- Zaman Zaman Mükâfatlar Verilmelidir

Adsense kodları


Zaman Zaman Mükâfatlar Verilmelidir

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
Eslemnur
Tue 2 November 2010, 11:47 pm GMT +0200

f. Zaman Zaman Mükâfatlar Verilmelidir

Ailede gerçekleştirilen din eğitimi-öğretiminde mükâfatlara başvurma oranının % 63.61 ile sınırlı kaldığı, araştırmamız bul­guları arasındaydı.[525] Öğretmenlerin % 43.9; öğren­cilerin ise % 45.9 oranıyla taraftar olduğu "Çocuk çeşitli hedi­yelerle zaman zaman mükâfatlandırılmalıdır" görüşünün te­melleri esasen Kur'ân ve Sünnette mevcuttur. Gerek ilgili ayet­ler, [526] Kur'ân-ı Kerim'in "mükâfatlandırma" prensibine "ceza­landırma" dan daha fazla yer verdiğini ifade ederken,Hz. Pey­gamberin de maddî manevî türlerine başvurarak,çocukları mükâfatlandırdığına dair pek çok rivayet vardır.[527] Bu konuda İbn Miskeveyh, Gazâlî, İbnu'1-Hacc ve İbrahim Hakkı gibi İslâm eğitimcileri de iyi hareketlerinden dolayı,çocukların takdir,tebrik ve çeşitli hediyelerle taltif edilmelerinin gerektiğini ifade etmek­tedirler. [528]

Araştırmamız bulguları arasında önemli bir nokta da mad­dî ödüllere çocukların fazla rağbet etmedikleri konusudur, [529] Bu nedenle ekonomik yetersizlik maddî ödüllerle mü­kâfatlandırmaya engel teşkil etse de, anne baba, çocuk üzerin­de en değerli mükâfatın "sevgi ve ilgi göstermek, güzel sözlerle övmek, takdir ve tebrik etmek" olduğunu bilmelidir[530] .Gerek yaptığı olumlu davranışlar, gerekse ezberlediği dua ve sûreler, yerine getirdiği ibadetler karşılığında, takdir ve tebrik edilen çocuklar bundan-olumlu yönde-oldukça etkilenmekte ve memnun olmaktadırlar. Şu kadar var ki, yaptıklarım sadece mükâfat karşılığında yapma düşüncesine kapılmasına imkan verilmemelidir.[531]