühiüğünde de yine kendisi sövmüş demektir" dedi. [567]

 
Muska Şeytanın Amellerinden Biridir
 

ResuluIIah'a (as) muska hakkında sorulduğunda, "şeytanın amellerin­den biridir"dedi.

Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir.

Büyü yapılan herhangi bir kimseden büyünün çözülmesi İşlemine efsun (ya da muska) denilir. Bu iki türlüdür; Yapılan büyüyü aynı tarz büyüyle çözmek. İşte bu şeytanın amellerindendir. Zira büyü yapan ve yaptıran bu a-melle şeytana yaklaşmış demektir. Büyü yapmak ve yaptırmakla şeytan onla­rı sever ve önceki büyüyü bozar. İkincisi ise, muska, efsun, çağrı muskaları ve helal olan ilaçlardır. Bunlar caizdir. Bunların hoş karşılanmayan kesimi el-Hasan'ın, "sihiri büyücüden başkası bozamaz"kuralını taşımaktadır. [568]

 
Cennet İçinizden Herhangi Birine Ayağındaki Nalının Tasmasından Daha Yakındır
 

İbn-İ Mes'ud'dan şöyle rivayet olunmuştur: Resulullah (as) "cennet her birinize'nalınlarının kolanından daha yakındır. Cehennem de öyle" buyur­du.

Bu hadisi İmam Buharî rivayet etmiştir. [569]

 
Ne Kötü Davetler
 

Resulullah'tan (as) şöyle rivayet olunmuştur: "Yemeklerin en kötüsü, gel­mek isteyenlerin engellendiği', gelmek istemeyenlerin çağrıldığı bir ziyafet (düğün) yemeğidir. Bir da'vete icabet etmeyen Allah'a ve Resulüne isyan et­miş olur."

Bu hadisi imam Müslim rivayet etmiştir.

Buharî ve Müslim'de kayıtlı bir başka hadiste şöyle geçiyor: (Ebu Hu-reyic den rivayet olunmuştur) Resulullah (as), "yemeklerin en kötüsü zengin­lerin çağınhpyoksulların çağrılmadığı düğün, davet vs. yemeğidir."buyur­du. [570]

 
En Hayırlı Dinar (Para), İnfak Edilendir
 

Ebu Abdullah'tan veya Resulullah'ın (as) azadlı kölesi Ebu Abdurrah-man b. Sevban b. Müceddid'den şöyle rivayet olunmuştur: Resulullah (as), "Dinarların (paraların) en hayırlısı insanın ailesine infak ettiği, hayvanları için harcadığı, Allah yolunda dağıttığı ve arkadaşlarına ayırdığı paralar­dır.''buyurdu.

Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir. [571]

 
Allah İçin Birbirini Sevenler Kıyamet Gününde...
 

Resulullah (as), "Allah Azze kıyamet gününde, 'benim için birbirini se­venler neredeler? Benim gölgemden başka hiçbir gölgenin olmadığı bu gün­de onları gölgemde gölgelendireyim' der" dedi.

Bu hadisi tmam Müslim rivayet etmiştir.

Resulullah (as), "nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, iman et­medikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmaz­sınız. Yoksa size, yaptığınızda birbirinizi sevebileceğiniz bir şey mi göstersey-dim? Öyleyse aranızda selamı yayınız" dedi.

Hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir. [572]

 
Mü'minlerden Başkaları Birbirlerini Sevmez Ve Münafıklardan Başkaları Da Birbirine Kin Gütmez
 

Berra b. Azib'den şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah (as) ensar hakkın-

da şöyle dedi: "Ensart yalnızca müminler sever, onlara yalnızca münafık­lar düşmanlık eder. Onları sevenleri Allah sever ve onlara düşmanlık edenle­re Allah düşmanlık eder."

Bu hadis muttefekun aleyhtir. [573]

 
Allah'ın Zimmetindeki Adam
 

Cündüp b. Abdullah'tan şöyle rivayet olunmuştur: Resulullah (as) şöyle dedi: "Sabah namazını kılan kimse Allah'ın zimmetindedir. Allah Azze her­hangi bir şey karşılığında sizi zimmetinden çıkarmak istemez. Zimmetinden uzaklaştırdığı kimse artık helak olmuş demektir. Sonra da Allah onu yüzüstü süründürerek cehennem ateşine atar."

Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir. [574]

 
Onun Hesabı Allah'a Aittir
 

îbn-i Ömer'den şöyle rivayet edilmiştir: Resulullah (as), "Allah'tan baş­ka ilah olmadığına veMuhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık e: '.n-ceye, namazı kılıncaya, zekatı verinceye kadar insanlarla vuruşmaya emro-lundtım. Eğer insanlar bunları yaparlarsa İslam hukukunun haddleri (ce­zaları) hariç benden yana kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapla­rı ise Allah'a aittir" dedi.

Bu hadis muttefekun aleyptir.

Ebu Abdullah Tank b. Üşeym'den şöyle rivayet olunmuştur: Resulullah (as), "Allah 'tan başka ilah yoktur diyen ve O'ndan başkasına kulluk etmeyen kimsenin malı ve kanı haram kılınmıştır. Hesabı ise Allah'a aittir, "buyurdu. [575]

 
Sizleri Amellerinizin Dışa Vuran Uygulamarıyla Yargılarız
 

Abdullah b. Utbe b. Mesud'dan şöyle rivayet olunmyştur: Ömer b. ei-Hattab'm, "insanlar Resulullah'ın (as) döneminde vahye tutunuyorlardı. A-nıa artık vahiy kesildi. Şimdi biz sizi amellerinizin dışa vuran uygulamala­rına göre değerlendiriyor ve yargılıyoruz" dediğini İşittim.

Bİr başka rivayette de şöyle geçiyor: "Biz sizi yaptığınız amellerin bize görünen kısmıyla değerlendiririz. Kim bize hayır yaptığını gösterirse ona i-namnz ve ona yaklaşırız. Ama onun iç dünyasındakiler bizi alakadar et­mez. Kim de bize kötülük yaptığını gösterirse ona inanmaz, güvenmez ve o-nu tasdik etmeyiz. îsterse onun iç dünyası iyiliklerle dolu olsun."

Bu hadisi İmam Buharî rivayet etmiştir. [576]

 
Kabre Koyarken Öne Alma
 

Cabirden şöyle rivayet olunmuştur: Resulullah (as) ölülerin İkisini bir kabre defnedeceği zaman şöyle derdi: "Bunlardan hangisi Kur'an-ı Kerim'i Çokça okuyordu?" . Sonra "şudur" diye işaret edilen olursa onu -kıbleye doğ­ru- daha öne diğerini onun arkasına defnediyordu. Bu hadisi İmam Buharı rivayet etmiştir. [577]

 
Bunlar Bizden Değildir
 

Amr b. Şuayb babasından ve O'nun da dedesinden ziyaret ettiği hadiste şöyle geçiyor: Rcsulullah (as), "küçüğümüze acımayan ve büyüğümüzün şe­refini tanımayan bizden değildir" buyurmuştur.

Bu hadisi Ebu Davud ve Tirmizî rivayet etmişlerdir. Hadis sahihtir. Ayrı­ca Tirmizî hadisin hasen-sahih olduğunu söylemiş. Ebu Davud ise, "büyüğü­müzün hakkını" ibaresiyle rivayet etmiştir. [578]

 
Kişi Sevdiği İle Beraberdir
 

İbn-i Mes'ud'dan şöyle rivayet olunmuştur: Bir adam Resulullah'a (as) gelerek, "ey Allah'ın elçisi.' Bir kavmi sevip de onların arasına karışmayan bir kimse için ne diyorsun?" di...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Cennete giden yol kolaydır
« Posted on: 08 Haziran 2023, 02:31:05 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Cennete giden yol kolaydır rüya tabiri,Cennete giden yol kolaydır mekke canlı, Cennete giden yol kolaydır kabe canlı yayın, Cennete giden yol kolaydır Üç boyutlu kuran oku Cennete giden yol kolaydır kuran ı kerim, Cennete giden yol kolaydır peygamber kıssaları,Cennete giden yol kolaydır ilitam ders soruları, Cennete giden yol kolaydırönlisans arapça,
Logged
21 Ağustos 2015, 04:11:00
İkraNuR
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 3.427« Yanıtla #1 : 21 Ağustos 2015, 04:11:00 »

ve aleykümüsselam ve rahmetullah.
bu konu herşeyi içine alan bi konu olmuş. bizler inşAllah Allah yolunda ilerleyen annesine babasına karşı saygılı sevgili olan kişilerden oluruz.
Allah (c.c.) razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
28 Ağustos 2015, 13:13:27
❣ Muhammed ❣

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3.112


« Yanıtla #2 : 28 Ağustos 2015, 13:13:27 »

Ve Alleykümselam Ve Rahmetullah Ve Berekatuh...Konu çok güzel anlatılmış.Rabbim bizlere de bu kolay yolu hakkıyla kulanmayı ve hakkıyla cennet ehli olmayı nasip eylesin İnşaAllah.Bizleri nuruyla aydınlatsın İnşaAllah.Rabbim hatalardan uzak pişmanlıklardan uzak  olmayı nasip eylesin İnşaAllah.Rabbim şeytanın vesveselerinden uzak olmayı nasip eylesin İnşaAllah.Allah c.c razı olsun İnşaAllah.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

27 Ocak 2016, 02:56:12
Ruhane
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.473


« Yanıtla #3 : 27 Ocak 2016, 02:56:12 »

Bir çok konuda bızlere yol gösteren hadısı şerifleri bir araya toplamıssınız Allah razı olsun.. Cennete giden yolumuz insaallah en guzel sekılde acık olur..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
27 Ocak 2016, 06:55:30
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #4 : 27 Ocak 2016, 06:55:30 »

Amin ecmain insallah.cok guzl ve faideli bir derleme olmus.cokca istifafe ettigim bir paylasimsi.Allah razi olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &