- Ünite 4 Hint Dinleri I

Adsense kodları


Ünite 4 Hint Dinleri I

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Thu 20 March 2014, 03:30 pm GMT +0200
4. ÜNİTE / HİNT DİNLERİ-I

S.   HİNT ALT KITASINDA ORTAYA ÇIKAN EN ESKİ GELENEK HANGİSİDİR?
C.   Hinduizm

S.   HİNDUİZM MENSUPLARINCA NASIL ANILIR?
C.   Sanatana dharma (ezeli ebedi şeriat) olarak anılır.

S.   HİNDUİZMİ DİĞER DİNLERDEN AYIRAN EN ÖNEMLİ ÖZELLİK NEDİR?
C.   Bir kurucusunun olmaması.

S.   ARİ VEYA ARYA NE ANLAMA GELİR?
C.   Asil soylu anlamına gelir.

S.   ARİLERDE SOMA VE SURA NEYE DENİR?
C.   Sarhoş edici içkilere denir.
S.   ARİLERDE TANRILARIN ANASI OLARAK KABUL EDİLEN İSİM NEDİR?
C.   Aditi ‘dir.

S.   ARİLERDE ŞAFAK TANRIÇASI KİMDİR?
C.   Usas ‘tır.

S.   ARİLERDE GECE TANRIÇASI KİMDİR?
C.   Atri ‘dir.

S.   ARİLERDE ÖLÜM SONRASINA İNANÇ VAR MIDIR?
C.   Evet vardır.

S.   ARİLERDE SRADHA TÖRENLERİ NE İÇİN YAPILIR?
C.   Ölüler için yapılır.

S.   SAMSARA NE DEMEKTİR?
C.   Dünyadaki doğum ölüm yeniden doğuş döngüsünü ifade eder.

S.   KARMA NE DEMEKTİR?
C.   Ruhun bu fasit dairedeki hareketini düzenleyen prensibin adıdır.

S.   HİNT KÖKENLİ DİNLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
C.   Hint kökenli dinlerin ortak özellikleri:
   Maya ve avidya inancı
   Samsara ve karma inancı
   Mokşa veya nirvana inancı

S.   KLASİK HİNDU DÖNEMİ KAÇA AYRILIR VE BUNLAR NELERDİR?
C.   Klasik Hindu dönemi beşe ayrılır:
1.   Vedalar dönemi
2.   Sutralar dönemi
3.   Destanlar dönemi
4.   Puranalar dönemi
5.   Son darsana dönemi.

S.   HİNDU DİNİNDE MEZHEPLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
C.   Hindu dininde mezheplerin ortak özellikleri:
1.   Ortak kutsal metinler
2.   Ortak tanrılar
3.   Karma tenasuh inancı
4.   Ortak ahlaki ve manevi idealler
5.   Diğer ortak noktalar.
S.   DİĞER ORTAK NOKTALAR NELERDİR?
C.   Âlemle ilgili inançlar -ashrama dharma- hayatın gayesine ait inançlardır.

S.   HİNDUİZMDE İBADET NASILDIR?
C.   Hindularda ibadet, temelde bireysel bir faaliyettir.

S.   HİNDULARDA DİN ADAMININ İSMİ NEDİR?
C.   Brahmin.

S.   HİNDULARDA KŞATRİYA KİME DENİR?
C.   Yöneticiye denir.

S.   HİNDULARDA VAİSYA KİME DENİR?
C.   Esnafa denir.

S.   HİNDULAR HANGİ ZAMANLARDA İBADET EDERLER?
C.   Hindular sabah güneş doğmadan önce, öğle ve akşam güneş battıktan sonra ibadet ederler.

S.   HİNDULARA GÖRE SABAH GÜNEŞİ?
C.   Brahma

S.   ÖĞLEN GÜNEŞİ?
C.   Vişnu

S.   AKŞAM GÜNEŞİ?
C.   Şiva

S.   HİNDUİZMDE DOĞUM, ÖLÜM, EVLENME GİBİ TÖRENLERE NE AD VERİLİR?
C.   Samskara

S.   HİNDULAR CENAZELERİNİ NE YAPARLAR?
C.   Ateşte yakarlar.

S.   HİNDULARDA KAÇ BAYRAM VARDIR?
C.   Resmi tatil olarak kullanılan 16 bayram vardır.


S.   YILBAŞI BAYRAMININ İSMİ NEDİR?
C.   Ugadi (ilk anlamındadır.)

S.   RAM NAVAMİ NE BAYRAMIDIR?
C.   Rama’nın doğum günüdür.

S.   ASALET İPLİĞİNİN YILLIK OLARAK YENİLENDİĞİ BAYRAMIN ADI NEDİR?
C.   Raksha bandan
S.   TANRI KRİŞNA’NIN DOĞUM GÜNÜ OLARAK KUTLANAN BAYRAMIN ADI NEDİR?
C.   Krisha janamashtami ‘dir.

S.   DOKUZ GECE BAYRAMININ ADI NEDİR?
C.   Navaratri ‘dir.

S.   DİVALİ NEDİR?
C.   Işıklar bayramıdır.

S.   MASHİVARATRİ NEDİR?
C.   Tanrı şivaya atfedilen her ayın son günüdür.

S.   HOLİ (DOLUNAY) NE ANLAMA GELİR?
C.   Hindistan’da baharın gelişini ve tanrıya gönülden bağlı kimselerin kurtuluşunu sembolize eder.

S.   HİNDUİZM MEZHEBLERİ NELERDİR?
C.   Hinduizm mezhebleri:
1.   Şivacılık,
2.   Vişnuculuk,
3.   Şaktizm

S.   HIRİSTİYANLIĞA TEPKİ OLARAK DOĞAN MEZHEPLER NELERDİR?
C.   Hıristiyanlığa tepki olarak doğan mezhepler:
1.   Arya-samaj
2.   Brahma-samaj
3.   Krişnacılık

S.   ŞİVACILIK’ IN GÖRÜŞLERİ NELERDİR?
C.   Şiva’yı yüce tanrı kabul eden ve ona tapınmayı temel görev kabul eden bir mezheptir.

S.   VİŞNUCULUK MEZHEBİNİN GÖRÜŞLERİ NELERDİR?
C.   Şivacılığın aksine asketizm ve öte dünyaya fazla ilgi göstermezler.

S.   TRANSANDANTAL MEDİTASYONU (TM) KİM BULMUŞTUR (KURMUŞTUR)?
C.   Maharişi maheş yogi tarafından kurulmuştur.

S.   TRANSANDANTAL MEDİTASYON DAHA SONRA NEREYE TAŞINMIŞTIR?
C.   A.B.D.’ ye taşınmıştır.

S.   HİNDU KUTSAL METİNLERİ NELERDİR?
C.   Hindu kutsal metinleri:
1.   Vedalar
2.   Upanişadlar
3.   Brahmanalar
4.   Destanlar
5.   Puranalar

S.   “DERYAY-I TEVHİD” DİYE NİTELENDİRDİĞİ UPANİŞADLAR’ DAN 50 TANESİNİ -SIRRI EKBER- ADIYLA FARSÇA’YA ÇEVİRTMİŞ VE ONLARIN KURAN-I KERİM’DEKİ VAKIA SURESİNİN 78 AYETİNDE ZİKREDİLEN -KİTABI MEKNUN- İFADESİNİN BU METİNLERE DELALET ETTİĞİNİ İLERİ SÜREN KİMDİR?
C.   Şah Cihan’ın büyük oğlu “dara şükûh” tur.

S.   UPANİŞAD NE ANLAMA GELİR?
C.   Oturmak, tahrip etmek, yaklaşmak anlamlarına gelir.

S.   HİNDULARIN RUHLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ NELERDİR?
C.   Hindular ruhun ölümsüzlüğünü kabul ederler.

S.   HİNDULARDA AVATARA NE ANLAMA GELİR?
C.   Tanrıların değişik biçimlerde yeryüzüne inerek insanlık tarihine müdahale etmesidir.

S.   HENOTEİZM NE ANLAMA GELİR?
C.   Belirli zaman veya mekânda baş tanrı kabul edilen tanrıya denir.

S.   İSLAM ÂLİMLERİ İNSANIN DIŞ DÜNYA HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİ KAÇ ŞEYE DAYANDIRIRLAR VE BUNLAR NELERDİR?
C.   İslam âlimleri insanın dış dünya hakkındaki bilgilerini üç şeye dayandırırlar:
1.   Akıl.
2.   Nazar ( beş duyu )
3.   Haber.

S.   İNSANA AİT İLİM ELDE EDİLİŞ YÖNÜNDEN KAÇA AYRILIR? BUNLAR NELERDİR?
C.   İnsana ait ilim elde ediliş yönünden üçe ayrılır:
1.   Bedihi İlimler
2.   Zaruri İlimler
3.   İsdidlali İlimler

S.   İSLAM’I VE HİNDUİZMİ BİRLEŞTİRME ÇABALARINDAN HANGİ DİN VE MEZHEPLER MEYDANA GELMİŞTİR?
C.   Sihizm dini, indu ve caynist mezhepleri meydana gelmiştir.


gulbaharaktay
Thu 20 March 2014, 05:06 pm GMT +0200
paylaşım için teşekkürler.

yelkovan
Thu 29 May 2014, 06:57 am GMT +0200
Teşekkürler faydalanıyoruz...