> Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Ders Soruları > Tefsir metinleri yeni
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Tefsir metinleri yeni  (Okunma Sayısı 4676 defa)
05 Nisan 2013, 11:46:19
Ünyeli

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 52


« : 05 Nisan 2013, 11:46:19 »TEFSİR METİNLERİ II VİZE VE QUİZ SINAV SORULARI 2013
 1 ) Ahkâmu’l-Kur’ân isimli tefsirde ele alınan âyetlerin sayısı ne kadardır? 1.ünite
 1050***
1040   
1000     
950     
750
 2) Suyûtî hayatı boyunca kaç hadis ezberlemiş ve kendisinin hadis ilminde aşağıdaki mertebelerden hangisine ulaştığını ifade etmiştir? 2.ünite
 100.000/müceddidliğe
250.000/müçtehitliğe
150.000/mehdiliğe
200.000/müçtehitliğe **
 1.000.000/mehdiliğe
 3 ) Derveze’nin et-Tefsîru’l-Hadis adındaki tefsiri hangi tefsir ekolünden sayılır? 3.ünite
Rivayet
Dirayet   
Tasavvufi     
Edebi***     
Ahkam
 4) Suyûtî’nin ‘ikinci babam’ dediği hocasının isminedir? 2.ünite
 Cassâs   
 Râzî     
Kâfiyeci***   
Seyfeddin ibn Kutluboğa       
Kâdılkudât İzzeddin el-Kinânî 5 ) Aşağıdakiler denhangisi Cassas’ın eserlerinden birisidir? 1.ünite
 Te’vîl-i Âyi’l-Kur’an
Mefâtîhu’l-Gayb
Kitâbu Cevâbâti'l-Mesâil.**
Envâru’t-Tenzîl
Tefsîru Edebi'l-Kâdî
________________________________________
 6) Âyetteki خمرهن  kelimesine Derveze yukarıdaki metne göre hangi anlamı vermiştir? 3.ünite
 a) Humur, hımar kelimesinin çoğulu olup, kadınların başlarından aşağıya sarkıttıkları veya başlarına örttükleri şeydir.** *
b) Hımar, humur kelimesinin çoğulu olup, kadınların örtündükleri şeydir.
c) Humur, hımar kelimesinin çoğulu olup, kadınların sırtlarını örttükleri şeydir.
d) Hımar, humur kelimesinin çoğulu olup, kadınların dışarıda giydikleri şeydir.
e) Humur, hımar kelimesinin çoğulu olup, kadınların yakalarını kapattıkları şeydir.

7 ) ولا تنهرهما أي :لا تزجرهمابإغلاظ وصياح âyetteki ولا تنهرهما kelimesinin anlamı aşağıdakilerdenhangisinde doğru verilmiştir? 4.ünite
 a) ikisini kabaca ve yüksek sesle azarlama **
 b) ikisine küfretme
c) ikisine iyilikten geri durma
d) ikisine duadan geri durma
e) Yaşlandıklarında onlara iyilik etmekten geri durma
8) Aşağıdaki metne göre salatın anlamı nedir? 5.Ünite
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىالنَّبِيِّ [الْأَحْزَابِ: 56] الْآيَةَ، إِنَّ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّهِ فِيهَذِهِ الْآيَةِ الرَّحْمَةُ، وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الِاسْتِغْفَارُ، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَالدُّعَاءُ
 Salat, Allah’tan dua, meleklerden istiğfar, müminlerden ise rahmettir
Salat, Allah’tan rahmet, meleklerden dua, müminlerden ise istiğfardır
Salat, Allah’tan mağfiret, meleklerden ve müminlerden ise duadır
Salat, Allah’tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden ise duadır ***
 Salat, Allah’tan afv, meleklerden dua, müminlerden ise merhamettir

 9 ) فقل لهم قولا ميسورا âyetinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 4.ünite
 Onlara bol bol dua et
Onlara asla kötü söz söyleme
Onlara gönül alıcı bir şeyler söyle **
 Onlara bir şeyler vaad et
Onları geri çevirme
 10) Tabersi’nin tefsiri aşağıdakilerden hangisidir? 4.ünite
 et-Tefsiru’l-Kebir
Tevîlâtu’l-Kur’ân
Mecme’u’l-Beyan fî Tefsîri’l-Kur’ân**
Mehasinu’t-Te’vil
Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm
________________________________________
 11) ( إن الله يحب المتقين ) يعني أن الوفاء بالعهد من أخلاق المتقين ،والتربص بهؤلاء إن استقاموا من أعمال المؤمنين ، والتقوى تتضمن الإيمان والوفاءبالعهد .
 Müfessir Ebû Hayyân’ın Tevbe 7. ayetle ilgili yukarıdaki tefsirine göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 6.ünite
 a) İman etmek de antlaşmaya bağlı kalmak da takvanın bir gereğidir
b) Şirk koşmak Allah’a ihanet olduğundan müşriklerle yapılan antlaşmaya bağlı kalınmaz ***
 c) Antlaşmaya bağlı kalmak müttakilerin niteliklerinden biridir
d) Müminler, antlaşmaya sadık kalan müşriklere dokunmaz
e) Takva, verilen sözün yerine getirilmesini gerektirir
1 2 ) (لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون هذا تنبيه على الموصف الموجب للعداوة وهو الإيمان
 Müfessir Ebû Hayyân’ın Tevbe, 9. ayetle ilgili yukarıdaki yorumundan aşağıdakilerden hangisi anlaşılır  6.ünite
 Müşrikler, Müslümanlara mümin oldukları için düşmanlık besler **
 Müslümanlar her zaman antlaşmalarına bağlıdır
Müşrikler, Müslümanlardan çekindikleri için antlaşmaya bağlı kalmaz
Müşrikler, Müslümanlara menfaatlerine dokundukları için düşmanlık besler
Müşrikler, hiçbir antlaşmaya bağlı kalmazlar

 13) Nahiv üstadı Sîbeveyh’e büyük bir sevgi besleyen, talebelerine başlangıçta mutlaka onun
 “el-Kitâb”ını okutan müfessir kimdir? 6.ünite
 Fahreddin Râzî
İbn Atıyye
Kâdî Beydâvî
Ebû Hayyân el-Endelüsî **
 Ebussuûd Efendi
 14 ) Aşağıdaki müellif-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? 7.ünite
 Fahreddin Razî → el-Bahru’l-muhît
İbn Atıyye→ Rûhu’l-me‘ânî
Seyyid Kutub→ et-Tahrîr ve’t-tenvîr
Zemahşeri→ Esâsü’l-belâğa **
 Ebussuûd Efendi→ el-Keşşâf
________________________________________
 15 ) Derveze’nin eseri en fazla hangi açıdan tenkide maruz kalmıştır? 3.ünite
 İsrailiyata yer vermesi
Zayıf hadisleri kullanması
Modernist yorumlar içermesi
Nüzul sırasına göre tefsir etmesi **
 Çok detaya girmesi
 16) Aşağıdaki metin hangi konu üzerinde durmaktadır? 5.ünite
 الم قَالَ الشَّعْبِيُّوَجَمَاعَةٌ: الم وَسَائِرُ حُرُوفِ الْهِجَاءِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ مِنَالْمُتَشَابِهِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ الله بِعِلْمِهِ، وَهِيَ سِرُّ الْقُرْآنِ،فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِظَاهِرِهَا وَنَكِلُ الْعِلْمَ فِيهَا إِلَى اللَّهِتَعَالَى، وَفَائِدَةُ ذِكْرِهَا طَلَبُ الْإِيمَانِ بِهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍالصِّدِّيقُ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] [2] : فِي كُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ وَسِرُّ اللهفِي الْقُرْآنِ أَوَائِلُ السُّوَرِ.وَقَالَ عَلِيٍّ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] :أَنَّ لِكُلِّ كِتَابٍ صَفْوَةٌ وَصَفْوَةُ هَذَا الْكِتَابِ حُرُوفُ التَّهَجِّي
 Müteşabihlerden
Garibu’l-Kur’ân’dan
Ahkamdan
Huruf-u Mukattaadan**
İsrailiyattan
 17) بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) و المعنى : أن اللّه و رسوله قد برئا من العهد الذيعاهدتم به المشركين و أنه منبوذ إليـهم.
 Müfessir Zemahşerî’nin Tevbe 1. ayetle ilgili yukarıdaki yorumunda yer alan (و أنـه منبوذ إليـهـم ) ifadesinin anlamı nedir? 7.ünite
 Allah ve Resûlü’nün müşriklerle yapılan antlaşma ile bir ilişkisi kalmamıştır **
 Müşriklerle yapılan antlaşma bozularak tümüyle müşriklere iade edilmiştir
Müşriklerle yapılan antlaşma ikinci bir emre kadar askıya alınmıştır
Müşriklerle yapılan antlaşmanın sürdürülmesi imkanı kalmamıştır
Müşriklerle yapılan antlaşmanın bozulmasının sorumlusu müşriklerdir
 18) Suyûtî’nin, müfessirlerin biyografilerini anlattığı eserinin adı nedir? 2.ünite
 et-Tahbîr fî Ulûmi’t-Tefsîr
el-İtkân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân
el-İklîl fî İstinbâti’t-Tenzîl
Katfü’l-Ezhâr fî Keşfi’l-Esrâr
Tabakâtü’l-Müfessirîn **
 19 ) Aşağıdakilerden hangisi Beğavi’nin eseridir? 4.Ünite
 Meâlimu’t-Tenzîl**
 Tefsîru’l-Beğavi
 Tefsiru’l-Kebîr
 Tevilat
 Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azim

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Tefsir metinleri yeni
« Posted on: 27 Eylül 2021, 01:35:38 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Tefsir metinleri yeni rüya tabiri,Tefsir metinleri yeni mekke canlı, Tefsir metinleri yeni kabe canlı yayın, Tefsir metinleri yeni Üç boyutlu kuran oku Tefsir metinleri yeni kuran ı kerim, Tefsir metinleri yeni peygamber kıssaları,Tefsir metinleri yeni ilitam ders soruları, Tefsir metinleri yeniönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &