- Yıldızname / İkizler Kadını

Adsense kodları


Yıldızname / İkizler Kadını

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
fakir
Wed 18 February 2009, 10:57 pm GMT +0200
İkizler Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu burç ve tali'de dünyaya gelen kadın, sarı ve kırmızıya meyyâl benizli, güzel kaşlı, tatlı gözlü, balık etli, uzunca boylu, yüksek gerdanlı, yuvarlak çeneli, ailesinin en muhteremi olup kalem erbabı ve makam sahiplerinden bahtı açık, halktan uzak yaşamayı sever, yüzünde bir alamet veya çil veya çiçek eseri vardır. Tuzu ve soğuğu sever, sirke, sebze ve marul kendisine faydalıdır. Akrabasından muteber bir adamla izdivaç eder. Yakınlarından düşmanı çoktur. Pek çok nazara uğrar. Ömrü altmış ilâ yetmiş arasındadır. Ekser evlâdı erkek olur. Nefsini beğenir. Aklı ve tedbiri yerinde, lisânı tatlı, sıhhati mükemmeldir. Mukarenetten usanmaz. Zevciyle hoş yaşar. Erkeklerin malını yer. İhtiyarlığı zamanında da ziraate rağbete dip bundan zarara uğrar.

Bunda üç vecih vardır:


Birinci Vecih: Müşteri'ye mütenâzır olursa sarıya meyyâl gâyet saf benizli, uzun ve sık saçlı, güzel yüzlü, orta boylu, şişmanca, geniş göğüslü, el işlerinde maharet sahibi, alış-verişte bahtı çık, kaşları çatık, kelâmı düzgün, hazır cevap, muhterem ve muazzez bir kadın olup karnında bir alamet veya yara yeri vardır. Balgamı çok olup arka, omuzları ve göğsünde sık sık sancı olur. Ara sıra müshil kullanırsa fayda görür. Ekâbirden bir zât ile evlenir. Yaşı arttıkça rızkı artar. Erkekler, onu birbirinden kıskanırlar. Kadınları kendisine müsahhar eder. Gayet sarı benizli bir kadından korku vardır. Öylelerden sakınmalıdır.

İkinci vecih: Merih'e mütenâzır olursa sarıya meyyâl beyaz benizli, ince vücutlu, sarı saçlı, şehlâ bakışlı, zarif ve ince kaşlı, uzunca boylu, tab'ı sert, düşmanlığı güç geçer bir kadın olup ayaklarından birinde veyâ yüzünde veyâ kolunda bir alamet vardır. Denize düşmek ve boğulmak tehlikesi vardır. Evlatlarının çoğunu düşürür. Pek az evladı olur. Büyük mal ve mülke nâil olup faydası olmayan şeylere sarfeder. Çalgıyı ve eğlenceyi sever. Başından iki veya dört nikâh geçer. Alım-satımda bahtı açıktır.

Üçüncü Vecih: Şems'e mütenâzır olursa sarı benizli, kumral saçlı, orta boylu, zayıf vücutlu, yuvarlak çehreli, nermin ve parlak kumral saçlı, tabiatı safrâvi, şehveti çok,, emir ve nehiy sahibi, akıl ve tedbiri mükemmel bir kadın olup yüzünde bir çiçek (hastalığından bir eser), ellerinde bir alamet vardır. Geç ve güç gebe kalır ve düşürür. Baş ve kalğ ağrısından sık sık şikâyete der. Bir veyâ iki evlâdı yaşar. Dimağına kan ve buhar hücumundan, göz ağrısından muzdarip olur. Sık sık müshil alır ise faydasını görür.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Cevzâ ve talii Utarid'dir. Hayatı iyi geçer. İyi yer v içer. Niyet ve hatırı saf olupkin ve hileden uzaktır. Rifat ve hürmet görür. Güler yüzlü olup düşmanlık ve dargınlık nedir bilmez. Emindir. Kimsenin emnetini kaybetmez. Gülmeyi, eğlenmeyi sever. Cömertlik tab'ı olup eli açık ve iyilik ile maruftur. Hakkında dedikodu olur. İyilik ettiklerinden zarar görür. İnsanlardan uzak olmak, onun için daha hayırlıdır. Karanlık yerlere girmesinden korkulur. Yaşı arttıkça rızkı artar ve hâli düzelir.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Küçük yaşında malı az olur. 30 yaşına vâsıl olunca mal ve serveti artar. Kamer'in batışı hâlinde doğmuş ise zaruret çekmesinden korkulur. Kâh fakir, kâh zengin olur. Nihayet bir adam tarafından nâil olacağı mal ile âhir ömrüne kadar müreffeh yaşar.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Esed v etalii Güneş'tir. Eğer doğumunda Şems'e mütenâzır ise kardeşleri erkek ve aralarında muhabbet, mürüvvet vardır. Eğer müşteriye mütenâzır ise, kardeşleri kız olup aralarında ülfet ve imtizaç olmaz. Ekserisi kendisinden evvel vefât eder.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. Babası ve anası indinde diğer kardeşlerinden daha makbul ve muhterem olur. Eğer Müşteri'ye mütenâzır validesi pederinden evvel vefât eder. Eğer Merih'e mütenâzır isepederi daha evvel irtihâl eyler. Onlardan eline mülk ve mirâs geçer. Bu sebeple kardeşleriyle davaya düşer.

