- Yüzdoksandördüncü Mektup

Adsense kodları


Yüzdoksandördüncü Mektup

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
derya
Wed 10 February 2010, 04:01 pm GMT +0200
Yüzdoksandördüncü Mektup

Bu mektûb, mîr Sadr-ı Cihâna yazılmışdır. Dîn-i islâmı yaymağa çalışmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, size selâmet versin! Mubârek bedeninize sıhhat ve âfiyet versin! İslâmiyyetin emr ve yasaklarının yayılması ve islâm düşmanlarının yüzkaralarının ortaya çıkarılması haberleri, biz kalbi yaralı, ciğerleri yanık müslimânları çok sevindirdi ve cânımıza cân katdı. Bundan dolayı, Allahü teâlâya sonsuz şükrler olsun! Herşeye gücü yeten Allahü teâlâdan, bu sevindirici işlerin artmasını düâ ederiz. Sevgili Peygamberi (aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ) hurmetine düâmızı kabûl buyurmasını umarız. Müslimânların önlerinde bulunanların ve değerli âlimlerimizin bu sağlam dînin ve bu doğru yolun artması ve kuvvetlenmesi için gizli ve açık olarak durmadan çalışacaklarına inanıyorum. Biz zaîflere bu konuda söz düşmiyeceğini de anlıyoruz. Yeni hükûmet adamlarının, iyi yaradılışlı oldukları için, din adamlarına ve din bilgilerine kıymet verdiklerini görüyoruz. Bunun için Allahü teâlâya nasıl hamd edeceğimizi bilemiyorum. Biliyorsunuz ki, geçen senelerde, din düşmanlığını körükleyenler, kötü din adamları idi. Yanî islâm düşmanları, din adamı şekline girerek yazıları ile, sözleri ile ve hükûmete yol göstererek, islâmiyyeti yıkmağa ön ayak olmuşlardı. Şimdi, bu işde çok uyanık davranınız! Allahına inanan, dînini bilen ve seven, doğru dürüst din adamı bulunuz. İşbaşına, diyânet işlerine böyle sağlam kimselerin getirilmesine çalışınız! Satılmış din adamları, din hırsızlarıdır. Bunların düşüncesi, mevkı ve paradır. Sandalya kapmak, şöhret salmak sevdâsındadırlar. Allahü teâlâ, müslimânları, bunların fitnesinden korusun! Din adamlarının iyisi (rahmetullahi aleyhim ecmaîn), insanların en iyileridir. Kıyâmet günü, bunların mürekkebleri, şehîdlerin kanları ile ölçülecek, bunların mürekkebleri ağır gelecekdir. İnsanların en kötüsü, kötü din adamlarıdır. İnsanların en iyileri de, iyi din adamlarıdır. Şunu da arz edeyim ki, bazı niyyetlerim, askerlerle görüşmeği îcâb etdiriyor. Ramezân-ı mübârek ayında Delhide kalacağım. Ramezân-ı mübârekden sonra büyüklerin hûzuruna kavuşacağım. Vesselâm.

Fatma6969
Wed 31 October 2018, 11:33 pm GMT +0200
 Mektubun sonunda da anlaşıldığı gibi insanın En kötüsü kötü din adamlarıdır yani dini kullanarak kendi kafasına göre hükümler verenler ilamı alet edinenler...Hakikaten işini iyi yapanların mürekkepleri cennet kademelerinde olan şehitlerin kanını ile ölçülecek ve onların mürekkebi ağır gelecektir.  Peygamber efendimiz üç yıl boyunca gizli gizli insanlara Tebliği etti ve bunu yaparken çok zorluklarla karşılaştı her şeye rağmen pes etmedi ve İslam dinini en doğru şekilde tebyin etti.  Şimdi sıra bizde peygamberin bizleri öğrettiklerini, bilmeyen nice  Müslüman kardeşlerimizi ulaştırarak onları ve kendimizi  cehennem ateşinden korumaya çalışmak...  Allah bizi bu gücü İhsan etsin Allah razı olsun .