๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Camiul Ehadis => Konuyu başlatan: Safiye Gül üzerinde 16 Aralık 2010, 13:36:57



Konu Başlığı: Kadınların geceleri mescidlere gitmesi
Gönderen: Safiye Gül üzerinde 16 Aralık 2010, 13:36:57
Bâb: Kadınların Geceleri Mescidlere Gitmeleri

 

95- Abdullah b. Mesleme bize Mâlik'ten ve Abdullah b. Yusuf bize yine Mâlik'ten, o Yahya b. Saîd'den, o Amre bn. Abdirrahman'dan, o Âişe'den (r.anhâ) şöyle dediğini nakletti:

Allah Resulü (sav) sabah namazı kılar, mümin hanımlar da yün giysilere bürünmüş olarak ayrılırlar da karanlıktan onları kimse tanıyamazdi. [32]

 
Şerh

 
Bu hadis-i şerifin şerhiyle ilgili olarak 42 no.lu hadise bakınız.

"Karanlıktan", sabah vaktinin alaca karanlığı sebebiyle kadın mı erkek mi oldukları anlaşılmazdı.

 
Hüküm

 
Hanımların sabah namazına gitmeleri asr-ı saadette yaygın ve bilinen bir uygulama idi. Sabah namazı, vakit itibariyle yarısı geceye yakın olduğundan, güvenliğin bulunduğu ve fitneden emin olunan beldelerde hanımların sabah namazı için alacakaranlıkta evlerinden çıkmalarında bir sakınca görülmemiştir.

Hadis-i şeriften çıkarılan diğer fıkhı hükümler için 42 no.lu hadise bakınız.

 
Ders

 
Hanımların toplumsal hayatın her alanında bulunmaları ilk İslam toplumunda yadırganmayan bir teamül olmakla birlikte belli kuralların bulun­duğu da gözden ırak tutulmamalıdır. Bu kurallar, daha çok canlarına ve ırzlarına yönelik taciz ve saldırılardan emin olmaları ve fitneye yol açılma-mamasını sağlayıcı niteliktedir.

Hadis-i şeriften çıkarılabilecek diğer dersler için 42 no.lu hadise bakınız.
 
Bâb: Kadınların Sabah Namazından Erken Çıkmaları

 

96- Yahya b. lusa bize anlatarak dedi ki: Saîd b. Mansûr bize Fdleyh'den, o Abdurrahman b. el-Kâsım'dan, o babasından, o Âişe'den  r.anhâ) şöyle dediğini nakletti:

Allah Resulü (sav) sabah namazını karanlıkta kılardı. Müminlerin hanımlan (namazdan) ayrıldıklarında karanlıktan tanınmazlardı, yahut birbirlerini tanımazlardı. [33]

 
Şerh

 
Saîd b. Mansûr", Buhârî'nin hocalarındandir.

Onlardan bazısı bazısını tanımazdı", ifadesinde iaranlığın yoğunluğundan dolayı, bırakınız erkeklerin tanımasını, hanımların dahi birbirlerini tanımadıkları söylenmektedir.

Hadisin diğer lafızlarının şerhi için 42 no.lu hadise bakınız.

 
Hüküm

 
Buradan çıkan hüküm, hanımların sabah namazını kılar kılmaz mescitten yılmalarının müstehap görüldüğüdür.  Çünkü böylesi tanınmamaları açısından daha faydalıdır.

Hadisin diğer hükümleri için 42 no.lu hadisin ilgili bölümüne bakınız.

 
Ders

 
Hadis-i şeriften çıkarılabilecek dersler için 42 no.lu hadise bakınız.

[32] Buhârî, salât/359, mevâkîtu's-salât/544, ezân/820, 825; Müsiim, mesâcid/1020-2022; Tirmizî, salât/141; Nesâî, mevâkît/542-543, sehv/1345; Ebû Dâvud, salât/359; İbn Mâce, salât661; İbn Hanbel, bakî musnedi'l-Ensâr/22922, 22967, 24282, 24915, 25025; Mâlik, vukûtu's-salât/3; Dârimî, salât/1190.

[33] Buhârî, salât/359, mevâkîtu's-salât/544, ezân/820, 825; Müslim, mesâcid/1020-2022; Tirmizî, salât/141; Nesâî, mevâkît/542-543, sehv/1345; Ebû Dâvud, salât/359; İbn Mâce, salât661; İbn Hanbel, bakî musnedi7I-Ensâr/22922, 22967, 24282, 24915, 25025; Mâlik, vukûtu's-salât/3; Dârimî, salât/1190.


Konu Başlığı: Ynt: Kadınların geceleri mescidlere gitmesi
Gönderen: Ceren üzerinde 24 Temmuz 2016, 19:30:08
Aleykumselam.Sabah namazina kadinlar tesetturune dikkat ederek gidebilirler.Ve erkeklerden ayri yerde namaz kilabilirler.


Konu Başlığı: Ynt: Kadınların geceleri mescidlere gitmesi
Gönderen: ✿ Yağmur ✿ üzerinde 24 Temmuz 2016, 20:09:01
Esselamu aleykum
Kadınlar çok iyi bir şekilde tesetture girerek sabah namazından önce mescide gidebilirler...Rabbim biZleri tesetture dikkat edenlerden etsin inşallah...Rabbim c.c. razı olsun inşallah...