- Yıldızname / Boğa Kadını

Adsense kodları


Yıldızname / Boğa Kadını

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
fakir
Wed 18 February 2009, 10:38 pm GMT +0200
Boğa Kadını'nın YıldıznâmesiBu burçta doğan kadın, hile ve hud'a sahibesi, kalın dudaklı, büyük burunlu, kısa boyunlu olur. Eğer Zühre'ye mütenâzır ise uzun boylu ve boyunlu, küçük burunlu, ince dudaklıdır. Yüzünde çiçek eseri veyâ siyah bir ben vardır. Kırmızı ile beyaz arasında benizli, güzel, uzun ve gür saçlı, muntazam ve beyaz dişli, yuvarlak çehreli, mukareneti lezzetli, cimaya son derece meyyâldir. Onunla buluşan diğerlerine meyletmez. Zevk ve safayı, çalgı ve tarabı sever. Nefsini beğenir. Uzun boylu, esmer benizli bir kadın düşmanı vardır.Hânesini yıkmaya çalışır. Bundan sakınmalıdır. Bir demir ile yaralanmak veya ateşte yanmak korkusu vardır. Validesinin gayrinden süt emer. Ekser evlâdı kız olur ve bunların çoğu ölür. Erkeklerden çok belâ görür. Evlâdı yüzünden kimseye muhtaç olmaz. Zahmet ve meşakkatten sonra hayır görür. Birçok erkek peşine düşer. Gök mavi renkli elbise, muvafıktır. Kırmızı içinde çok güzel olacağından nazara uğrar. Herkes ona hased eder ve onu kıskanırlar. İri vücutlu ve esmer benizli bir erkekten sakınmalıdır. Bu adam, onu kandırıp malını yer. Elinden çıkan, bir daha eline girmez. Çok zeki ve akıllıdır. Herkese iyilik eder. Şirket ve kefâletten bahtı yoktur. Hayırlı günü cuma ve salı gecesidir. Cumartesi günü hasta olur ise 3 yaşından 35 yaşına kadar ölüm korkusu vardır. Bunu geçirir ise 70 sene yaşar.

Bunda da üç vecih vardır:


Birinci Vecih:

Utarid'e mütenâzır olursa buğday benizli, siyah saçlı, gözlerinde kırmızılık, uzun boylu, etine dolgun, uzun boyunlu, çok bilir ve mâlumâtlı, şehlâ gözlü, hasetçisi çok bir kadındır. Aleyhinde fenâ sözler söylenir. Suçsuz olduğu hâlde bir iftiraya uğrar. Koyu esmer bir kadından korkulur. Hânesinin harap olmasına sebep olacak derecede mekr ve hileye uğrar. Güzel ve süratli konuşan biridir. Bir hâlde sebât etmez. İşlerinde acele eder. Birlikte yaşaması tatlıdır. Kalem sahipleri ve insanların ileri gelenleri indinde talii müsaittir. Elinde bir sanatı olup bununla kimseye muhtaç olmaz. Nimet ve refâh içinde vefât eder.

İkinci Vecih:


Kamer'e mütenâzır olursa saf beyaz benizli, güzel yüzlü, orta boylu, vücudu iri, sözü ağır, b,r yerden diğer yere gitmeyi sever, sevimli çehreli, yüzünde bir ben veya ufak bir eserli, küçük ağızlı, nâfiz ve tatlı bakışlı, tab'ı (mizacı) zayıf bir kadındır. Çabuk hiddetlenir ve çabuk barışır. Kimseden sırrını...

... fevkalâde mahzun ve müteessir olur. Bir veya üç çocuk düşürür. Sonunda Cenab-ı Hak bir sâlih çocuk ihsân eder ve bundan hayır ve bereket bulur.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Mizân ve yıldızı Zühre'dr. Baiında, yüreğinde ve mafsallarında sık sık hastalık zuhur eder ki bu da safranın çokluğundan dolayı olmakla sabah ve akşam müleyyin şeyler yemek iyidir. Sonbaharda baharat ve bal ile yapılmış macundan her sabah bir kahve kaşığı kullanırsa istifâde eyler.

