- Zekat

Adsense kodları


Zekat

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
neslinur
Sat 19 June 2010, 03:14 am GMT +0200
ZEKÂT

SORU: Zekât alan sınıflardan bir tanesi de, (ve fî sebîlillâh) Allah yolunda olanlardır. Allah yolunda olanlardan kasdedilenler kimlerdir. Günümüzde bu sınıfa kimler girer?

CEVAP: Zekâtı alacak olanlardan bir grup da, (ve fî sebîlillâh) Allah yolunda olanlardır. "Esir olanların kurtulması için verilir, yolda kalmışa verilir, kalbleri İslâm'a ısındırılmak için verilir..." filân diye sekiz sınıf zikrediliyor.

Fî sebîlillâh'tan ne kasdedildiği tefsirlerde yazılmıştır. Allah yolunda cihad eden gazilere malzeme için, silah için; at, deve, kılıç, ok, kalkan vs. için verilir. kasdedilen asıl mânâ budur. Meselâ, insanın hacca gitmesi de fî sebîlillâh bir seyahattir ama, hacıya zekât verilmez. Hacı zâten zengindir. Ama, Allah yolunda cihad eden zengin de olsa, ona bu zekâttan verilebilir.

Bu fî sebîlillâh kavramını bazı kimseler ve zekât konusunda kitap yazmış Mısırlı Yusuf el-Kardavî diye birisi, çok sulandırmış ve genişletmişlerdir. Her şey Allah rızâsı için, ver parayı, kullan orda... Öyle şey yok!..

Bizim fıkıh kitaplarımızda yazılmıştır ki, bir kere zekât fukaranın hakkıdır. Fukara olmasa da işte mücâhidin hakkıdır; çünkü, onun da fiilen paraya ihtiyacı vardır. Fukaraya verilmezse, hükmî şahsiyetlere verilemez!.. Türk Hava Kurumu'na verilemez, Kızılay'a verilemez, Yeşilay'a verilemez!.. Senin veya benim dostum olan filânca müesseye verilemez!..

--Neden verilemez?..

--Müessesedir, hükmî şahsiyettir.

--E oraya yardım yapmayacak mıyız?

--Yaparsın ama, hayır yaparsın; zekât veremezsin!.. Hayır yapmak istiyorsan yap, kimsenin elini tutmuyoruz.

"Zekât verilebilir mi, verilemez mi?" diye sorarsan, zekât verilemez!.. Fitre ve zekât fakirin hakkıdır, Türk Hava Kurumu alamaz!..

--E nasıl yapmışlar bu işi?..

--Ne bileyim, Diyanet'ten fetvâ mı aldılar, almadan mı yaptılar. Herkes bir şey yapıyor.

Hanefî fıkhında diyor ki: "Camiye yardım için zekât verilemez, kullanılamaz!"

--E cami?..

--Cami ama, hükmî şahsiyet!.. Hakîkî fakir şahsiyet değil...

Adam ölmüş, cenâzesi için zekât parası kullanılamaz!..

--Neden?..

--Adam öldü, canı çıktı, paraya ihtiyacı kalmmadı.

--Ne olacak, cenâze açıkta mı kalacak?..

--Açıkta kalmasın! Ver paraları, kefen alalım, kaldıralım ama, zekât parasıyla değil... Zekât fakirin hakkı...

Kitaplarımız böyle yazıyor. Partiye de verilemez zekât!..

--Ben Allah yolunda cihad yapıyorum!..

--Kimin Allah yolunda cihad yaptığını Allah bilir. Sen, "Ben Allah yolunda cihad yapıyorum!" dersin, zekâtı alırsın. Öteki, "Ben de yapıyorum Allah yolunda cihad... Ben gâvur muyum? der, o da oraya harcar. Öbürü başka yere harcar, yozlaşır iş... Öyle şey olmaz!..

Allah yolunda cihad, savaş başladığı zaman... Bosna-Hersek'teki mücahide verebilirsin. Paralar toplandı, Bosna-Hersek'teki mücahidlere, götürüldü verildi; tamam, olur. Neden?.. Çünkü fiilen Sırpla çarpışıyor; o zaman, olur. Ama;

--Efendim ben cihad yapıyorum...

