- Ünite 9 Ders Özetleri

Adsense kodları


Ünite 9 Ders Özetleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Mon 11 November 2013, 04:08 pm GMT +0200
ÜNİTE 9 / TASAVVUF KAVRAMLARI

S.1)MAKAM NEDIR NASIL ELDE EDILIR?
C.1)Makam Kulun Tekrar Ede Ede Kazandiği Ve Kalici Vasif Haline Getirdiği Adap Ve Ahlaktir.Makamlar Manevi Ve Aklaki Yükümlülükleri Yerine
Getirerek,Sikintilara Göğüs Gererek Ve Çalişilarak Elde Edilir.Makam Çalişilarak Elde Edildiği İçin Kesbidir Ve Kalicidir.

S.2)MAKAMLAR NASIL İFADE EDILIR?
C.2)Makamlarin İlki Tevbe Sonuncusuda Riza Olarak İfade Edilir.

S.3)HAL NEDIR NASIL ELDE EDILIR?
C.3)Hal Kulun Kasti Ve Özel Teşebbüsü Olmadan Kalplere Gelen Nese Ve Hüzün ;Rahatlikve Sikinti Gibi Manalardadir.Haller Alllahin Lütuf Ve İkramidir Yani
Vehbidir.Makam Gibi Kalici Ve Daimi Değildir.

S.4)HALLER NASIL İNSANLARDA GÖRÜLÜR?
C.4)Haller Alllahin Takdiriyle Belli Merhaleler Katetmiş Nefsani Duygularini Köreltmiş İnsanlara İkram Edilir.

S.5)MAKAM DERECELERI NELERDIR?
C.5)Başlangicinda Havf- Reca;Ortasinda Kabz-Bast;Sonunda Üns Ve Heybettir.Bunlardan Sonra Marifet,Muhabbet,Fena-Beka,Vasl-Fasl,Sahv-Sekr,Mahv-İsbata
Yükselinir.

S.6)HEREVININ MAKAMLARLA İLGILI GÖRÜŞÜ NEDIR?
C.6)Herevi Bütün Makamlari İçine Alan Kati Bir Trtibin Bulunmadiğini İfade Eder.

S.7)TASAVVUF KAVRAMLARI KAÇ ŞEKILDE NASNIF EDILMIŞTIR?
C.7)1.Tahalluk Kavramlari;Daha Cok Ahlak,İbadet Ve Manevieğitimle İlgilidir.2.Tahakkuk Kavramlari;Tasavvufi Hayti Yasayarak Elde Edilen Derin Manevi Tecrübe
Ve Bilgi Birimidir.

S.8)TAHALLUK KAVRAMLARI NELERDIR?
C.8)1.İbadet Ve Ahlaka Dair Olanlar2.Seyr-Ü Salik Olanlar

S.9)İBADET VE AHLAKA DAIR OLANLAR NELERDIR?
C.9)İbadet,Takva,Vera,Tevbe,Zikir,Zühd,Sabir,İhlas(İhlas),Sidk(Doğruluk),En Önemlisi Riza

S.10)TAHALLUK KAVRAMLARINDAN SEYRÜ SULÜK NEDIRAYRILMAZ UNSURLARI NELERDIR?
C.10)Seyr Ü Süluk Tasavvuf Ve Tarikat Yoluna Giren Bir Kimsenin Manevi Makamlarini Tamamlayincaya Kadar Geçirdiği Safahata Verilen İsimdir.Seyr Ve Süluk Bir
Bütünün Ayrilmaz Parçalari Gibidir.Namazla ,Abdestin Bütünlüğü Gibi.Abdesti Olmayanin Namazi Yoksa Süluku Olmayaninda Seyri Yok Gibidir.
Seyrü Sülukun Ayrilmaz Unsurlari1.Şeyh-Mürşid2.Mürid Ve Salik3.Sohbet4.Mücahede Ve Riyazet5.Halvet(Uzlet) Ve Çile5.Celvet Veya Halvet Der-
Encümen7.Arif8.Veli Ve Valayet(İki Tür Velayet Vardir;Velayeti Amme,Velayeti Hassa)

S.11)İBADET VE AHLAKA DAIR OLANLARI MADDE MADDE BIRER CÜMLE İLE AÇIKLAYINIZ
C.11)İbadet;Allahin Rizasina Yönelik Her Türlü Davraniş.Takva;Kalbi Günahlardan Temizleme.Vera;Haram Ve Yasak Olan Şeylerden Uzak Durmak,El
Çekmek,Şüpheliden Sakinmak.Tevbe;Bir Kimsenin Hatasindan Dönmesi.Zikir;Allahi Anmak,Unutmamak.Zühd;İnsanin Dünyaya Meyletmemesi.Sabir;İnsanin
Başina Gelen Sikintilara Katlanmasi(Kuranda 100den Fazla Yerde Sabirdan Türemiş Kelimeler Geçmektedir)İhlas;Kişinin Amelllerinde Yalnizca Allah Rizasini
Gözetmesi.Sidk;İnsanin İçiyle Disinin ,Özüyle Sözünün Bir Olmasi.Riza;Makamlarin En Üstünü.Allahin Karsisinda Yaratilanin İtirazsiz Boyun Eğmesi.