Hastalığı ve İlleti Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Ekser hastalığı kış zamanında belinin üşümesinden hâsıl olur. Arka, diz, kalp ağrılarından ve baş dönmesinden şikâyet eder. Bütün bunlar soğuk almaktandır. Müshil alır, kızdırıcı ilaçlar kullanır ve bilhassa soğuktan kornursa çok fayda görür.

Zevci ve Firâşı Hânesi:
Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Büyüklerden bir zât ile evlenir. İlk zevcinden ya talâk veyâ vefât ile ayrılır. Sarı benizli, ince bedenli, yüzünde bir alamet bulunan erkekten korku vardır. Böyle biri, kendisine büyü yaparak zevciyle imtizâcını ihlâl eder. Nihayet malını bir erkeğe yedirerek kahrolur.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu cedy ve talii Zühâl'dir. Senenin talii bu burçta olursa bir zarar husulünden korkulur. 7 aylık, 3, 7, 11, 15, 21 ve 43 yaşlarında korku vardır. Bunlardan kurtulursa 88 yaşına kadar yaşar.

Yolculuğu ve Rüyası Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâldir. Çok çok yolculuk eder. Hacca gider. En iyi yolculuğu, kıble ve garp cihetine olanıdır. Deniz seferi, kara seferinde hayırlıdır. Çok rüyâ görür ve cümlesi çıkar. Bir seferinde kadri yüce bir zâta mülâki olur.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dirç Makam ve kalem sahipleri tarafından muhabbet ve meveddet görür. Nereye teveccüh ederse sevgi ve saygı görür. Kadri yüce bir adam ile muaşeret edip ondan birçok hayır görür. Kadınlar, kendisine hased ederler. Esmer benizli ve yüzünde eser olan kadından sakınmalıdır. Çünkü böyle bir kadın ona büyü yapacaktır.

Ricâ ve emelleri Hânesi: Burcu Hamel ve talii Merih'tir. Emellerinde sâbit olur. Ümit ettiklerine erişir. Adamlar ile iyi geçinir. Nimet ve refâh içinde vefât eder.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. Kadınlardan çok düşmanı vardır. Ailesinden bir takım kadınlar ona düşmanlık ederler. Cümlesine gâlip gelir.

Hayırlı günü, çarşambadır. Çarşamba gecesiyle pazartesi gününden sakınmalıdır. En münâsip hayvan, erkek ve doru ve al renkli olanlardır.

Zevc, ahbab ve şevik olarak talii hevâi olanlar münasiptir. Yıldızı türâbi olanlardan sakınmak lâzımdır. Çünkü en büyük düşmanı onlardandır. Yeni aya baktığı zaman erkek yüzüne bakar ise o ay, kendisine mübârek olur.

Bir hacet talebi için çarşamba günü sabahleyin müracaat ederse maksadı hâsıl olur. Pazartesi günü başlayan bir hastalık, ölümüne sebeptir.Münâsip maden; gümüş, taş, yeşil zümrüt veyâ kırmızı akiktir.

Yattığı zaman başını garp tarafına koyarsa rahat uyur. Mavi ipekli ve sarı keten kumaşlar münâsiptir. Ekşi ve tatlı şeyler yemelidir. Bunlardan vücutça fayda görür. Eğer gebe kalmaz ise helvacı kökü alıp güzelce dövdükten sonra yeni kalaylı bir tasa koyup üzerine az bir tatlı su koyarak hafif ateşte kaynatsın. Su kuruyunca biraz zeytinyağı koyup merhem gibi yaparak bir tülbente bağladıktan sonra hayızdan temizlenmeyi müteakip tutunur ve zevciyle yatarsabiiznillâhi teâlâ gebe kalır.

Kaynak: "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman. Alıntı vesilesi kitapdır...

selsebil
Thu 4 June 2009, 12:13 am GMT +0200

Yıldızname konusunda ilim sahibi olan Hüseyin Seyid Süleyman trafından yazılan bu eseri sitemizde yayınladığınız için müteşekkiriz
Allaha emanet olunuz...sevgi  ve dua ile...

haber
Tue 1 September 2009, 11:15 am GMT +0200
Sevgili hocam Allah razı olsun konulara insanlar fazla kendilierni kaptırmamalı ve yıldıznameleri okumadan önce uyarı bölümünü okumalı zaten konunun kaynağıda yazanıda belli hoş bir ilim adamıdır yazanda bu yüzden sitemizde bu tür paylaşımlarada yer verdiğiniz için şahsen teşekkür ederim selam ve dua ile....

ebu avane
Sat 25 January 2014, 09:23 pm GMT +0200
MaşALLAH böyle güzel bi eserin sitemizde bulunuyor oluşu ne kadar da güzel ... Emeği geçenlerden rabbimiz teala razı olsun ...