๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Bidayetül Müctehid => Konuyu başlatan: ღAşkullahღ üzerinde 22 Ocak 2011, 17:54:25Konu Başlığı: Vekilin hükümleri
Gönderen: ღAşkullahღ üzerinde 22 Ocak 2011, 17:54:25

2. Vekilin Hükümleri:Vekilin hükümlerine gelince: Bu hükümlerle de ilgili olarak birtakım meşhur mes'eleler vardır.

Bu meselelerden biri şudur: Bir kimse bir malını satmak üzere herhangi bir kimseye vekâlet verdiği zaman, vekil o malı kendine satın alabilir mi, ala­maz mı? İmam Mâlik «Alabilir» demiştir. Kimisi de İmam Mâlik'in «Alamaz» diye söylediğini rivayet etmiştir. İmam Şafiî ise kesinlikle «Alamaz» demiştir. İmam Mâlik'e göre bu konuda baba ile vasî de vekil gibidirler.

Bu mes'eîelerden biri de şudur: Bir kimse, bir başkasına herhangi bir şe­yi satmak için mutlak vekâlet verdiği zaman, İmam Mâlik'e göre vekil o şeyi değerinden az bir fiyatla veyahut veresiye olarak satamaz. Şayet satarsa ge­çersizdir. İmam Mâlik'e göre satın almak da öyledir. İmam Ebû Hanife ise, satmakla satın almayı birbirinden ayırarak, «Vekil, müvekkilin satın alması­nı söylediği şeyi değerinden az bir fiyatla veyahut veresiye olarak satabilir. Fakat satın alınmasını söylediği şeyi değerinden fazla bir fiyatla satın ala­maz» demiştir. Akla öyle geliyor ki, İmam Ebû Hanife şunu düşünmüştür. Çünkü müvekkilin kendisi nasıl malından herhangi bir şeyi maslahat için ba-zan değerinden daha az bir fiyatla veyahut vade ile satıyorsa, onun vekili de Öyledir, Zira mal sahibi ona kendi yetkisini vermiştir. Fakat bir kimsenin herhangi bir şeyi maslahat için değerinden fazla bir fiyatla satın alması çok ender olan bir şeydir. Bununla beraber cumhurun görüşü daha açıktır.

Vekilin ihmali yüzünden, elindeki herhangi bir şeyin zayi olması halin­de vekil zâmindir.

Vekil bir şeyi satın alırken müvekkili için aldığını söylediği zaman, o şejdn mülkiyeti doğrudan müvekkile geçer. İmam Ebû Hanife «Önce vekile, vekilden de müvekkile geçer» demiştir.

Vekil, müvekkilin herhangi bir borcunu öderken eğer şahit tutmaz ve alacaklı da aldığını inkâr ederse, vekil zâmindir. [9]


[9] İbn Rüşd Kadı Ebu'l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Rüşd El-Hafîd, Bidayetü’l-Müctehid ve Nihayetü’l-Muktesid, Beyan Yayınları: 4/52.