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Üç nikâh geçirir. İlk zevcinden mevt veyâ talâk ile ayrılıp ikincisiyle de imtizâç edemez. Beyaz benizli erkekelrden sakınmalıdır. Bir kocasından çok zahmet ve zarar görür. Esmer benizli bir kadının şerrinden korunsun. Çünkü bunun yaptığı büyü, zevciyle aralarını bozar.

Korkusu ve Mevti Hânesi:

Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. 3 ve 5 yaşlarında, ondan sonra 35 yaşında perşembe günü ölüm korkusu vardır. Bunlardan kurtulması hâlinde 70 sene ömür sürüp ahfâdını (torunlarını) kucağında büyütür.

Yolculuğu ve Rüy'ası Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. En iyi ve hayırlı yolculuğu cumartesi günü sabah vakti başlamak üzere garp veya kıble cihetine olan seferidir. Deniz yolculuğu, kara yolculuğundan hayırlıdır. Hacca gitmek ihtimali kuvvetlidir. Kara seferinde zarara uğrayacağından sakınmalıdır.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Esmer benizli adamlardan hayır görür. Makam sahipleri, ulema ve hükemâ ile dost olur. Büyük bir adamla münasebeti olarak ondan hayır ve rızka nâil olur. Nereye gider ve kimle görüşür ise hürmet ve izzet bulur. Kadınlar, ona buğz ederler ve o da onlara emniyet vermez. Kadınlardan uzak durmak onun için hayırlıdır. Kim ona düşmanlık ederse biiznillâh onun üzerine mansur olur.

Arzusu ve Emeli Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Birçok emeli olur ve ümid eylediği şeye çok zaman sonra ancak erer. Sık sık rüyâ görür ise de ekserisi hükümsüzdür. Akıbeti hayırlı olup âhir ömründe maksadına nâil olur. Allah-u Teâlâ'nın nimet ve eltâfı arasında irtihâl eyler.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Gerek kadın ve gerek erkek beyaz benizlilerden çok düşman(ı) olur. Onunla görüşen her kadın ona düşmandır. Ekmeğini ve nimetini yerler ve ona hased ederler.

Onun için en iyi zevc, hevâi olanlardır. Yıldızı nâri olanlardan sakınmalıdır. En münâsip ve hayırlı maden; sarı bakır, yüzük taşı akik, hayırsız günü cumartesi ve çarşamba olup o günlerde başlayan bir hastalık ölüm sebebi olur.

Büyükten veya küçükten bir ricası varsa cuma günü erkenden müracaat etsin, ihtiyacı giderilir. Yeni ay gördüğü zaman, beyaz benizli kadına bakarsa o ay kendisi için mübarek olur.

Yattığı zaman başını kıbleye doğru koyarsa rahat uyur. En münasip hayvanı yeşil ve demiri kır olanlardır. Hamama çok girmelidir. Hamamdan çıktıktan sonra ellerini ve ayaklarını iç yağıyla yağlar ise el ve ayak sızısından emin olur.

Gebe kalmazsa bir ayak kemiği (koyun ve keçi) iliğini badem yağı, döğülmüş karanfil, safran ve bal ile mükemmel döğüp karıştırdıktan sonra bir yün kumaşa ve onu da bir tülbente bağlayıp âdetten temizlendiği zaman tutunur ve zevciyle yatar ise biiznillâhi teâlâ gebe kalır.


Kaynak: "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman. Alıntı vesilesi kitapdır...

hafizvuslat
Sun 29 November 2009, 05:07 pm GMT +0200
Okurken insan kendisini taniyor adeta,ozelliklede cevredeki bayanlar ile ilgili yazilanlar tamamen tutuyor :),masallah ne guzel bir ilim deryasi bu...

Rabbim ahlakimiz ile Islam Abidesi olmayi bizlere nasip etsin.

Guzel calismanizdan dolayi Allah razi olsun...

Sevgi ve Dua ile...

mevlüdekalınsaz
Mon 29 September 2014, 07:49 pm GMT +0200
Esselamü aleykum..  ilim dünyamızda yok yok maşallah..burçlarda varmış.Allah razı olsun hocam.güzel biligler..
ama bir şeyi merak ettim yıldızname ne oluyor:?.