- Ünite 7

Adsense kodları


Ünite 7

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Wed 19 December 2012, 05:46 pm GMT +0200
ÜNİTE 7

Kıyasın dört şekli
S) mantıkta şekil neyi ifade eder?
C) şekil bir yüklemli kıyasta O.T nin yerini yani büyük ve küçük önermelerdeki yerini ifade eder.
 
S) O.T nin öncüllerde bulunduğu yere göre kaç kıyas şekli vardır?
C) 1.şekil 2. şekil 3. şekil 4. şekil
O B B O O B B O
K O K O O K O K
K B K B K B K B
 
S) 1. şekilde orta terimin konumu nedir? Örnek verin
C) orta terimin B Ö de konu, K Ö de yüklem olarak bulunduğu şekildir.
Her argümanda zihin çalışmaktadır; A (B.Ö)
O.T (konu)
Her kıyas bir argümandır; A (K.Ö)
O.T ( yüklem)
Her kıyasta zihin çalışmaktadır. A (sonuç)
 
S) 1. şekilden kaç mod çıkartılır?
C) 1. şekilden şu dört mod çıkartılır:
1. mod: Her O B dir A 2. mod Her O B dır A
Her K O dır A Bazı K O dur I
Her K B dır A bazı K B dir I
 
3. mod Hiçbir O B değildir E 4. mod Hiçbir O B değildir A
Her K O dur A Bazı K O dur I
Hiçbir K B değildir E Bazı K B dir O
 
S) 1. şeklin kaç kuralı vardır?
C) a) küçük önerme olumlu olmalıdır
b)büyük önerme tümel olmalıdır
 
S) 2. şekilde orta terimin konumu nedir?
C) orta terimin her iki öncülde de yüklem olarak bulunur.
Her deve dört ayaklıdır; A (B.Ö)
O.T (yüklem)
Hiçbir insan dört ayaklı değildir; A (K.Ö)
O.T(yüklem)
Hiçbir insan dört ayaklı değildir A (sonuç)
 
S) 2. şekilden çıkan modlar nelerdir?
C) 1.mod Her B O dur A 2. mod Her B O dur A
Hiçbir K O değildir E Bazı K O değildir O
Hiçbir K B değildir E Bazı K B değildir O
 
3. mod Hiçbir B O değildir E 4. mod Hiçbir B O değildir E
Her K O dur A Bazı K O dur I
Hiçbir K B değildir E Bazı K B değildir


S) 2. şeklin kuralları nelerdir?
C) a) iki öncülden birinin olumsuz olması gerekir.
b) büyük önerme tümel olmalıdır.
S) 3. şekilde orta terimin konumu nedir?
C) Orta terim her iki öncülde de konu olarak bulunur.
 
Musa’ya vahiy gelmiştir; A (B.Ö)
O.T (konu)
Musa insandır;
O.T (Konu)
Bazı insanlara vahiy gelmiştir.
 
S) 3. şekilden kaç mod çıkar? Bunlar nelerdir?
C) 6 mod çıkar.
1. mod: Her O B dir; A 2. mod Her O B dir; A
Her O K dir; A Bazı O K dır; I
Bazı K B dir I Bazı K B dir I
 
3.mod Hiçbir O B değildir E 4. mod Hiçbir O B değildir E
Her O K dır A Bazı O K dır I
Bazı K B değildir O Bazı K B değildir O
 
5.mod Bazı O B dir I 6. mod Bazı O B değildir O
Her O K dır A Her O K dır A
Bazı K B dir I Bazı k B değildir O
 
S) 3. şeklin kuralları nelerdir?
C) a) küçük önerme olumlu olmalıdır
b) sonuç daima tikeldir.

S) 4. şekilde orta terimin konumu nedir?
C) orta terim B.Ö de yüklem, K.Ö de konu olarak bulunur.
Her insan canlıdır; A (B.Ö)
O.T ( yüklem)
Her canlı ölümlüdür; A (K.Ö)
Bazı insanlar ölümlüdür. I (sonuç)

S)4.şekilin modları nelerdir?
C) 1.mod: her B O’dur A
 2.mod her B O’durher O K’dır A hiçbir O K’değildir.bazı K B ‘dir I hiçbir K B değildir
 3. mod hiçbir B O değildir; E
 4. mod. hicbir B O değildir; EN Her O K’dır A bazı O K’dır ; I Bazı K B değildir O bazı K B değildir. O
 5.mod: bazı B O’dır I Her O K’dır. A Bazı K B’dır I

S) 4. şeklinde kuralları nelerdir?
C) a) büyük önerme olumlu olursa, küçük önermede tümel olur.
b) küçük önerme olumlu olursa sonuç daima tikel olur


hafiza aise
Wed 11 September 2013, 12:18 pm GMT +0200
Linkler yenilenmiştir.