S.12)SEYRÜ SÜLUK UNSURLARDAN MÜCAHEDE VE RIYAZETI AÇIKLAYINIZ.
C.12)Mücahede;İnsanin Nefsani Arzularina Direnip Savaşmasidir.Riyazet İse Bu Arzulari Dizginleyip En Askariye İndirgemesidir.

S.13)MÜCAHEDENIN DIĞER ADI NEDIR?
C.13)Nefs İle Cihad Veya Cihadi Ekber.Peygamberimiz (S.A.V)Nefs Mücadelesini Büyük Cihad Olarak Adlandirmistir.İşin Basi Mücahede,Ortasiriyazet,Nihayetide
Müşahededir.

S.14)NEFSIN HAYRA ENGEL 2 SIFATI VARDIR.BUNLAR NEDIR?
C.14)1.Heva Ve Heveslere Dalmak.2.İbadet Ve Taatten Kacinmak.

S.15)MÜCAHEDE VE RIYAZETIN 3 ESASI VARDIR BUNLAR NELERDIR?
C.15)Açlik(Cü) Ve Az Yemek(Killeti Taam),Az Uyumak(Killleti Menam),Az Konusmak(Killeti Kelam) Halvet Veya Uzlet Denilen Çile Ve Erbainide İlave Edebiliriz.

S.16)TAHAKKUK NEDIR?TAHAKKUK KAVRAMLARI KAÇA AYRILIR?
C.16)Seyrü Süluk Sonucunda Elde Edilen Hal Ve Tecrübi Bilgileri İfade Eder.Tahakkuk Kavramlari 2 Ana Basliğa Ayrilir.1.Kalbi Ve Vicdani Kavramlar2.Marifet Ve
Bilgi Kavramlari.

S.17)KALBI VE VICDANI KAVRAMLAR NELERDIR HER BIRINI BIRER CÜMLE İLE AÇIKLAYIN.
C.17)1.Vecd Ve İstiğrak.Vecd;Aşk Ve İştiyak Sarhoşluğu Kendinden Gecmek.Vecd 3 Sekilde Gerçeklesir.A)Tevacüdb)Vecdc)Vücud 2.Cezibe,Hakkin Kulunu Kendine
Yakinlastirmasi,Cekmesi.Kurani Kerimde Allah Diledigini Kendine Ceker Denilmiştir(Sura)
3.Ask Ve Muhabbet.Şiddetli Sevgi.Manevi Zevk Ve Haz Halidir.4.Havf Ve Reca.Havf;Korku,Reca İse Ümit Etmektir.Havf Ve Reca İmanin Sihhatli Olmasi İçin
Gerekmektedir.Mümin Havf Ve Reca Arasinda Olmalidir.Kabz Ve Bastda ,Havf Ve Recadan Sonra Gelir.Kabz;Daralmak,Bast;Genişlemektir.Cezayi Gerektiren
Manevi Bir Durumun Kalbe Girmesiyle Belirir,Mükafat Ümidiyle Ferahlamayada Bast Denir.5.Heybet Ve Ünset;Korku Ve Kaygiyi Uyandiran Hal Heybet,Allahin
Cemalini Düşünerek Kalbin Rahatlamasi Ünstür.6.Gaybet Ve Huzur.Gaybet Kendinden Gecmek,Huzur Allahin Karsisinda Gibi Hissetmek.7.Mahv;Yok
Olma.İsbat;Var Olma .8.Sekr;Manevi Sarhosluk,Sahv;Ayik Olma Hali9.Fena Beka.Fena ;Geçici,Beka;Kalici10.Cem Ve Fark

S.18)TASAVVUF TARIHINDE SEKR HALINI SAHVDAN ÜSTÜN KABUL EDEREK BIR EKOL OLUSTURAN KIMDIR?
C.18)Bayezid Bistamidir.Ekolunun Adi Tayfuriyyyedir(Bu Akimin En Bariz Özelliği Tasan Cosan Vecdli Bir Akim Olmasidir).Mevlana Ve Yunusda Bu Ekolden
Sayilabilir.

