- Zekat İbadeti

Adsense kodları


Zekat İbadeti

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
neslinur
Mon 17 May 2010, 12:44 am GMT +0200
ZEKAT İBADETİ

Muhterem Müslümanlar!

Zekat sözlükte; temizlemek, çoğalmak ve bereketlenmek anlamını ifade eder.
Onu şöyle tanımlayabiliriz: "Belli bir malın, belli bir bölümünü, belli yerlere vermektir." Zekatın farziyeti Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah Kur'an'da 6 yerde "... namaz kılın, zekat verin..." buyurmaktadır. Kur'an'da zekat kelimesi, 28 yerde müstakil olarak, 34 yerde de namaz ile birlikte zikredilmiştir. Bu durum, zekatın fert ve toplum açısından ne kadar büyük bir önemi haiz olduğunu bizlere göstermektedir. Bakara süresi 277. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

"İman edip yararlı işler yapanlar, namazı kılıp zekatı verenler için, Rableri katında karşılık vardır. Onlar için korku da yoktur üzüntü de."

Zekat vermenin karşılığı dünyada güven, bolluk, bereket ve huzur; ahirette ise cennettir. Dünyada mutlu ve huzurlu yaşamak isteyenler, eğer zengin iseler zekatlarını eksiksiz ödemelidirler. Zekatı ödemeyen müslümanlar kazandıklarının hayrını göremezler. Allah katında da, kullar katında da sorumlu olurlar.

Muhterem Müslümanlar!

Zekat, görünüşte malı eksiltir. Fakat, dalları budanan ağaçlarda budama ve ayıklama işlemi, meyvelerin daha sağlıklı ve gür çıkmasını sağladığı gibi; zekat vermek de kazanılan malları bir takım kem nazarlardan korur, güçlendirir, daha bol olmasını sağlar. Bu sebeple her yıl mal varlığını hesap edip düzenli bir şekilde zekatını ödeyen müslümanların mal varlıkları kat kat artmaktadır.

Muhterem Mü'minler!

Zekat, cimriliği önler, insanların cömertlik damarlarını coşturur, hayır-hasenat kapılarını açar. Mülkiyeti sağlamlaştırır. Mal ve servet düşmanlarının azalmasını sağlar. Mükemmel bir sosyal güvenlik ortamı meydana getirir. Ekonomik büyümeye büyük ölçüde katkısı olur.
Zekatın farz olmasının şartları vardır. Bu şartlar da şunlardır: Dinen zengin sayılabilecek miktarda mala sahip olunması, bu malın yıllık asli ihtiyaçlardan artmış olması, mal varlığının üzerinden bir yıl geçmiş bulunması, akıllı olmak, erginlik çağına girmiş olmak ve müslüman olmak.

Yıllık asli harcamalar da şunlardır:
İçinde barınılacak normal bir ev, normal ölçülerde ev eşyası, normal bir binek yahut otomobil, geçimi sağlamaya yönelik dükkan, tezgah, sanat aletleri, yiyim-giyim kuşam harcamaları, çocukların her türlü okul harcamaları, seyahat giderleri, tedavi giderleri, kitaplara yapılan harcamalar, hizmetçi masraflarıdır.

Erginlik çağına girmeyen çocukların zekatını, onlar adına velilerinin ödemesi gerekir.

Muhterem Mü'minler!

Ancak zekat; zekat niyetiyle, nezaket kurallarına uyularak verilmeli, zekatı alanların gönülleri incitilmemelidir.

Alan el değil, veren el olalım. Toplumdaki muhtaç insanları zekat, fitre ve sadakalarımızı vererek görüp, gözetelim. Bu mübarek ay vesilesiyle hem nefsimizi hem de malımızı temizleyelim.
 

ceren
Fri 20 October 2017, 01:46 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.Rabbim bizleri zekatını hakkıyla ve vaktinde veren zekatın feyzine erişen kullardan eylesin.Bilgilerden dolayı rabbim razı olsun inşallah...

Sevgi.
Fri 12 January 2018, 01:55 am GMT +0200
Aleyküm Selâm Ve Rahmetüllahi Ve Berakâtühu
Zekat maddi ve manevi temizliğe vesile olan bir ibadettir Mevlam bizlere de bu güzel temizliğe erenlerden eylesin inşaAllah.

Bilal2009
Sat 4 April 2020, 06:40 pm GMT +0200
Ve Aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun