- Ünite 5 Ders Özetleri

Adsense kodları


Ünite 5 Ders Özetleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
hafiza aise
Mon 4 November 2013, 01:01 pm GMT +0200
5. ÜNİTE / KUR’AN—KERİM’DE VAHİY OLGUSU

S1) VAHİY NEDİR ?
C1) Bir şeyi karşıdakine gizli ve süratli bir şekilde bildirmektir.

S2) VAHYİN SÖZLÜK MANASI NEDİR ?
C2) Fısıldamak, ima-işaret etmek, ilham-telkin etmek, vesvese vermek, emretmek, yazmak.

S3) VAHİY KURANI KERİMDE KAÇ YERDE GEÇER ?
C3) 80 yerde geçer.

S4) KURANI KERİMDE VAHİY FAİLİ AÇISINDAN NELERE DALALET EDER ?
C4) 70 yerde vahyin faili Allahüteala, diğerlerinde Allah dışı varlıklardır.

S5) BEŞERİ VAHİY NEDİR ?
C5) Vahiy teriminin içerdiği sözlük manalarından ‘’ fısıldamak, haber vermek’’ gibi anlamlarına izafeten Allahüteala dışındaki varlıkların birbiriyle bu anlamda
iletişim ve etkileşimine denir.

S6) İLAHİ VAHİY ( ALLAHÜTEALAYA AİT OLAN ) MUHATABI AÇISINDAN KAÇA AYRILIR ?
C6) 2 ye ayrılır.
Genel tekvini vahiy ; Allahütealanın varlıklar alemine vahyidir.
Özel teşrii vahiy : Allahütealanın insanlara iletmek istediği ilahi mesajlarını doğrudan veya Cebrail aracılığıyla bildirmesidir.

S7) EHLİ SÜNNET ALİMLERİ İNSANOĞLUNA GÖNDERİLEN İLAHİ VAHYİ KAÇ KISIMDA MÜTALAA ETMİŞLERDİR ?
C7) Kelamı nefsi ve kelamı lafzi olmak üzere 2 kısımda mütalaa etmişlerdir.

S8) ÖZEL VAHİY GELİŞ YOLLARI CİHETİNDEN KAÇ KISMA AYRILIR ?
C8) Vasıtalı ve vasıtasız olmak üzere 2 ye ayrılır.

S9) VASITALI VAHİY NEDİR VE KENDİ İÇİNDE KAÇ KISMA AYRILIR ?
C9) Vasıtalı vahiy : Hz. Peygamberi çoğu zaman vahyi Allahütealadan bir aracı vasıtasıyla almıştır.
Uyku esnasında
Ses aracılığıyla
Meleğin insan şeklinde gelmesi
Cebrailin asli sureti ile gelmesi

S10) VASITASIZ VAHİY NEDİR. VE KAÇ KISIMDIR ?
C10) Sadık rüyalar Perde arkasından konuşma İlham yolu ile

S11) PEYGAMBERİMİZE İLK VAHİY HANGİ ŞEKİLDE MEYDANA GELMİŞTİR ?
C11) Hz. Aişeden nakledildiğine göre ‘’ sadık rüya’’ ile ilk vahiy başlamıştır.

S12) KEVSER SURESİ HANGİ ŞEKİLDE NAZİL OLMUŞTUR ?
C12) Hz. Enetsen rivayetle Kevser suresi uyku esnasında nazil olmuştur.

S13) BAKARA SURESİNİN SON 2 AYETİ NE ŞEKİLDE NAZİL OLMUŞTUR ?
C13) Miraç gecesinde ‘’ perde arkasından konuşma’’ olarak nazil olmuştur.

S14) KURANI KERİMDE CEBRAİL AS. İÇİN HANGİ İSİM VE NİTELEMELER KULLANILMIŞTIR ?
C14) a- Cibril b- Ruh c- Ruhul Kudüs d- Rasül

S15 VAHİY MAHİYETİ AÇISINDAN HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİPTİR ?
C15) Gizlilik ve sürate sahiptir.

S16) VAHİY BEŞER DÜZLEMİNDE Mİ YOKSA MELEK DÜZLEMİNDE Mİ GERÇEKLEŞMİŞTİR ?
C16) Cebrail as. İnsan suretine girmek suretiyle beşer düzlemine inmiş olsa da ekseriyetle buluşma melek düzleminde gerçekleşmiştir. Hatta ibni Haldunun
mukaddimesinde zikrettiği üzere; bu durumda peygamber: manevi bir yükselişle adeta melekleşmektedir.

S17) HANGİ SAHABE ZAMANINDA KURANI KERİM MUSHAF HALİNE GETİRİLMİŞTİR ?
C17 Hz. Ebubekir

S18) ÖZEL VAHİY; VAHİY KELİMESİNİN YANI SIRA BAŞKA YÖNLERİ ORTAYA KOYAN FARKLI KAVRAMLARLA İFADE EDİLMİŞ MİDİR ?
C18) Edilmiştir. Bunların bilinmesi onun daha iyi anlaşılmasına vesile olacaktır.
Kavli ika, nida, kelam, rahmet, zikr, Furkan, beyine, ruh, kitap şeklinde ifade edilmiştir.

S19 KURANI KERİMDE ANLATILDIĞI ÜZERE PEYGAMBERİMİZE YAPILAN KÖTÜ İTHAMLAR NELERDİR ?
C19 Şair, Kahin, Mecnun, Sahir, Esatir, Effak, Beşer öğretisi

S20) İNSANOĞLUNUN RUHU VE ONUN FONKSİYONLARI OLAN DÜŞÜNME VE HİSSETME GİBİ ÖZELLİKLERİ HANGİ YÖNÜNÜ OLUŞTURMAKTADIR ?
C20) Gaybi yönünü oluşturmaktadır.

S21) İLK DÖNEMDE NAZİL OLAN MEKKİ AYET VE SURELERİN TEMEL KONULARI NELERDİR. NİÇİN ?
C21) Temel konuları : Allahın varlığı ve birliği konusu oluşturmuştur. Çünkü kuranın inmeye başladığı toplumun en önemli problemi şirke dayalı yanlış ilah
anlayışlarıdır.

S22) MEDİNE DÖNEMİNDE NAZİL OLAN AYETLERİN MUHTEVASI HANGİ KONULARI İÇERİR ?
C22) Muamelat ve ahkama dair konuları içerir. Çünkü sağlam ve doğru bir inanca sahip olan Müslümanlar, artık kendi devlet düzenlerini kurma aşamasına
gelmişlerdir.

S23) KENDİLERİNE SUHUF GÖNDERİLEN PEYGAMBERLER KİMLERDİR. KİME NE KADAR GÖNDERİLMİŞTİR.
C23) Hz. Adem as. : 10 Hz. Şit as. : 50 Hz. İdris as. : 30 Hz. İbrahim as. : 10