S.19)TASAVVUF TARIHINDE SAHV ,TEMKIN VE HUZUR HALININ TEMSILCISI KIMDIR?
C.19)Cüneyd Bağdadi

S.20)FENA VE BEKA KAVRAMINI EN YAYGIN BIÇIMDE KULLANAN KIMDIR?
C.20)Ebu Said Harraz.Tasavvufda Fena Kavrami Belli Tasniflere Tabi Tutulmustur.1.Fenayi Zat2.Fenayi Sifat3.Fenayi Fiil.Fenanin Birde Seyrü Süluk Sürecine Göre
Siralananlar Vardir.A)Fena Fil İhvan B)Fena Fiş Şeyh C)Fena Fir Resul D)Fenafillah

S.21)CEM VE FARK GÖRÜŞÜNÜN TEMSILCISI KIMDIR?
C.21)Ebul Abbas Kasim Seyyyari

S.22)MARIFET VE BILGI KAVRAMLARI NELERDIR?
C.22)1.Marifet Ve İrfan2.İkan Ve Yakin(Kurani Kerindekiisimleri İlmel Yakin,Aynel Yakin,Hakkal Yakin)3.Keşf Ve Mükaşefe 4.İlham5.Mihadara Ve Müşahede 6.Feth
Ve Feyz 7.Levaih ,Tavarik,Levami8.Tecelli9. Varidat Ve Havatir 10.Vakia Ve Vakiat

S.23)MÜKAŞEFE İLMININ GAYESI NEDIR?
C.23)Marifet Elde Etmek,İnsan ,Varlik Ve Allah Gibi Konularda Akil,Nazar Ve İstidlal Yolunun Disinda Kalbi Bilgi Saglamaktir.

S.24)İBNI ARABININ İLHAM VE FETHLERI KONU EDINEN ESERININ ADI NEDIR?
C.24)El Fütühatül Mekkiyye(Mekkede Gelen İlhamlari Konu Edinmiştir)
10. ÜNİTE / TASAVVUFTA VARLIK VE İNSAN

yagmur_7-c
Thu 30 January 2014, 11:38 pm GMT +0200
ALEYKÜM SELAM;
Emeğinize sağlık. Çok güzel olmuş..
S.17)KALBI VE VICDANI KAVRAMLAR NELERDIR HER BIRINI BIRER CÜMLE İLE AÇIKLAYIN.
C.17)1.Vecd Ve İstiğrak.Vecd;Aşk Ve İştiyak Sarhoşluğu Kendinden Gecmek.Vecd 3 Sekilde Gerçeklesir.A)Tevacüdb)Vecdc)Vücud 2.Cezibe,Hakkin Kulunu Kendine
Yakinlastirmasi,Cekmesi.Kurani Kerimde ALLAH Diledigini Kendine Ceker Denilmiştir(Sura)
3.Ask Ve Muhabbet.Şiddetli Sevgi.Manevi Zevk Ve Haz Halidir.4.Havf Ve Reca.Havf;Korku,Reca İse Ümit Etmektir.Havf Ve Reca İmanin Sihhatli Olmasi İçin
Gerekmektedir.Mümin Havf Ve Reca Arasinda Olmalidir.Kabz Ve Bastda ,Havf Ve Recadan Sonra Gelir.Kabz;Daralmak,Bast;Genişlemektir.Cezayi Gerektiren
Manevi Bir Durumun Kalbe Girmesiyle Belirir,Mükafat Ümidiyle Ferahlamayada Bast Denir.5.Heybet Ve Ünset;Korku Ve Kaygiyi Uyandiran Hal Heybet,Allahin
Cemalini Düşünerek Kalbin Rahatlamasi Ünstür.6.Gaybet Ve Huzur.Gaybet Kendinden Gecmek,Huzur Allahin Karsisinda Gibi Hissetmek.7.Mahv;Yok
Olma.İsbat;Var Olma .8.Sekr;Manevi Sarhosluk,Sahv;Ayik Olma Hali9.Fena Beka.Fena ;Geçici,Beka;Kalici10.Cem Ve Fark

saniyenur
Sun 2 March 2014, 09:32 pm GMT +0200
Kısa ve öz bilgiler olmuş, soru cevap gidilerek de konular daha anlaşılır hale gelmiş Allah razı olsun emeğinize sağlık.

burcu113
Tue 7 April 2015, 08:43 pm GMT +0200
Soru cevap seklinde olması çok iyi olmuş teşekkürler.