- Ünite 5

Adsense kodları


Ünite 5

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Sun 12 August 2012, 04:04 pm GMT +0200
ÜNİTE 5


*Tezyinat(süsleme) onun bir şubesi kabul edilen tezhip sanatı önemlidir.

*Timur Bağdattaki sanatkarları savaş ganimeti olarak Semerkanta götürmesinin ardından Heratta Timurlu Hanedanının dönemindeki altın çağını yaşamıştır.

*XV. ve XVI. yy Osmanlı tezhip sanatının en parlak deviridir.

*Tezhip arapçada "altınlamak" manasına gelir.Terim olarak  altın ve çeşitli renklerin kullanmasıyla yapılan süsleme sanatıdır.Sanatlarına ise MÜZEHHİP, MÜZEHHİBE adı verilir.

*Bitki kaynaklı mofiler , hatayı grubu adı altında toplanır..

*Tezyini motifler : desendeki yerlerine ve görevlerine göre 2 grupta toplanır.
-desenin hakim noktalarında kullanılan büyükçe ve ayrıntılı ara motifler.
-boşlukları dolduran deseni zenginleştiren sapların keşisme noktalarını kapatan daha küçük ve sade görünüşlü yardımcı motifler.

*Hazırlanış biçimleri dikkata alınırsa 3 grup desen vardır.
-pano özelliği taşıyan desenler
-ulama (praport) desenler
-geometrik desenler

*Tezhip çeşitleri;zemini boyalı klasik tezhip,zerenderzer,halkari,çifttahrir(havalı),zerefşan(altın serpme)

*Yazma eser tezhibi çeşitleri:zahriye tezhibi,sertevha (dibace) ve unvan sayfası tezhibi,bölümbaşı tezhibi,duraklar,mushaf gülleri,hatime tezhibi

*Hz.Muhammedin fiziki ve ahlaki güzelliklerini anlatan metinlerin yazıldığı hüsni hata Hilye denir.

*Hacı Ali et-Tebrizi Timur devri tezhip alanında eser veren musavvir ve müzehhiptir.

*Selçuklu devri tezhib üslubü eser veren müzehhip muhlis b. abdullah el hindidir.

*Osmanlı devri saray uslubları
-baba nakkaş uslubu
-sazyolu uslubu
-kara meni uslubu
-ali üsküdari uslubu
-atayolu uslubu
-ilhanlı ve memluk üslubu
-safevi dönemi tezhip uslubu

*Tezhip sanatının en parlak dönemi XVI.yy. da yaşamıştır.

*Tezyini türk motifleri
-çintemani
-hatayi
-penç
-rumi

*Tezhip sanatının kullanıldığı yerler
-murakkalar
-yazma kitaplar
-mushaflar
-hilyeler

*Sazyolu uslubunun en belirgin özelliği zengin yaprak ve hatayi motifler yanında hayvan motiflerinin kullanılmasıdır..

reyyan
Tue 8 July 2014, 04:31 pm GMT +0200
Tezhip sanatini da severim, ecdat estetiğe çok önem vermiş MaşaAllah. Allah razı olsun kardeşim.