> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Akrabaya yetimlere iyilik etmek
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Akrabaya yetimlere iyilik etmek  (Okunma Sayısı 1908 defa)
03 Ocak 2011, 21:48:37
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839



Site
« : 03 Ocak 2011, 21:48:37 »



ÇOCUKLARA, AKRABAYA, YETİMLERE İYİLİK ETMEK, YOLDA (İNSANLARA) SIKINTI VEREN ŞEYLERİ KALDIRMAK VE DİĞER MESELELER


8231- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Yanıma bir kadın girdi, beraberinde iki kı­zı vardı. Bir şeyler istedi. Yanımda bir hurma-

dan başka yiyecek bir şey de yoktu. Hurmayı ona verdim; onu iki kızı arasında ikiye bölüp paylaştırdı. Kendisi bir şey yemedi. Sonra çıkıp gitti, derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve olan biteni ona anlattım. Şöyle buyurdu: 'Kimin bu şekilde kızları olup da on­lara iyilik ederse, onun bu iyiliği ona ateşe kar­sı bir perde olur'," [Buhârî, Müslim-ye Tiraiizîj

8232- Sürâka bin Mâlik radiyallahu anh'­dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Sana en güzel sadakayı bildireyim mi? Kızın (herhangi bir sebeple) sana geri çevril­miş ve senden başka onun nafakasını temin edecek kimsesi bulunmadığında ona bakman-dir." [İbnMâce]

8233- Enes radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim, erginlik çağına erinceye kadar iki

kızı yetiştirilse kıyamet gününde o  ve ben -bunu söylerken parmaklarını bir araya getir­di- şunlar gibi oluruz" (buyurdu). [Tirmizî ve aynı lafızla Müslim.]

8234- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim üç kıza, ya da üç kız kardeşe, yahut iki kız kardeşe, yahut iki kıza bakıp onları gü­zelce (eksiksiz) terbiye edip yetiştirilse sonra da onları evlendir irse, cenneti hak eder."

[Tirmizî ve aynı lafızla Ebû Dâvud.j

8235- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kimin kız çocuğu olup da onu dindin toprağa gömmez, ona ihanet etmez, erkek ço­cuğunu ona tercih etmezse, Allah onu mutla­ka cennete koyar." [Ebû Dâvud]

8236- Avf bin Mâlik el~Eşca'î radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ben ve yanakları solmuş kadın kıyamet gününde şöyle olacağız. —Râvi Yezîd bin Zu-ray' bunu rivayet ederken orta parmakla şeha-det parmağını (birleştirerek) gösterdi- Mevki ve güzellik sahibi bu kadın kocasından dul kalmıştır. Kendini yetimlerine adamış (evlen­memiş) ve bu hal onlar evleninceye dek ya da ölünceye dek böyle devam etmiştir,"

[İkisi de Ebû Davud'a ait.]

8237-  Havle bint Hakîm radiyallahu an-hâ'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kucağında, kızının (Fâtıma'nın) iki oğlundan biri olduğu halde şöyle diyerek çık­tı: 'Siz, şüphesiz (insanı) cimri, korkak ve ca­hil kılarsınız (haktan saptırırsınız) ancak aynı zamanda Allah'ın en güzel lütuflarındansı-niz'." [Tirmizî]

8238- Saîd bin el-Âs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahÖ aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden da­ha iyi bir miras bırakamaz." |Tirmizî]

8239- Âişe radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"En iyiniz, ailesine iyi davranandır. Ben içinizde ailesine en iyi davranan kişiyim. Ar­kadaşınız öldüğü zaman (kusurlarını zikret­meyi) bırakın." [Tirmizî.]

