- Ünite 3

Adsense kodları


Ünite 3

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Mon 16 July 2012, 06:03 pm GMT +0200
3.ÜNİTE
 
*Er-Rıhle fı Talebil hadis : Hadis uğruna yapılan seyahatler

*Yemenden gelen gruba sünneti ve islamı öğretmesi için Ebu Ubeyde b.El Cerrah gönderilmiştir.

*Muksirun : 1000 den fazla hadis rivayet eden sahabeye denir.

*Muksirunler :

-Ebu hureyre
-Hz.aişe
-Abdullah b. Ömer
-Enes b.Malik
-Abdullah b. Abbas
-Cabir b.Abdillah
-Ebu Said el Hudari
 
*Rasulullah hac dönüşünde Zü'l Huleyfe 'de mola vermiştir.

*Sağdan dağıtma sünetteni Enes b. Malik telakki etmiştir.

*Ubade b.es-Samit Muaviyeye karşı çıkmıştır.

*Süneni hüda ile ilgili ifadeler kutubi sittede ve erken dönem kaynaklarında vardır.sünneti terk edenin delalete düşeceği ile ilgili ifade sahihi müslim ve ibn ebi şeybe müsnedindeki muhtasar rivayetlerde Ahmed b.Hanbel 3.rivayette bulunmaktadır.

*(lekefertum) lafzı;
Hattab; mealimussünen adlı şerhinde söz konusu ibareyi sünnetin parça parça terkinin nihayet insanı küfre götüreceği şeklinde ifade edilmiştir.

Sindi ise cematten ayrılmama konusunda şiddetli bir ikaz ve sakındırma şeklinde anlaşlması gerektiğini söylemiştir.

Ayni ; sünnetin kasten terkinde kafir olunacağını savunmuştur.

*Muksirun özellikleri:
-Hz.Peygamberin çevreisinden olmaları
-Hz.Peygamberin vefatının ardından uzun yıllar yaşamalrı
-Hadis öğrenme iştiyakları
-Çok sayıda talebelerinin olması

reyyan
Wed 16 July 2014, 03:03 pm GMT +0200
Muksirun sahabileri tekrar etmiş olduk Allah razı olsun kardeşim.

hafiza aise
Wed 16 July 2014, 04:09 pm GMT +0200
Sinavlarimiz icin cok faydali özetler. Rabbim yardimcimiz olsun.