- Ünite 5 Ders Özetleri

Adsense kodları


Ünite 5 Ders Özetleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Wed 20 November 2013, 03:38 pm GMT +0200
5. ÜNİTE FELSEFİ EKOLLER VE İLİMLER

S) “İNSAN SANATLARININ DEĞER VE MERTEBE BAKIMINDAN EN ÜSTÜNÜ FELSEFEDİR.FELSEFENİN TARİFİ : İNSANIN GÜCÜ ÖLÇÜSÜNDE VARLIĞIN HAKİKATİNİ
BİLMESİDİR.ÇÜNKÜ FİLOZOFUN BİLGİDEN AMACI GERÇEĞİN BİLGİSİNİ YAKALAMAK,DAVRANIŞININ AMACI İSE SÜREKLİ FİİL DEĞİL GERÇEĞE GÖRE
DAVRANMAKTIR “SÖZÜ KİME AİTTİR.
C)Kindi-Felsefi risaleler

S)İSLAM FELSEFESİNDE EKLEKTİK BİR DÜŞÜNCE SİSTEMİ KURAN FELSEFE EKOLÜ HANGİSİDİR?
C)İhvan-ı Safa

S)İSLAM KÜLTÜRÜNDEN VE BAŞKA KÜLTÜRLERDEN ETKİLENEN EKOLLERDEN EN GÜÇLÜ İKİ EKOL HANGİSİDİR?
C)Meşşailik-İşrakilik

S)FELSEFEYİ ÖNCE İNSAN EYLEMLERİ ÜZERİNDE BİR DÜŞÜNCE FAALİYETİ OLARAK GÖRDÜĞÜ İÇİN AHLAK KONUSUNU ÖNE ÇIKARAN FELSEFE EKOLÜ
HANGİSİDİR?
C)Stoacılık

S)STOACI FELSEENİN İSLAM DÜNYASINDA TANINMASINI SAĞLAYAN FİLOZOFLAR KİMLERDİR?
C)İskender afrodisi-Yahya en nahvi

S)TABİİYYUN KELAMCILARI OLARAK ANILAN KELAMCILAR KİMLERDİR?
C)İbrahim bin Nazzam ve Cahız

S)NAZZAM HER PARÇANIN SONSUZA KADAR BÖLÜNEBİLECEĞİNE İNANMIŞ HER ŞEYİN BİR ANDA YARATILMIŞ VE AÇIĞA ÇIKMA ZAMANI GELİNCEYE KADAR
GİZLİ TUTULDUĞUNU SÖYLEDİĞİ DÜŞÜNCESİNİN İSMİ NEDİR?
C)Kumun ve Buruz

S)TABİİYYUNUN EN MEŞHUR TEMSİLCİLERİ KİMLERDİR?
C)Serahsi ve Ebu Bekir Errazi

S)EN MEŞHUR MEŞŞAİ FİLOZOFLAR KİMLERDİR?
C)Kindi-Farabi-Miskeveyh-İbni Sina-İbni Bacce-İbni Tufeyl-İbni Ruşd

S)BATIDA MÜSTAKİL İSLAM FİLOZOFU OLARAK,MEŞŞAİLİĞE KARŞI ELEŞTİRİLERİ TOPLADIĞI MAKASI DUL FELASİFE ADLI ESERİYLE TANINAN FİLOZOF KİMDİR?
C)Gazali

S)İŞRAKİLĞİN SAVUNDUĞU DÜŞÜNCE NEDİR?
C)Hakikatin salt akılla değil, doğrudan sezgi ya da bir iç aydınlanma yoluyla kavranabileceği fikrine dayanan işrakilik bir yönünde meşşai felsefeye tepki olarak
doğmuştur.

S)FELSEFİ İLİMLER NELERDİR?
C)Mantık-Bilgi Felsefesi-Metafizik-Ahlak ve Siyaset

hafiza aise
Sun 5 January 2014, 04:08 pm GMT +0200
Soru1:  Revakiyye kaynağını nereden alır?
Cevap : Kıbrıslı Zenon

Soru 2: Revakiyye akımına verilen diğer isimler nelerdir?
Cevap: Stoacılık, Ruhaniyyun, Ashabu’r Revak, Ustuvaniyyun, Ustuvani, Ashabu’l-Ustuvan

Soru 3: Revakiyye akımının görüşlerine hangi İslam filozoflarında rastlanılır?
Cevap: İskender Afrodisi, Yahya En-Nahvi

Soru 4: Akla ve tabiata uygun yaşamayı savunan görüşe ne denir?
Cevap : Revakiyye

Soru 5: Ataraksia,Apetheia, Lagos ne demektir?
Cevap: Ataraksia:Buhranlar karşısında ruh sukunetini korumaktır.
Apatheia:Kayıtsız kalmaktır
Lagos:Doğa kanunlarıdır

Soru :6 Revakiyye görüşüne göre hikmet nelerden teşekkül eder?
Cevap:Hikmet; mantık,fizik,ahlaktan ibarettir

Soru 7:Her şeyin eskidiğini ve değiştiğini değişmeyen tek şeyin zaman olduğunu savunan akımın adı nedir?
Cevap: Dehriyyun

Soru 8:Dehriyyun’un  görüşlerine hangi İslam filozofunda rastlanılır?
Cevap :İbn Ravendi

Soru 9: Dehriyyun a verilen diğer isimler nelerdir?
Cevap: Maddiyyum, Zındıklık,Duyumcular,Mülhidler, Muattıla(ateist)

Soru 10: Dehriyyun Kaynağını nereden alır?
Cevap: Eski yunan Filozofları  Heraklitos demoritos epiküros

Soru 11: Rebiyyun akımının görüşleri hangi İslam filozoflarında görülür?
Cevap: İbni Mukaffa ve Ömer Hayyam

Soru 12:Rebiyyun kaynağını nereden alır?
Cevap : Kadim Yunan filozofu Phyrrhon dan alır

Soru 13: Şüphecilere İslam felsefesinde hangi ismle anılırlar?
Cevap :Rebiyyun

Soru 14: Tabiyyun akımının kökeni nedir?
Cevap: Atomcular ve Empodogles tir

Soru 15: Tabiatçi ekole İslam felsefesinde ne ad verilir?
Cevap Tabiyyun

Soru 16: Tabiyyun görüşüne hangi mutezile kelamcılarında rastlanılır?
Cevap :İbni Nazzam ve Cahız

Soru 17: Tabiyyun görüşüne hangi İslam filozofunda rastlanılır?
Cevap: SerahsiEbu Bekr er-Razi

Soru 18: Kumun ve bûruz ne demektir?
Cevap: Nazzam a göre her şey bir anda yaratıldı. Zamanı gelince ortaya çıkar. Buna Kumun ve Buruz denir.

Soru 19: Aristoteles ve Yeni Platon culuk İslam felsefesinde hangi akımı oluşturmuştur?
Cevap: Meşşailik

Soru 20: Meşşai Filozoflar kimlerdir?
Cevap: Kindi,Farabi, Miskeveyh, İbni Sina, Bacce, İbni Tufeyl, İbni Rüşt

Soru 21: İşrakiyye nin kurucusu kimdir?
Cevap:Sühreverdi

Soru 22:İşrakiyenin amacı nedir?
Cevap : Hikmet geleneğini canlandırmaktır.

Soru 23: Felsefenin temel meseleleri nelerdir?
Cevap: 3 tanedir bunlar: Bilgi kuramı, EPİSTEMOLOJİ dir. İkinci ilgi alanı varlık sorunudur. Üçüncü konusuda DEĞER kavramıdır.

Soru 24:Aristoteles in Mantık kitabının adı nedir?
Cevap:Oragon

Soru 25:İsagoji kitabının yazarı kimdir?
Cevap :Porohirus

Soru 26: Mantık ilmini tamamen reddeden kimdir?
Cevap:İbni Teymiyye

Soru 27: Bilgi felsefesi (Epistemoloji) sorun olarak hangi konuları incler?
Cevap: duyu, akıl ve sezgi,  bilgi, bilginin dereceleri, vahyin imkanı, mucize,peygamberlik, akıl vahiy ilişkisi ve ilimlerin sınıflandırmasını işler

Soru 28: Farabiye göre Bilgi erdeminin bölümleri nelerdir?
Cevap: 4 tanedir bunlar a)Nazari Erdem b)Düşünme Erdem c)Ahlaki Erdem d)

Soru 29:Metafizik hangi konuları inceler
Cevap: 1)varlık ilmi varlıkların var oluş ve yok oluşu sürecini inceler. 2)Kozmoloji (Kevn ve fesat) 3) İlahiyatZüleyha
Sat 29 August 2020, 11:39 pm GMT +0200
 Kısa ve öz bir çalışma soru cevap oluşu akılda kalması acısından çok yararlı.Emeklerinize sağlık çok güzel bir paylaşım.Selam ve dua ile..