8240- Sehl bin Sa'd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ben ve yetime bakan kimse cennette böy­leyiz." Bunu söylerken orta parmağı ile baş parmağım yan yana getirip sonra aralarını aça­rak İşaret buyurdu. (Buharı, Timıizî ve Ebû Dâvud.[

8241- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim müslümanlarm arasından bir yetimi yedirip içirirse bağışlanmayacak günahı ha­riç Allah onu elbette cennete koyar. " [Tîrmizi]

8242- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem'e kalbinin katılığından yakındı. Bunun üzerine şöyle buyurdu: 'Yetimin başını okşa, yoksulu doyur!'" [Ahmed]

8243- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Müslüman evlerin içinde en hayırlı ev, içinde yetime bakılan evdir. Müslümanların evlerinin içinde en kötü ev, içinde yetime kö­tülük yapılan evdir." |İbn Mâce, leyyin bir senedle.]

8244- Ebû Mûsâ radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Sofralarında yetim bulunduran kavmin sofrasına şeytan asla yaklaşamaz."

[Taberânî, Mu'cemtı'I-Evsat'ia.)

8245- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bir adam yolda yürürken bir diken dalı gördü, kaldırıp onu kenara koydu bu sebeple Allah ondan memmnun oldu ve onu bağışladı."

8246- Diğer rivayet:

"(Yolda) insanlara eziyet veren bir diken dalım yoldan kaldıran kişiyi cennette gezinir­ken gördüm.'"

8247- Diğer rivayet:

"Hiç bir güzel ameli olmayan fakat (yal­nızca) yoldan (insanlara eziyet veren) diken dalını kaldırmış olan bir adamı (gördüm)..." Benzeri rivayet. [Nesâî hariç, altı hadis imamı.]

8248- Ebû Zer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ümmetimin iyi ve kötü amelleri bana su­nuldu, iyi amelleri arasında, insanları rahatsız ettiği için bir şeyi yoldan kaldırıp uzaklaş­tırmayı gördüm; kötü amelleri arasında ise, mescidde yere gömülmeyen tükrüğü buldum." [Müslim]

8249- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Dul kadınların ve yoksulların yardımına koşan, Allah yolunda savaşan gibidir." Râvi derki: "Sanırım ayrıca'Bıkmadan gece nama­zını kılan ve devamlı oruç tutan gibidir'de bu­yurmuştur." [Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî.|

8250-   İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kırk haslet vardır ki, bunların en üstü­nü sağıp kullanmak için verilen keçidir. Kim bu hasletlerden birini sevap ümit ederek ve vaadolunan mükâfatı tasdik ederek yaparsa

Allah, mutlaka bu ameli sebebiyle onu cen­nete koyar."

Râvi dedi ki: "Söz konusu amellerden ke­çi vermek dışındaki diğerlerini selâm almak, aksırana 'Yerhamukellah' demek ve yoldan eziyet vereni kaldırmak ve benzerlerini say­dık, ancak onbeşe kadar ulaşamadık."

[Buhârî ve Ebû Dâvud]

8251- Ebû Mûsâ radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Her müslümanın sadaka vermesi gere­kir." Denildi ki: "Ya bulamazsa?"

"İki eliyle çalışır, kendisine harcar, hem de îasadduk eder" buyurdu.

"Bunu da yapamazsa?"

"Yorgun ve ihtiyaç sahibine bedenen yar­dım eder."

"Bunu da yapamazsa?"

"iyiyi ve hayrı emreder."

"Bunu da yapamazsa?" "Kötüden meneder, bu (da) bir sadaka­dır" buyurdu.

8252- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"İnsanın herbir azası için her gün veril­mesi gereken bir sadakası vardır. İki kişi ara­sında adaletli davranman bir sadakadır. Hay­vanına binerken kişiye yardım etmen, onu üzerine bindirmen, veya yükünü onun üzerine yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel bir söz de bir sadakadır. Namaza gitmek üze­re attığın her adım bir sadakadır. Yoldan in­sanları takatsiz edici bir şeyi kaldırman da bir sadakadır."

8253- Hakîm bin Hizam radiyallahu anh'-dan:

"Dedi ki: 'Ey Allah'ın Resulü! Akrabalar­la İlgilenmek köle azat etmek, sadaka vermek gibi cahiliyette yapmış olduğum şeylerde aca­ba benim için bir sevap var mıdır?'

'Eskiden yapmış olduğun hayırların seva­bını kazanarak müslüman oldun' buyurdu."

8254- Diğer rivayet:

Urve dedi ki: "Hakîm, cahiliyede yüz kö­le azat etti. Yüz deveyi de teçhiz etti. Müslü­man olduğu zaman (Allah yolunda) yüz deve verdi. Yüz tane de köle azat etti." (Hakîm) de­di ki: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem'e sordum: 'Ey Allah'ın Resulü! Cahili­yede yaptığım bunca iyilikler ne olacak?' Şöyle buyurdu: İyiliklerin heba olmayacak, onlarla birlikte müslüman oldun'."

8255- Diğer rivayet:

Dedim ki: "Vallahi cahiliyede ne gibi İyi­likler yaptımsa İslâm'da da bırakmam, aynısı­nı yaparım." [Buharîve Müslim.]

8256- Âişe radiyallahu anhâ'dan: Dedim ki:

"Ey Allah'ın Resulü! İbn Cüd'ân, cahili-yede akrabaya yardım eder, yoksulu doyurur idi. Bu ona fayda verecek midir?"

"(Hayır) fayda vermez, çünkü o hiçbir gün: 'Ya Rabbi! Kıyamet gününde benim gü­nahlarımı bağışla dememiştir' buyurdu."

|Müslim|

8257- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Küçük de olsa hiçbir iyiliği hakir görme! (Din) kardeşini güler yüzle karşılaman ve ko­vandan kardeşinin kabına su boşaltman bile iyilikten sayılır."

|Buhârî, Müslim ve aynı lafızla Tirmizî.|

8258- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Malum olsun ki, akşam ve sabah bol süt veren devesini, bir ev halkına, sütünden ve yününden yararlanmaları için geçici olarak bağışlayan kimsenin sevabı oldukça büyük­tür." [Müslim]


8231- Bu hadisi Buhârî (zekât 10/4, II, 114-5; edeb 18/2, VII, 74), Müslim (birr 147, s. 2027) ve Tirmizî (1916), ez-Zührî an Abdillah b. e. Bekr b. Amr b. Hazm an Urve an Âişe asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

8232- Bu hadisi İbn Mâce (3667), İbn e. Şeybe an Zeyd b. el-Hubâb an Mûsâ b. Uleyy an ebîhî an Surâka senedi ile tahrîc etti.

Sindî diyor ki: "Râvileri güvenilir kimselerden oluşmuştur. Ancak Uleyy b. Rebâh, Surâka'yı işitmemiştir.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Akrabaya yetimlere iyilik etmek
« Posted on: 07 Haziran 2023, 15:45:18 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Akrabaya yetimlere iyilik etmek rüya tabiri,Akrabaya yetimlere iyilik etmek mekke canlı, Akrabaya yetimlere iyilik etmek kabe canlı yayın, Akrabaya yetimlere iyilik etmek Üç boyutlu kuran oku Akrabaya yetimlere iyilik etmek kuran ı kerim, Akrabaya yetimlere iyilik etmek peygamber kıssaları,Akrabaya yetimlere iyilik etmek ilitam ders soruları, Akrabaya yetimlere iyilik etmekönlisans arapça,
Logged
13 Temmuz 2019, 11:56:46
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.567



Site
« Yanıtla #1 : 13 Temmuz 2019, 11:56:46 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizleri her daim hayırlı işlerde eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
14 Temmuz 2019, 15:30:14
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 17.768



« Yanıtla #2 : 14 Temmuz 2019, 15:30:14 »

Aleyküm selâm. Rabbim bizleri herzaman rızasına uygun şekilde hayırlı ameller işleyenlerden eylesin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Temmuz 2019, 11:38:31
Züleyha

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.440


« Yanıtla #3 : 15 Temmuz 2019, 11:38:31 »

 Rabbim bizleri herzaman rızasına uygun şekilde hayırlı ameller işleyenlerden eylesin inşaAllah selam ve dua ile inşallah....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &