- Ünite 4

Adsense kodları


Ünite 4

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
hafiza aise
Sun 4 November 2012, 10:24 am GMT +0200
ÜNİTE 4

1)Tanım nedir?
Konu itibariyle bir bilgi olup bir şeyin ne olduğunu ortaya koyar. Bu nedir ? sorusunun cevabıdır

2)Analiz ve Ssentez nedir?
Bir şeyin aynı cinsten olan şeylerle bir araya getirilmesi analiz,Farklı olduğu şeylerden ayırmaya ise Sentez denir

3)Kavli Şarih nedir?
Terimin anlamını açıklayıcı söz

4)Beş tümele göte tanım çeşitleri nelerdir?
a)Tam özsel tanım : Yakın cinsi ile yakın ayrımından meydana gelir
B)EKSİK ÖZSEL TANIM:uzak cinsi ile yakın ayrımdan meydana gelir
c)Tam ilintisel tanım:yakın cinsi ile hassasından meydana gelir
d)e-Eksik ilintisel tanım:uzak cinsi ile yakın ayrımdan meydana gelir

5)tanımlanan varlık durumlarına göre tanım çeşitleri nelerdir?
Adsal ve gerçek tanım

6)Adsal tanım nedir?
bir adın anlamının açıklanmasından meydana gelir üçgenin tanımı gibi

7)gerçek tanım nedir?
Nesnenin veya bir şeyin neden meydana geldiğinin tanımıdır

8)İnsan gülücü bir canlıdır. Tanımında GÜLÜCÜ hangi özelliktir?
Hassa

9)Atomun tanımı hangi tür tanıma girer?
Adsal tanım

10)Çay;çay otunun sıcak suyla demlenerek yapılan içecektir tanımı hangi tanıma girer?
gerçek (nesnel) tanım

11)tanım da kullanılan vasıtalara göre kaça ayrılır?
Emprik(tecrübi) Deney yoluyla öz belirlenen
Rasyonel(akli)tanım:Matematiks
el tanımlar böyledir

12)Bir terimi analiz erek öğelerini göstererek tanımlamak hangi tanımdır?
Analitik

13)Hatırlatıcı tanıma bir örnek verirmisiniz?
Konyalı uzun boylu bir kız vardı ya hani

14)Aşk sevginin ölçüyü aşmasıdır tanımındaki hata nedir?
Cins ile ayrım yer değişecek

15)Depremin acısı nedir? Tanımlayınız
Tanımlanamaz

16)İhvanüs safa kimin eseridir konusu nedir?
Farabi-eski flozofların yaptığı tanımı ele alır

17)Er-risale fil hudut kimin eseridir
İbni Sina –felsefi terimin açıklamasını ele alır

18)Tanım ile bölmenin farkları nelerdir?
 Tanım daha cok tanımlananın işleviyle ilgilidir.Bölme ise bölünenin kaplamıyla ilgilidir.
 
19)Bölme nadir?
BÖLME BİR BÜTÜNÜN BÖLÜMLERİNE AYRILMASIDIR
 
20)Klasik mantıkçılara göre bölme kaç çeşittir?
Bir tümün kendisini oluşturan elamanlarına bölünmesi
ÇAY: su+ şeker
 
21)KÜLLÜNÜN CÜZ İYATINA TAKSİMİ NEDİR?
Bölünenle bölümleri birbirinden ayrı şeyler değildir Yalnız bölünen bölümlerinden daha geneldir
ÇİZGİ:doğru çizgi-eğri çizgi gibi
 
22)BEŞ TÜMELE GÖRE BÖLME ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
a)Cinsin türlere bölünmesi- CEVHER(BÖLÜNEN)--CİSİM-(BÖLÜM)-RUH(BÖLÜM)
B)Cinsin ayrımları bölünmesi-sayı(bölünen)-teksayı(bölüm)-çift sayı(bölüm)
C)konunun ilintilerine bölünmesi-insan-(bölünen)-sağlıklı(bölüm)-sağlıksız (bölüm-ilinti) gibi
D)ilintinin farklı konulara bölünmesi –meziyetlerin –ruha-bedene Veya ıslanmak-yağmurla-hortumla gibi
 
23)Bölmenin şartları nelerdir?
a)bölme tam olmalıdır
B)BÖLÜMLER BÖLÜNENİN AYNI VEYA ONA AYKIRI OLMAMALIDIR
C)Bölünen terim bölümlerden daha genel olmalıdır
 
24)Sınıflandırma nedir?
Varlıkları cins ve türlerine bölerek onları bir sıra ve düzene göre düzenlemek
 
25)Bölme ile sınıflandırma arasındaki fark nedir?
Her bölme bir sınıflandırmadır .her bölme bir sınıflandırma değildir
 
26)Sınıflandırmayla tanım arasındaki ilişki nasıl açıklanır?
Tanımlaması yapılan bir terimin daha iyi açıklanması için sınıflandırmaya gidilir
 
27)Sınıflandırma çeşitleri nelerdir?
a)yapay sınıflandırma:kolaylık sağlamak için kışlıklar bir yere yazlıkları bir yere koymak gibi
B)doğal sınıflandırma:bilimsel sınıflandırma bitkiler hayvanlar
 
28)sınıflandırma şartları nelerdir?
a)sınıflandırma tam olmalıdır
b)sınıflandırılması yapılan terimlerin arasında bir ilgi olmalıdır örn:otomobil-kuş sınıflanamaz