--E ben de cihad yapıyorum, Asfa'da eğitim cihadı yapıyorum; ver paraları!..

Olmaz! Kendi müesseseme de alamam ben... Neden?.. Müesseye verilmez de onun için... Hanefî fıkhının görüşü böyledir. Ama, Yusuf el-Kardavî müctehid değildir. Yusuf el-Kardavî sıradan bir adamdır.

Bazıları;

"--Hangi dangalak onu söylemiş?" diyor, partiye verilmez deyince...

Alimlere dangalak diyen çok kötü bir durumdadır. Öyle şey olmaz! Bu bir fıkıh meselesidir, dangalaklıkla ve sâireyle bir ilgisi yoktur. Hiç olmazsa, ictihad farkıdır. İctihadı farklı olan bir insana da dangalak demek, edebe uygun değildir. Ahirette insanın yakasına yapışır, sorarlar. Böyle şey olmaz!..

Ulemamıza baskısız, tazyiksiz, edeple bu mesele sorulduğu zaman, hiç bir kimse oraya zekât verilir dememiştir. Ne Mehmed Emin Er Hoca demiştir, ne başkası demiştir, ne Ömer Nasuhi Bilmen Hoca demiştir. Eğri otursa bile insanın, her şeyi dobra dobra, doğru konuşması lâzım!.. Bu işler oyuncak değildir. Din oyuncak değildir. Şahıslar gider, din ayakta kalır.

--Ama ordan para geliyor!..

Geliyor ama, câiz değil... Hırsızlıktan da para geliyor, alabiliyor musun?.. Gasbdan da para geliyor, alabiliyor musun?.. Meşrû yoldan gelirse, alabilirsin. Para geldi diye ille alınmaz ki!..

SORU: Partiye zekât verilebilir mi?

CEVAP: Hayır, partiye zekât olmaz!.. Camiye de zekât olmaz, ölüye de zekât olmaz!.. İlmihal kitaplarını açın, bakın; zekâtta temlik şartı vardır, fakirin eline verilmesi lâzım!..

SORU: Bazı müesseseler zekâtı alıp, öğrencilere şartlı olarak verip, ondan zekâtı geri o müesseseye vermesini istiyorlar. Bu durum uygun mudur?

CEVAP: Buna hîle-i şer'iyye derler. Hîle, tedbir demektir. Çocuğa veriyor, çocuk da müessesesine bağışlıyor. İsterse bağışlamaz. Para çocuğun eline geçtiği anda, "Teşekkür ederim!" deyip cebine koyabilir. Çünkü, onun malı olmuştur. "Bak ben sana bunu veriyorum, geri alacağım!" Böyle bir şart batıldır. Böyle bir şey uygun olmaz.

İş karışık olmasın diye, biz ne yapıyoruz?.. Biz diyoruz ki:

--Bizim vakfımızda öğrenci yurtları ücretlidir; her talebe şu kadar ücret verecek!

--Talebenin parası yok...

--Parası yoksa, zekât alsın; aldığı zekâttan ödesin ücretini!.. Yemek yiyor, oturuyor, kalkıyor, çamaşırı yıkanıyor vs.

Böyle bir tabii şekil daha iyi olur.

SORU: Kadınların zinet eşyalarına zekât düşer mi?..

CEVAP: Altınına, gümüşüne düşebilir. İnciye, pırlantaya, taşa düşmez. Altın ve gümüşü nisâba ulaştığı zaman, o kadının da ayrıca zekât vermesi, kurban kesmesi gerekir. İlmihalin o bahsinde geniş bilgi bulabilirsiniz.

ceren
Fri 18 September 2015, 07:39 pm GMT +0200
Esselamu aleykum.Rabbim razı olsun paylaşımdan Reyhan abla.Rabbim zekatını hakkıyla ve vaktinde veren kullardan eylesin bizleri inşallah...