> Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > Şeytanın şerrinden nasıl korunulur?
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Şeytanın şerrinden nasıl korunulur?  (Okunma Sayısı 7757 defa)
01 Aralık 2010, 18:30:20
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 01 Aralık 2010, 18:30:20 »Şeytan’ın Şerrinden Nasıl Korunulur?


Genelde cinlerin ve özelde onların kafirleri olan şeytanların insanlarla maddi veya fiziki hiçbir ilişki ve temaslarının olmadığını bilmemiz gerekir. Çünkü cinler ve onların kafirleri olan şeytanlar insanlardan ayrı bir tür olup insanların onları görmesi ve kendileriyle fiziksel bir ilişki kurması sözkonusu değildir. Onun için cinlerin ve şeytanların şu veya bu şekilde insanlarla iletişim, fiziksel temas veya maddi ilişki kurmaları yahut işbirliği yapmaları, gibi anlatımlar, tamamen şeytanın kuruntular ve psikolojik yönlendirmelerle yandaşı olan/vahiyden habersiz, din konusunda bilgisiz ve hidayetten nasipsiz insanları etkilemesi, onlara hakkı batıl ve batılı hak olarak gösterip kandırmasından ibarettir. Onun için bu varlıklarla insanlar arasında maddi herhangi bir işbirliğinin veya fiziksel temasın olmasına ilişkin anlatımlara inanmamak ve aldanmamak gerekir. Bu tür anlatımlar, şeytanın kuruntularla aldattığı ve saptırdığı cahil, sahtekar ve istismarcı kişilerin kuruntularından başka bir şey değildir. İnsanlara düşen, şeytanın şerrinden Allaha sığınmak ve gösterdiği korunma yolunu öğrenmektir.

Şeytan’dan Allah’a sığınmak ve ondan korunmak, Allah’ın öğretilerini bilmek ve yerine getirmekle gerçekleşir. Allah, şeytanın insanı nasıl saptırdığını, saptırmak için hangi yollara ve oyunlara başvurduğunu, kimlerle işbirliği yaptığını, kimleri dost belleyip amaçlarına alet ettiğini, hangi araçları kullandığını Kur’an’da açıklamış, Hz. Peygamber de insanlara belirtmiştir. Şeytanın kötülük ve zararlarından, saptırma çabalarından korunmak isteyenler, Allah’ın öğrettiği ve Peygamber’in gösterdiği bu şeyleri, yani Kur’anın öğrettiklerini bilmeleri ve yerine getirmeleri gerekir. Değilse, korunmak için salt şu veya bu sûreleri, şu veya bu duaları okumak yahut Allah korusun, demek, şeytanın şerrinden korumaz. Çünkü pıratiği olmayan sözlerle ve temennilerle kişinin eline bir şey geçmez. Örneğin, bir eylem olmadan kişinin karnı doymadığı, bir yere yürümek veya araçla gitmek olmadan bir yere gidilemediği, eylem olmadan hayatın hiçbir işi yerine gelmediği gibi, Allahın öğrettiği bilgiler eyleme dönüşmeden şeytanın şerrinden korunmak da sözkonusu değildir.

Örneğin, şeytan çirkin ve haram işleri insanlara süsleyip onları işlemeye teşvik eder. Bunlar inançlardan uygulamalara, ibadetlerden davranışlara, konuşmalardan sosyal ilişkilere kadar hayatın bütün işlerini kapsar. Yasaklanan veya çirkin olduğu belirtilen bu tür işleri yaptırarak şeytanın zarar vermesinden korunmak için İslam’ın belirttiği çirkin ve haram işlerin neler olduğunu ve onlardan uzak durmanın yollarını bilmemiz ve sakınmamız gerektiği gibi, yapılmasını  istediği şeyleri de yerine getirmemiz gerekir. Örneğin, “Şeytan şüphesiz içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister...”(5 Maide/91) ayetinde belirtildiği gibi şeytan içki ve kumarla insanları namazdan ve Allahı anmaktan/Kur’an okumaktan alıkoyduğu, insanları birbirine düşürüp düşman yaptığı belirtilmiştir. İçki ve kumarın haram olduğu kabul edilmeden ve her ikisine ilişkin yasağa uymadan salt “Allahım, beni içki ve kumardan koru” demek, her iki kötülükten korumaz. Çünkü Allah, bu kötülükleri yasaklayarak ve uzak durmayı söyleyerek onlardan korunmanın yolunu göstermiş ve öğretmiştir.

Yine, örneğin açık saçıklığın veya erotizmin insanları fuhşa ve ahlaksızlığa teşvik ettiği, şehvet duygularını kışkırttığı ve sayısız maceralara yahut kötülüklere sürüklediği bir gerçektir. Onun için yüce Allah  insanları uyararak şeytanın kendilerini ayartmasından korunmaları gerektiğini belirtmiştir.

“Ey İnsanoğulları! Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak ananızı babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Sizin onu görmediğiniz yerlerden  o ve soydaşları sizi görürler. Biz şeytanları, inanmayanlara dost kılarız”(7 Araf/ 27).

Bunun için müminlerin harama götüren bakışlardan sakınmalarını, erginlik yaşına gelen insanların örtünmesini ve namahrem kişilerin birbirlerine bakarken bakışlarını kısmalarını/şehvetle bakmamalarını emretmiştir:

“Ey İnsanoğulları! Ayıp yerlerinizi örtecek giyimlikle sizi süsleyecek elbiseler gönderdik. Takva örtüsü şüphesiz bunlardan daha önemlidir. Allah'ın bu ayetleri öğüt almanız içindir”(7 Araf/26).

“Mümin erkeklere söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, mahrem yerlerini, korusunlar. Bu, onların arınmasını daha iyi sağlar. Allah yaptıklarından şüphesiz haberdardır.

 Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, iffetlerini korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünen kısmı müstesna, açmasınlar. Baş örtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları ve kayınpederleri veya oğulları veya kocalarının oğulları veya kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya müslüman kadınları veya cariyeleri veya erkekliği kalmamış hizmetçiler, ya da kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süslerin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey inananlar! Saadete ermeniz için hepiniz tevbe ederek Allah'ın hükmüne dönün”(24 Nur/30-31).

“Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, dışarı çıkarken üstlerine örtü almalarını söyle; bu, onların hür ve namuslu bilinmelerini ve bundan dolayı incitilmemelerini daha iyi sağlar. Allah bağışlar ve merhamet eder”(33 Ahzab/59).

Bununla ilgili bir önlem olarak da evlenme yaşına gelen gençlerin evlendirilmesini emretmiş ve maddi durumları elverişli olmaması durumunda bile Allahın kendilerine imkan vereceğini belirtmiştir.

“İçinizdeki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lutfu ile zenginleştirir. Allah lutfu bol olandır, bilendir”(24 Nur/32). Şüphesiz bu zenginleştirme, asgari ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeleriyle ve gerek kendilerinin çalışıp kazanması, gerekse müslümanların onlara yardım etmesiyle olacaktır. İslamın bütün öğretileri aynı şekilde şeytandan koruma işlevi görmektedir.

Aynı şekilde  ses tonuyla, jest ve mimikleriyle karşı cinsi tahrik etmesinin önüne geçmek amacıyla yabancı erkeklerle işveli ve cilveli konuşmaktan, artistik davranışlardan sakınmayı, bunlara düşmemek için de koruyucu bir zırh olarak Allahın kitabını okuyup öğrenmeyi göstermiştir.

“Ey peygamberin hanımları! Sizler her hangi bir kadın gibi değilsiniz. Allah'tan sakınıyorsanız edalı konuşmayın, yoksa, kalbi bozuk olan kimse kötü şeyler ümit eder; daima ciddi ve ağırbaşlı söz söyleyin.

Evlerinizde oturun; eski Cahiliyye'de olduğu gibi açılıp saçılmayın; namazı kılın; zekatı verin; Allah'a ve peygamberine itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Şüphesiz Allah sizden kusuru giderip sizi tertemiz yapmak ister.

Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini öğrenin. Şüphesiz Allah haberdar olandır, latif olandır”(33 Ahzab/32-34).

Aynı şekilde Yüce Allah, “Allah size gaybı gösterecek değildir”(3 Âli İmran/179),  “Deki, Allahın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum”(6 Enam/50; 11 Hud/31), “Gaybın anahtarları onun yanındadır, kendisinden başka kimse onları bilmez”(6 Enam/59), “Gaybı bilseydim, daha çok hayır elde ederdim”(7 Araf/188), “Deki, Allahtan başka, yerde ve göklerde olanlar gaybı bilmezler”(27 Neml/65), “Gaybı bilen odur, Gaybını kimseye göstermez”(72 Cin/26) dediği halde gaybten haber veren kahinler/medyumlar, cinciler, astroloğlar, falcılar, büyücüler, okuyucular, üfürükçüler ve sözde evliya diye adlandırılan kişilerin gaybı/meçhulü bildiklerine inanmak, tedavi veya ihtiyacın giderilmesi için onların bilgilerine ve yardımlarına başvurmak şeytanın yolundan gitmek ve söylediklerini yapmaktan başka bir şey değilken, bunu yapan kişiler şeytanın şerrinden ne kadar Allaha sığınırsa sığınsın, onun şerrinden korunmuş olamazlar. Çünkü bu insanlar islamını güzelce yerine getiren Muhsin ve Allahın öğretilerine aykırı inanıp davrandığı taktirde kendisini cezalandıracağından sakınan Muttaki insanlar değildir. Aksine şeytanın söylediklerini inanç ve eylemleriyle doğrulatan şeytanın dostları ve işbirlikçileridir. Bunlar Allahın öğretilerini göz ardı eden zalimler, fasıklar ve şeytanın evliyasıdırlar. Allah zalimleri, fasıkları, kafirleri doğru yola iletmez.

Yine Allah, yalnız kendisine dua edilmesini ve duada başkasının kendisine ortak edilmemesini söyler. “Allahla beraber başka bir ilaha dua etme, değilse azap görenlerden olursun”(26 Şuara/213). “Mescitler Allahındır, onun için Allahın yanında başka bir kimseye dua etmeyin/Allaha yaptığınız duaya başkasını karıştırmayın”(72 Cin/18). Buna rağmen insanlar Allahın yanında başka varlıklara veya nesnelere dua edip yalvarırsa, kendisini Allaha yaklaştırmak veya Allahın yanında kendisine aracılık yapmak ve isteklerini kabul ettirmek için başka kişileri aracı yaparak onlardan isterse, bu şeytanın tuzağına düşmek ve söylediklerini doğrulatmaktan başka bir şey olmaz. Bunu yapan kişiler, şeytanın şerrinden korunmak için Allaha yalvarmak bir yana, şeytanın istediklerini yapmış ve şerrine uğramışlardır. Şeytanın şerrinden korunmak için ne kadar dua ederse etsin, zaten onun şerri ile yatıp kalkmaktadır.

Bütün bunlar şeytanın şerrinden nasıl korunacağını öğretmişken, onları yerine getirmeden sadece “Allahım, beni şeytanın şerrinden koru” demenin bir anlamının  olmayacağı ve bunu söyleyen kişiye bir yararının  dokunmayacağı, hiçbir kötülükten korumayacağı açıktır.

Onun için insanoğlunu saptırmak için her yola başvuracağını ve her türlü tuzağı kuracağını, ama ihlaslı kullara bir şey yapam...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Şeytanın şerrinden nasıl korunulur?
« Posted on: 15 Haziran 2021, 19:47:44 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Şeytanın şerrinden nasıl korunulur? rüya tabiri,Şeytanın şerrinden nasıl korunulur? mekke canlı, Şeytanın şerrinden nasıl korunulur? kabe canlı yayın, Şeytanın şerrinden nasıl korunulur? Üç boyutlu kuran oku Şeytanın şerrinden nasıl korunulur? kuran ı kerim, Şeytanın şerrinden nasıl korunulur? peygamber kıssaları,Şeytanın şerrinden nasıl korunulur? ilitam ders soruları, Şeytanın şerrinden nasıl korunulur?önlisans arapça,
Logged
22 Ekim 2014, 21:29:05
semih7/a

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 76


« Yanıtla #1 : 22 Ekim 2014, 21:29:05 »

Kavulmus seytanın serrinden allaha sığınırım rahman ve rahım olan allahın adıyla.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
27 Ekim 2014, 19:07:26
Melda

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.670


« Yanıtla #2 : 27 Ekim 2014, 19:07:26 »

ALLAH cinlerin ve şeytanların şerrinden bizleri korusun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
27 Ekim 2014, 20:22:09
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #3 : 27 Ekim 2014, 20:22:09 »

Allah razi olsun.son cumle her şeyi açikca ifade ediyor insallah..
Rabbim şeytanin her turlu hile ve tuzaklarindan muhafaza eylesin.
Seytanin Serrinden korunmvak için sik sik nas vee felak  okumak gerek insallah..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
27 Ekim 2014, 20:55:19
Sevilay Aktay 8b

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 358« Yanıtla #4 : 27 Ekim 2014, 20:55:19 »

SEYTANIN SERRINDEN ALLAH BIZI KORUSUN .ALLAH HERSEYIN HAYIRLISINI NASIP ETTSIN

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &