> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Hacda kesilen kurban
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hacda kesilen kurban  (Okunma Sayısı 1494 defa)
10 Ocak 2011, 18:49:35
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839


Site
« : 10 Ocak 2011, 18:49:35 »(Hacda Kesilen) Kurban


3536- İbn Abbas radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını Zü'l-Huleyfe'de kıldı. Sonra kurbanlık devesini getirtti, sağ hörgücünün sağ yanına bir demirle nişan vurdu ve ondan biraz kan akıttı. Sonra ona (boynuna) iki nalın taktı, sonra binek devesine bindi, doğrulup Beyda tepesine varınca, hacca niyet edip telbiye getirdi." [Müslim ve Sünen ashabı.][422]

 

3537- Âişe radiyallahu anhâ'dan:

"Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem için kurbana takılacak nişan iplerini örer­dim. Onu kurbanlık koyuna takar ve ailesi arasında ihramsız olarak kalmaya devam ederdi." [Altı hadis imamı.][423]

 

3538- Diğer rivayette:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in kurbanlık develerinin nişan iplerini ellerimle ördüm. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu işaretleyip, hayvanın boynuna taktı ve daha sonra da Beyt-i şerîf e gönderdi. (Kendisi Medine'de kaldığından o esnada) kendisine helâl olan hiçbir şeyi haram kılmadı."[424]

 

3539- Diğer rivayette:

"Ziyâd bin Ebî Süfyân, Âişe'ye yazdı: İbn Abbâs diyor ki: «Kişi bir kurbanlık hazırlarsa, kurbanını kesinceye dek, hacıya haram olan her şey ona da haram olur.» Ben de kurbanı­mı hazırlayıp, gönderdim, bu husustaki emri­ni beklemekteyim."

Cevap verdi: "Mesele İbn Abbâs'm dediği gibi değildir. Zira ben bizzat Allah Resulü sal­lallahu aleyhi ve sellem'in kurbanlarına takı­lan kendi elimle eğirip hazırladım. Sonra ha­zırladıklarımı ona taktı ve babamla onu gön­derdi. O kurbanı kesene kadar Allah'ın kendi­sine helâl kıldığı hiçbir şeyi kendi üzerine ya­sak kılmadı."[425]

 

3540- Rabîa bin Abdillah radiyallahu anh'dan:

"O, Irak'ta soyunmuş bir adam gördü. Halka onun hakkında soru sorunca, «Kur­banlığına işaret takılmasını emretti de onun için soyundu» dediler. Abdullah bin ez-Zü-beyr'le karşılaşınca bunu kendisine sordum; şöyle dedi:

«Kabe'nin Rabbi hakkı için bu, bir bid'at-tir!»" [Mâlik][426]

 

3541- Nâfi' radiyallahu anh'dan:

"İbn Ömer, kurbanı Medine'den (Ka­be'ye) götürmek istediğinde, onu süsler Zü'l-Huleyfe'de işaretlerdi. İşaretleme ve süsleme işini aynı yerde ve hayvanı kıbleye çevirerek yapardı. Kurban nişanı olarak hayvanın boy­nuna iki pabuç asar, sol tarafından da bii yeri­ni kesmek suretiyle kanatırdı. Daha sonra her-

keşle beraber Arafat'ta vakfe yerine gidilirdi. Oradan dönerken yine kurbanlıklar yanların­da olurdu. Bayramın birinci günü sabahı Mi-na'ya gelince saçları kesmeden ve traş olma­dan önce kurbanını keserdi. İbn Ömer, kur­banlarını sıraya sokar, kıbleye karşı çevirir ve onları bizzat kendi eliyle keserdi. Daha sonra kendisi yer ve başkalarına da yedirirdi."[427]

 

3542- Diğer rivayet:

"O, kurbanının hörgücünü yarmak sure­tiyle işaretlemek için bıçak ya da başka bir şe­yi sokarken «Bismillahi Allahu Ekber!^» der­di." [Mâlik][428]

 

3543- Vekî' radiyallahu anh'dan:

"O, Ehl-i Rey'den olan bir kişiye dedi ki: «Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kur­banını işaretledi. Ebû Hanîfe ise bunun hay­vana bir eziyet olduğunu öne sürüyor.» Bu­nun üzerine o adam bunu İbrâhîm en-Ne-hâ'î'nin sözü olarak: «Hayvanı işaretlemek bir eziyettir» şeklinde rivayet etti. Vekî' buna çok öfkelendi ve şöyle dedi: «Ben, sana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dedi diyo­rum; sen kalkmışsın İbrâhîm en-Nehâ'î dedi, diyorsun. Bu görüşünden vazgeçinceye dek hapsedilmeyi ne kadar da hakediyorsun!»"

[Tirmizî][429]

 

3544- Câbir radiyallahu anh'dan:

"Biz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile temettü' haccı yaptık. O zaman ye­di kişi bir sığırda ortak olup kurban kestik."[430]

 

3545- Diğer rivayet:

"Biz Hudeybiye yılı, Peygamber sallalla­hu aleyhi ve sellem ile yedi kişi ortak olup deve kestik, yedi kişi ortak olup sığır kurban et­tik." [Buhârî hariç. Altı hadis imamı][431]

 

3546- Huceyye bin Adiyy radiyallahu anh'dan:

Ali dedi ki: "Bir sığırı yedi kişi kesebilir". Dedim ki: "Ya doğurmuşsa?" "Doğurduğunu da onunla birlikte kes!"

"Ya topal olursa?"

"Kurban kesme yerine ulaşabildiyse ta­mam." "Peki ya boynuzu kırıksa?" Dedi ki: "Sakıncası yoktur. Biz göz ve kulaklarının sağlamlığını kontrol etmekle emrolunduk."

[Tirmizî][432]

 

3547- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umre yapan hanımları için aralarında ortak ol­mak üzere bir sığır kesti." [Ebû Dâvud][433]

 

3548- Onun Âişe'den rivayeti: "Veda hac çında Muhammed ailesi tek bir sığır kesti"[434]

 

3549- Urve radiyallahu anh'dan:

O, oğullarına şöyle derdi: "Oğullarım! Sizden biriniz sakın şerefli birine hediye edin­ce utanacağı bir şeyi Allah için kurban etme­sin. Allah şereflilerin en şereflisi, kendisi için kesilenin en iyisine lâyıktır." [Mâlik][435]

 

3550- Mâlik radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

Mina'da dedi ki: "Burası Kurban kesme yeri­dir. Mina'nın tümü kurban kesme yeridir." Umrede ise şöyle dedi: "Burası kurban kesme yeridir —Merve'yi kastediyor—. Mekke'nin her sokağı her yolu kurban kesme yeridir."[436]

 

3551- İbn Ömer radiyallahu anh'dan, dedi ki:

"Kim bir deve kurban etmeyi adarsa, onu iki pabuçla süsleyip, hörgücünü kanatarak onu işaretlesin, sonra Kurban bayramı günü Beyt-i şerîf'de ya da Mina'da kessin. Kurban için başka kesim yeri yoktur. Kim deve ve sı-ğırdan semizini adarsa, istediği yerde kesebi­lir." [Mâlik][437]

 

3552- Gurfe bin el-Hâris el-Kindî radiyal­lahu anh'dan:

"Veda haccında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile bulundum. Kesmesi için develer getirildi. Buyurdu ki: «Bana Ebû'l-Hasan'ı (Ali'yi) çağırın.» Çağırdılar. Ona: «Şu harbenin (süngünün) altından tut!» dedi. Tuttu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem de üstünden tuttu. Onu deveye, sol ayağı bağlı diğer üç ayağı üzerinde durmuş ayakta olduğu halde dürttüler.

Bu hâdise, Mina'da Bayramın ilk günü cereyan etti. Bitirince katırına bindi, Ali'yi de terkisine aldı.'

"Ayağı bağlı" sözünden "Mina"ya kadar olan bölüm hariç rivayet, Ebû Davud'a aittir. Bu kısım Rezîn'e aittir.[438]

 

3553- Ebû Dâvud, Câbir radiyallahu anh'­dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı, deveyi sol ayağı bağlı, diğer ayaklan üzerinde durmuş bir halde keserlerdi."[439]

 

3554- Ali radiyallahu anh'dan:

"Allah Resulü sallallahu'aleyhi ve sellem develerini kurban ederken, kendi eliyle otuzu­nu kesti; kalan kısmını da bana emretti ben kestim." [Ebû Dâvud][440]

 

3555- Ziyâd bin Cübeyr radiyallahu anh'­dan:

"İbn Ömer, devesini çökertip kesmek üze­re olan bir adamı gördü ve şöyle dedi: «Onu ayağa kaldır da öyle kes! Bu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir»."

[Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud.][441]

 

3556- Abdullah bin Kurt radiyallahu anh'­dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah katında en büyük gün, Kurban bayramının birinci günüdür. Sonra ayrılış gü­nü." Sevr dedi ki: "Ayrılış günü, Kurban bay­ramının ikinci günüdür." Ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beş veya altı kur-

ban kestirdi. Hangisiyle başlayacağı hususun­da develer kendisine yaklaştınlmaya başlan­dı. Onlar kesilince anlamadığım bir söz söyle­di. «Ne dedi?» diye sorunca: «İsteyen bunlar­dan kendine bir parça et kesip götürebilir, bu­yurdu» dedi. [Ebû Dâvud][442]

 

3557- Câbir radiyallahu anh'dan:

"Biz deve kurbanlarımızın etlerini üç gün­den fazla yemezdik. Sonra Allah Resulü sal-lallahu aleyhi ve sellem bize müsaade etti ve şöyle buyurdu: «Yiyin ve (daha sonrası için) de azık yapın!»"[443]

 

3558- Diğer rivayet: "Allah Resulü sallal-lahu aleyhi ve sellem'in zamanında Medi­ne'ye varıncaya dek kurbanlarımızın etlerini azık yapıp yararlanırdık." [Buhârî ve Müslim][444]

 

3559- Zûveyb Ebû Kabîsa radiyallahu anh'dan:

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla birlikte kurbanlık develer gönderir ve şöyle derdi: "Onlardan biri hastalanıp da öleceğinden korkarsan hemen kes. Sonra (boynundaki nişan) pabucunu kanına daldır; sonra onu hörgücünün yan tarafına vur! On­dan ne sen ye, ne de arkadaşlarından herhan­gi birine yedir!" [Müslim][445]

3560- Naciye el-Huzâî radiyallahu an-hâ'dan: Dedim ki:

"Ey Allah'ın Resulü! Ölmek üzere olan deveyi ne yapayım?"

"Onu hemen boğazla sonra (boğazında takılı olan) pabucunu kanına battr; sonra öy­le bırak. İnsanlar ondan yesinler."

[Mâlik, Ebû Dâvud ve aynı lafızla Tirmizî.][446]

 

3561- İbnü'l-Museyyeb radiyallahu anh'­dan, dedi ki:

"Kim nafile kurban olarak deveyi sevk ederken ölmesinden korkup da onu boğazlar da daha sonra insanlar gelip onun etinden ye-seler ona bir günah terettüp etmez. Kendisi ondan yerse, ya da birine emredip ondan ye-dirirse borçlanır."

Mâlik diyor ki: "Bu sözü bana Sevr bin Zeyd, İbn Abbâs'dan da aynı şekilde nak­letti."[447]

 

3562- İbn Ömer radiyallahu anh'dan, dedi ki:

"Kim bir deveyi kurban olarak ayırsa ve daha sonra deve kaybolursa ya da helak olur­sa, eğer adak ise yerine bir tane daha alır; na­file ise isterse yerine bir tane daha alır, isterse bırakır, almaz." [İkisi de Mâlik'e a...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.042


View Profile
Re: Hacda kesilen kurban
« Posted on: 02 Mart 2024, 04:02:42 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hacda kesilen kurban rüya tabiri,Hacda kesilen kurban mekke canlı, Hacda kesilen kurban kabe canlı yayın, Hacda kesilen kurban Üç boyutlu kuran oku Hacda kesilen kurban kuran ı kerim, Hacda kesilen kurban peygamber kıssaları,Hacda kesilen kurban ilitam ders soruları, Hacda kesilen kurbanönlisans arapça,
Logged
02 Temmuz 2019, 11:54:00
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.659


Site
« Yanıtla #1 : 02 Temmuz 2019, 11:54:00 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizlerin ilmini artırsın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

03 Temmuz 2019, 02:01:03
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 17.928


« Yanıtla #2 : 03 Temmuz 2019, 02:01:03 »

Aleyküm selâm eğer Hacc yapıyorsak mutlaka kurban da kesmeliyiz bu Hacc cin gereğidir
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &
Enes