๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ => Dini makale ve yazılar => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 04 Haziran 2010, 13:42:00Konu Başlığı: islam fedakarlik ister
Gönderen: Sümeyye üzerinde 04 Haziran 2010, 13:42:00
İSLÂM FEDAKARLIK İSTER


Fedakârlık herşeyden evvel, nefsin sefil arzularına karşı koymakla başlar ve topluluğun mutluluğu adına, kendi saadet ve hazlarını unutmakla kemale erer

İnsanlara çok güzel ve cazib görünen, hissiyatlarına hitab ederek kendilerini kabul ettiren sevdikleri, bağlandıkları ve gönül verdikleri; içecek, yiyecek, yatacak şeyler Eşler, kadınlar, kızlar Anneler, babalar, çocuklar Bağlar, bahçeler, çiçekler Elmaslar, altınlar, pırlantalar Makamlar, mansıplar, itibarlarHazlar, muhabbetler, dostluklar vb pek tatlı şeyler vardır Esas itibariyle nefsimize uygun, dünyaya ait olan bu şeyler, Allah'ın ve Resûlü'nün rızasını ikinci plana attıran, fenaya mahkum oldukları için insanları da aynı akibete mahkum ettiren faktörlerdir
Çok defa iş ile namaz karşı karşıya gelir de cemati bırakıp işinizle meşgul olursunuz Resûl-ü Ekrem'in isteği doğrultusundaki bir kazanç ve muvaffakiyet ile dünyevî olanı karşı karşıya geldiğinde ikincisini tercih edersiniz Ezan okunduğunda işinizi bırakıp camiye koşmazsınızÇünkü bunlar nefsinize hoş gelen ve ücreti peşin alınan şeylerdir Diğerlerinin ücreti ise şimdi verilmeyecek Ahiret âleminde verilecektirCenâb-ı Allah cc insanların bu türlü zaaflarını bildiği için onları sayıyor, şu hususlarda zayıfsınız diyor
Allah'ın rızasını tahsil için sarfedilen cehdin neticesi, çok güzel bir akibettir Bu cehd gerçek mü'minin sadakatının, feragatının ve fedakarlığının nişanesidir
Meseleyi tahlil edersek, cehd ve gayretimizin ciddiyeti nisbetinde, kazandırdığı huzuru, hissiyatımızın derinliklerinde duyarız Ama bu huzur, sadakat, feragat ve fedakarlıkla amel eden gerçek mü'minlere müyesserdir Îmanın muktezası vecibeleri yerine getirme cehdinin kâlben ve ruhen Cennet hayatı yaşattığını hissetmek o mü'minler için müyesserdir
Kur'ân ve İslâm azim bir fedakarlıkla kendilerine sahip çıkmadığımız takdirde vatanı, milleti ve gelecek nesilleri başıboşluğa, sahipsizliğe ve ateşîn bir hayata atmış olacağımızı bilmemizi istiyor Her yerde kaynaşıp, mikroplar hâlinde çoğalan îmansızların insanlığa verdikleri zarara dikkatinizi çekerim Bunların daha da çoğalması ve hakimiyetlerini artırmaları halinde mescitleri ve mabetleri de yakıp-yıkabileceklerini hesap ederek, meselelerimizi buna göre değerlendirelim Allah'ın ve Resûlü'nün rızasını birinci plana alıp vazifelerimizin üzerine titizlikle eğilmezsek, gelecek nesillerin başımıza açacağı badirelerin bizi nerelere götürebileceğini tahmin bile edemeyiz
Mü'minin gerçek şuura ulaşmasından sonraki fedakarlığı, feragatı, cehd ve gayreti kolaydır Ama bu şuuru kazandırarak, müslümanları düşünür hâle getirmek, Allah'ın ve Resûlü'nün gerçek muhibleri olduklarını görmek çok zordur
Bunlar, mü'minlerin kâlblerine,O'nlara ait muhabbeti nakşetmekle/işlemekle, nazarlarındaki perdeyi kaldırıp afakî ve enfüsî yollarla O'nlara sevdalandırmakla ve Ma'rifetullaha sevketmekle mümkün olacaktır
Ancak bunun akabinde mü'minler cehd ve gayrette bulunacaklar; araştıracak, inceleyecek ve yeni yeni cevherler bulacaklar, o cevherleri buldukları Hakk'ın kapısından ayrılmayacaklar, hayatlarının sonuna kadar sadakatla, feragatla ve fedakarlıkla koşacaklardır
 


ALINTI