- Ünite 6 Ders Özetleri

Adsense kodları


Ünite 6 Ders Özetleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
hafiza aise
Mon 4 November 2013, 01:02 pm GMT +0200
6. ÜNİTE / KUR’AN-I KERİM’DE ALLAH

S1:KUR’AN-I KERİM BAŞTAN SONA KADAR OKUNDUĞUNDA GÖZE ÇARPAN ÜÇ HUSUS NEDİR?
C1:Allah,insan,alem.

S2:KUR’AN-I KERİM’İN EN ÖNDE GELEN KONUSU NEDİR?
C2:İnsana Allah’ın varlığını,birliğini,güzel isimlerini,Allah-alem ve Allah-insan ilişkisini anlatmak,din için hayati önem taşıyan hususlarda insanı aydınlatmaktır.

S3:KUR’AN-I KERİM’İN HEDEFİ NEDİR?
C3:İnsanı hem bu dünyada hem de öteki dünyada(ahrette)mutluluğa ulaştırmaktır.

S4:KUR’AN’DA ALLAHÜ TEALA ANLATILIRKEN NASIL BİR YOL SEÇİLMİŞTİR?
C4:Kur’an-ı Kerim’de Allah anlatılırken en tabii,akla en yatkın ve en kolay yol seçilmiştir.

S5:KUR’AN(KELAMULLAH) BİZDEN NE İSTER?
C5:Öncelikle bizim bilgi edinme vasıtalarımızı,yani duyularımızı,aklımızı,sezgimizi kendi iç dünyamıza ve bütün zenginliğiyle dış dünyamıza çevirmemizi
ister.Bakmamızı,görmemizi,duymamızı,akletmemizi,fikretmemizi,fıkhetmemizi talep eder.

S6:KUR’AN’IN DİĞER BÜTÜN KİTAPLARDAN AYRI OLAN ÖZELLİĞİ NEDİR?
C6:Kur’an kendini bize gönderenvarlığı tanıtır.Onun zatı hakkında ipuçları verir ama daha ziyade sıfatları,fiilleri ile bize onu tanıtır.

S7:ANA HATLARIYLA CAHİLİYE DÖNEMİNDEKİ TANRI ANLAYIŞI NEDİR?
C7:Arabistan’da bazı insanlar ya da kabileler Allah adıyla bilinen tanrıya inanırlardı.Çok tanrılı sistemde Allah’ı tanrıların başı,Mekke’deki Ka’be’nin Rabbikabul
ediyor,öteki tanrılarıda bu üstün tanrı ile insanlar arasında aracı sayıyorlardı.

S8:CAHİLİYE DÖNEMİ İNSANIN İNANDIĞI TANRI İNANCI İLE İSLAMIN ALLAH İNANCI ARASINDAKİ FARK NİÇİN CAHİLİYE DÖNEMİ İNSANIN HOŞUNA
GİTMEMİŞTİR?
C8:Cahiliye dönemi insanının inandığı tanrı hiçbirşeye karışmıyordu. Allahü Teala ise insanların bütün yaptıklarının hesabını birgün vereceklerini,mesul
olacaklarını Kur’an’da açık bir dille bildiriyordu.BU durum cahiliye döneminde özellikle toplumun yönetimini ve ekonomisini elinde tutanların hoşuna gitmiyordu.

S9:ARABİSTAN PAGANİZMİNİN DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN İÇİNDEKİ ALLAH KAVRAMININ YAPISINDAKİ ÖZELLİKLER NELERDİR?
*Bu kavramda ALLAH dünyanın yaratıcısıdır.
*Yağmuru veren O’dur,daha genel olarak arz üzerinde herşeye hayat veren O’dur.
*Yemin törenlerine başkanlık eden odur.
*Geçici diyebileceğimiz bir monoteizm(tevhid)in objesidir.
*Nihayet Allah Ka’be’nin rabbidir.

S10:HANİF NEDİR? HANİF DİNİNDEN KASIT NEDİR?
C10:Hanif,doğru inanan,hak yolda olan,Allah’ı bir bilen demektir. Hanif dininden kasıt, Hz.İbrahim’den gelen ve onun yolunda olanlardır.
**Haniflik:Hz.İbrahim’in din ve milletinin vasfı olmakla beraber yalnız ona mahsus değil,genellilkle puta tapıcılığın zıddı olarak bütün peygamberlerin tevhid ve
ihlas dinin adıdır.

S11: İHLAS SURESİNİN İNİŞ SEBEBİ NEDİR?
C11:Araplar Hz.Muhammed’in bahsedip durduğu Rabb ve Allah’ın nesebini sorarlar ve bu sorulara cevaben ihlas suresi inmiştir.

S12: İSLAM DİNİNİ DİĞER DİNLERDEN AYIRAN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLER HANGİ SUREDE VURGULANMIŞTIR?
C12:İhlas suresinde vurgulanmıştır.B da Allah’ın birliği,O’nun hiçbirşeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmaması,doğurmamış ve doğurulmamış olması ve O’na
hiçbirşeyin ve hiçbir kimsenin denk olmamasıdır.

S13: İZUTSU’NUN KUR’AN’DA ALLAH VE İNSAN İSİMLİ ESERİNE GÖRE ALLAH KELİMESİNİN KAÇ ANLAMI VARDIR?
C13:Bir esas birde izafi anlamı vardır.

S14:İNSANI ALLAH’A İNANMAYA GÖTÜREN ÜÇ ANA YOL NEDİR?KURAN-I KERİM’DEN BİR AYETLE ÖRNEK VERİNİZ.
C14:*İnsanın iç dünyası *Dış dünya *İnsanoğlunun geçirmiş olduğu tarihi tecrübe. ‘Kesin olarak insanlar için yeryüzünde (afak) ve kendi içiniz(enfüs)de (Allah’ın
varlığına)ilişkin nice deliller vardır,görmüyor musunuz?”(Zariyat,21/51).

S15:KUR’AN HANGİ YOL İLE İLAHİ VARLIĞIN ŞUURUNA ERMEMİZİ İSTİYOR?
C15:Öz varlığımız üzerinde düşünmemizi ve oradaki ayetleri yani işaretleri ipuçlarını görmemizi neticede kendimizi tanımak yoluyla ilahi varlığın şuuruna
ermemizi ister.
Allah’ın birliğine Kuran’dan bir ayetler örnek veriniz.’Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı yer ve göğün dengesi bozulurdu.Taht’ın sahibi olan
Allah,onların nitelendirmelerinden yücedir.”(Enbiya21/22)

S16:KUR’AN-I KERİM’DE ALLAH’IN BİLGİSİ KONUSUNDA SÖYLENEBİLECEK EN ÖNEMLİ ŞEY NEDİR?
C16:Allah’ın her şeyi bildiği ve bilgisi dışında hiçbir şeyin olmadığıdır.
**’Göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir.İçinizde sakladıklarınızı da açığa vurduklarınızı da bilir.Allah kalplerdekini en iyi bilendir”.( Teğabün64/4)

S17:KUR’AN BİZE ALLAH’IN RAHMETİNİ VE ADALETİNİ NASIL TANITIR?
C17:’Bize bu dünyada da ahrette de iyilik yaz.Kuşkusuz biz Sana yöneldik”:ALLAH dedi ki: ‘Azabımla dileyeni(azabımı hak edeni)cezalandırırım.Rahmetim ise her
şeyi kuşatmıştır.Rahmetimi; sakınanlara ,zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım”.(A’raf7/156).

S18:KUR’AN LİSANINDA ADALET NEDİR?
C18:Herkese hakkını vermek ve hak ettiği muameleyi yapmaktır.

S19:ALLAH’IN YARATMASI KONUSUNDA ÖNCELİKLE BELİRTMEMİZ GEREKEN NEDİR?
C19:Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmaktadır ve mutlak yaratan O’dur.

S20:ALLAH’IN HERŞEYE GÜCÜNÜN YETMESİ İFADESİNİ NASIL ANLAMALIYIZ?
C20:Mutlak güç olarak anlamak gerekir. Allah’ın takdir edilecek herşeye gücü yeteceğinin bilinmesi gerekir.

S21:KUR’AN’IN BİZE ALLAH’I HEM ÇOK YAKIN VE HEM DE ÇOK UZAK OLARAK TANIMLAMASININ SEBEBİ NEDİR?
C21: Kur’an’ın temelde cahiliye insanına aracıları kaldırıp doğrudan Allah’a ulaşma yolunun açık olduğunu göstermek ve vurgulamak içindir.

S22:AYETLERDE ALLAH’IN SEVDİKLERİ NASIL SIRALANMAKTADIR?
C22:*Takva sahiplerini *günahlarından arınanları *Salih amel işleyenleri *tövbe edenleri *sabredenleri * Allah’a tevekkül edenleri *adil olanları *titizlikle
temizlenenleri Allah sever.

S23:ALLAH KİMLERİ SEVMEZ?
C23:-kafirler –inkarcılar –bozguncular –kibirliler –israf edenleri –zalimleri –hainleri sevmez.

S24:MEVEDDET NEDİR?
C24:Sevgi ve dostluk demektir.Ancak mevedde sıradan bir sevgiyi değil ahlaki boyutu da olan derin bir duyguyu hatıra getirmektedir.

S25:ALLAH’IN İSİM VE SIFATLARI NEYE İŞARET EDER?
C25:İnsanın tefekkür etmesine işaret eder.
*Allah’ın isimlerinden hareket ederek sıfatlarına,sıfatlarından fiillerine ulaşmak mümkündür