- Ünite 8 Ders Özetleri

Adsense kodları


Ünite 8 Ders Özetleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
hafiza aise
Fri 8 November 2013, 03:14 pm GMT +0200
8. ÜNİTE / TEKLİFİ VE VAD’İ HÜKÜMLER

1-TEKLİFİ HÜKÜM NE DEMEKTİR?
Cevap:şar inin mükelleften bir fiili yapıp veya yapmaması istemesine veya serbest bırakmasına denir

2- FAKİHLERE GÖRE TEKLİFİ HÜKÜMÜN TARİFİ NEDİR?
Cevap: Mükelleflerden sâdır olan fiillere, ġârî‟in yapılmasını veya
yapılmamasını istemiş yahut yapıp yapmamada serbest bırakmış olmasına göre bağlanan şer‟î
vâsıftır.

3- VACİBİN TARİFİ NEDİR?
Cevap: şâri‟in yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği fiildir.

4- VACİBİN HÜKMÜ NEDİR?
Cevap: yerine mutlaka getirlmesi gerekir. Yeerine getiren sevap, yerine getirmeyen ise büyük cezayı hak eder. İnkar eden kafir olur. Vacip ile farz arasında fark
yoktur.

5- HANEFİLERE GÖRE VACİBİN HÜKMÜ NEDİR?
Cevap: Yapılması kesin olarak gereklidir, terk eden farzı terk edenin
cezasından daha az bir cezayı hak etmiş olur; vâcib olduğunu inkâr edenin küfrüne
hükmolunmaz.

6- MUTLAK VACİN NEDİR?
Cevap: şarinin belirli bir zaman belirlemediği vaciptir.

7- MUKAYYET VACİB NEDİR?
Cevap: belirli bir zamanın içinde yapılması gereken vaciptir.

8- MUHADDET VACİB NEDİR?
Cevap: belirli bir miktarı olan vaciptir.

9- AYNİ VACİB NEDİR?
Cevap: şar inin herkesten izzat istediği vaciptir.

10-KİFAİ VACİP NEDİR?
Cevap: şâri‟in, ifasını, mükelleflerin her birinden bizzat değil de bütün olarak hepsinden
istediği vâcibtir.

11- MUAYYEN VACİP NEDİR?
Cevap: şarinin değişik şeyler istemeden mutlaka yapmasını istediği vaciptir.

12- MUHAYYER VACİP NEDİR?
Cevap: kesin seçenek olmayan vaciptir. Değişik seçenekleri olan vaciplere denir.

13- MENDUBUN TARİFİ NEDİR?
Cevap: şarinin yapılmasını kesinlikle istemediği ve yapılmadığında kötülemediği fiillerdir.

14- SÜNNETİ MÜEKKEDE NEDİR?
Cevap: Dinî vecibeler için birer tamamlayıcı niteliği taşıyan fiillerdir. Bağlayıcılığının olmadığını göstermek için bazen terkettiği sünnetlere de denir.

15- SÜNNETİ GAYRİ MÜEKKEDE NEDİR?
Cevap: peygamberimizin bazen yapıp bazen yapmadığı fiillerdir.

16- SÜNNETİ ZEVAİD NEDİR?
Cevap: peygamberimizin insan oluşu itibari ile normal hayatta yaptığı davranışlardır.

17- LİZATİHİ HARAM NEDİR?
Cevap: sebebsiz ve bastan beri haram olana denir.

18- LİĞAYRİHİ HARAM NEDİR?
Cevab: esasen meşru olan fakat belli bir sebeble haram kılınandır.(bayramda oruç tutmak)

19- MEKRUHUN TARİFİ NEDİR?
Cevap: yapılması yapılmamasından daha iyi davranıştır.

20- HANEFİLERDE HARAMIN HÜKMÜ NEDİR?
Cevap: fiili işleyenin cezaya müstahak olması, o fiilin haramlığını
inkâr edenin kâfir ve mürted sayılmasıdır.

21- TAHRİMEN MEKRUH NEDİR?
Cevap: yapılmamasını kesin ve bağlayıcı tarzda istenildiği fiildir.

22- TENZİHEN MEKRUH NEDİR?
Cevap: yapılmamasını kesin olmayan ve bağlayıcılı olmayan tarzda istenildiği fiildir

23- MÜBAH NEDİR?
Cevap: şarinin yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fiildir.