๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ => Dini makale ve yazılar => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 06 Aralık 2010, 16:51:17Konu Başlığı: Davetin tasıyıclarına yardım
Gönderen: Sümeyye üzerinde 06 Aralık 2010, 16:51:17
DAVETİN TAŞIYICILARINA YARDIM


 

Dava taşıyıcılarına olan yardım ve Peygamberlere olan yardım arasındaki fark nedir?

Peygamberler dinin aslında ve akidede önder (komutan) ve model insanlardır.

Dava taşıyanlar peygamberliğin modeliyle davayı taşımaları gerekiyor, fakat davayı taşıyanlar akide getirmezler. Resullere, nebilere ve dava taşıyanlara Allah yardım gönderir. Allahu Teala bunu Kuran’ı Kerimde şöyle açıklamıştır.

“Allah’ın yardımı ve zaferi geldiğinde..” (Nasr: 1)

Bu ayetten de anlaşıldığı gibi yardım ve zafer Allah’tan dır. Yalnız Allah’ın katındadır. Allah dilemediği sürece zafer gelmez. Rızkın ve yardımın Allah’tan geldiğine inandığımız gibi zaferin de Allah’tan olduğuna iman etmemiz gerekiyor. Nebilere ve Resullere olan yardım üç kısımdır.

1. Nebilerin kendilerine yani kavimlerinin zulümlerine karşı olan yardım. Mesala bunlara bir örnek. Allah Nuh (a.s)’ı tufanda korumuştu. Bunun böyle olduğuna delil.

“(Bunlardan) önce Nuh’a da kavminin aleyhine (bize) yalvardığı zaman (lütufta bulunmuş) davasını kabul edip kendisini ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık ve ayetlerimizi yalanlayan kavimden onun sözünü almıştık .Onlar kötü bir kavim olmuşlardı, biz de onların hepsini boğduk.” (Enbiya: 76-77)

“Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.” (Ankebut: 30)

“Bir süre serbest bırakılmalarına aldanmasınlar. Kendilerinden önce gelenlere de öyle fırsat verilmişti. Fakat ne zaman ki peygamberler umutlarını kestiler ve kendilerinin yalana çıkarıldıklarını, kafirlere karşı kendilerine yapılacağı vadedilen yardımın yapılmayacağını sandılar. İşte o zaman onlara yardımımız geldi de dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız suçlular topluluğundan asla geri çevrilmez.” (Yusuf: 110)

2. Peygamberlerin davetlerine (şeriatlarına) yardım. Bunlara bir örnek ise şanlı Resul Muhammed (s.a.s)’dir. Dava taşıyıcılarına ve peygamberlere yardım olduğu ise şu ayetlerden anlaşılmaktadır.

“Onlar ki inandılar, hicret ettiler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla, savaştılar ve onlar ki: (yurtlarına göçenleri) barındırdılar ve yardım ettiler. İşte onlar birbirlerinin velisi (dostu, koruyucusu) olurlar. İnanıp da hicret etmeyen (müşrikler arasında yaşayanlara gelince, onlar hicret edinceye kadar, onların velayetinden size bir şey yoktur.) Mirasta siz onlara veli olup varis olamazsınız. Fakat onlar dinde yardım isterlerse (onlara) yardım etmeniz gerekir. Yalnız aranızda anlaşma bulunan bir topluma karşı (yardım etmeniz) olmaz. Allah yaptıklarınızı görmektedir.” (Enfal: 72)

“Ona inanan, destekleyerek ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla beraber indirilen nura uyanlar işte felaha erenler onlardır.” (A’raf: 157)


“Allah, peygamberlerden şöyle söz almıştı: Bakın size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızda bulunan (kitapları) doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde, ona mutlaka inanacak ve ona mutlaka yardım edeceksiniz.” (Ali İmran: 81)

3. Allah (c.c) hem Nebinin ve Resulün kendine yardım ediyor hem de şeriatına. Allah Nebilere ve Resullere yardım ettiği gibi iman edenlere de yardım eder. Allahu Azimüşşan bunu Kuran’ı Kerimde şöyle açıklamıştır.

“Ey inanalar, eğer siz Allah’ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder, ayaklarınızı (hakkı koruma yolunda) sağlam tutar.” ( )

Burada Allah’a yardım etme ile itaat etme kastedilmiştir. İtaat etme ile ise Nebilerin şeriatlarına iman etme ve hükümlerine bağlanma emirlerine itaat edip yasaklarından kaçınma kastedilmiştir. İşte bunların üzerine Allah’ın yardımı iner.

Dava taşıyanlar (inananlara)’da yardımın olacağına bir delil de şu ayettir.

“Elbette biz elçilerimize ve inananlara hem dünya hayatında hem de şahitlerin (şahitliğe) duracakları günde yardım ederiz.” (Mü’min: 51)

Dava taşıyıcılarına bu ayetlerden anlaşıldığı gibi yardım olacak fakat bu yardımlardan birini tahsis etmek yanlıştır. Çünkü tahsis etmek akli bir iştir. Mesela;

Bazıları bu ayetin Yahudilere indiğini iddia ediyorlar tahsis ediyorlar. Bu yanlıştır çünkü hakkında tahsis edilebileceğine dair hiç bir delil yoktur. Ve aynı zamanda yardımın iniş vakti de takdir edilemez. Çünkü o Allah katındadır, insanların elinde değildir. Allah dilediği zamanda ve mekanda gönderir.


ALINTI