๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Efendimiz => Konuyu başlatan: Safiye Gül üzerinde 03 Mayıs 2011, 12:01:04Konu Başlığı: İlk karşılama heyecanı
Gönderen: Safiye Gül üzerinde 03 Mayıs 2011, 12:01:04
İlk Karşılama Heyecanı

Bu arada Medine, büyük bir heyecan yaşıyor ve bir an önce Efendimiz'in gelmesini iştiyakla bekliyordu. Bunun için, ilk karşılama yeri olan Harra denilen yerde bir araya geliyor ve iştiyak dolu gözlerle yollan süzüyorlardı. Bu bölgenin genel adı, Kuba'ydı.

Mekke' den çıktıklan günü biliyorlardı ve bu sebeple, Medine'ye ulaşacaklan günü de tahmin etmişler ve günün ilk ışıklanyla beraber şehrin dışına çıkıp beklerneye durmuşlar­dı. Öğle sıcaklan bastınncaya kadar bekliyor, gelişine şahit olamayınca yeniden gölgeye sığınıp ikindi vakti olunca tekrar beklerneye duruyorlardı. Sevr'de ne kadar kaldıklannı bilemi­yor ve onun için de gecikmelerinden dolayı hüzün duyuyorlar­dı. Ve, bu hôl, tam üç gün devam etti.

Nihayet takvimlerin, Rebiülevvel ayının sekizini gösterdi­ği, bir pazartesi günüydü. Beklerneye başladıklan üçüncü gü­nün öğle vakti geldiğinde insanlar, yeniden gölgeliğe çekilmiş, öylece bekliyorlardı. Bu arada, uzaktan bir münadinin sesi du­yuldu. Sesin geldiği cihete dikkatle baktılar; bu ses, Medineli bir Yahudi'ye aitti. Erisar ve Muhacirler için böylesine önemli bir müjdeyi verme işini Allah (celle celaluhü), bir Yahudi'ye nasip etmişti. Belki de bununla bir mesaj veriyordu; çünkü nüfus

513 Bkz. Buhari, Salıilı, 3/1421 (3694)

olarak Yahudiler, Efendimiz'in hicret ettiği Medine şehrinin çoğunluğunu oluşturuyordu. Şöyle diyordu, heyecanla ve ava­zı çıktığı kadar bağıran Yahudi:

- Ey Kayleoğullan! İşte, sizin bekleyip durduğunuz arka­daşınız geliyor!

Medine 'heyecan' olmuş, tek bir yürek gibi atıyordu. He­men karşılamak için koşturmaya başladılar; tekbir sesleri tehlillere kanşmış ve neşidelerle Medine, bir anda bayram havasına bürünüvermişti. Zira, Rebiülevvel ayının ilk günü Sevr' den başlayan ve bir hafta süren bir yolculuk, Kuba' da son buluyordu.

Bir taraftan Medineli Ensar, silahlanna sanlmış ve her­hangi bir problem yaşanmaması için almalan gereken tedbiri de ihmal etmiyor, Harre denilen yerde büyük bir merasimle O'nu karşılıyorlardı.