- Verilen Mükâfat Türleri

Adsense kodları


Verilen Mükâfat Türleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
Eslemnur
Wed 3 November 2010, 12:42 am GMT +0200
a- Verilen Mükâfat Türleri
Genel eğitim-öğretimde mükâfatın yeri ve türleri konusun­da birtakım teorik bilgiler eserin birinci bölümünde verilmişti.Gerek pedagojik kaynaklar,gerekse öğrencilerin önankette ver­dikleri açık uçlu cevaplar dikkate alınarak oluşturulan mükâfat türleri, anket sorusu olarak öğrencilere sunulmuş, böylece bir durum tesbiti yapma yoluna gidilmiştir. Seçenekler genellikle öğrencinin durumunu yansıtmış, % 0.86 oranıyla işaretlenen "Başka" seçeneğine ise, "Umreye gönderdiler /Takım elbise al­dılar/ vb. cevaplar verilmiştir.[446]

 
Tablo- 17: Ailedeki Din Eğitimi-Öğretiminde Verilen Mükafat Türleri
 


SEÇENEKLER
 SAYI
 %
 
1. Güzel sözlerle övdüler, takdir ve tebrik ettiler.
 272
 38.91
 
2. Bana olan sevgileri ve ilgileri arttı.
 183
 26.18
 
3. Arzu ve isteklerimi yerine getirdiler.
 58
 8.30
 
4. Değişik armağanlar (para,kitap,giyecek vb.) hediye ettiler.
 82
 11.73
 
5. Hepsi
 98
 14.02
 
6. Başka
 6
 0.86
 
Katılan
 699
 100.00
 
Cevapsız
 301
 
 
TOPLAM
 1000
 
İlgili soruya cevap verenlere göre, ailelerin % 38.91'i, bir manevî mükâfat türü olan "güzel sözlerle övme, takdir ve teb­rik etme" metodunu kullanmaktadırlar. İkinci sırada "sevgi ve il­gide artma" (% 26.18) gelmekte; üçüncü olarak anılan mükâ­fat türlerinin "hepsi'ni birden uygulama (% 14.02) dördüncü olarak bir maddî mükâfat türü olan "çeşitli armağanlar hediye etmek" (% 11.73) son olarak da "arzu ve istekleri yerine ge­tirmek" (% 8.30) türüne başvurulmaktadır.